Object structure

Title:

Witalność przestrzeni publicznej na tle układów przestrzennych wsi podmiejskiej = Vitality of public space on the background of suburban village spatial arrangement

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Creator:

Soszyński, Dawid : Autor ; Sowińska-Świerkosz, Barbara : Autor

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

rural public space ; vitality of space ; rural patterns ; suburban village ; rural community

Abstract:

Vitality, in relation to public space denotes presence of users in the space, their activities and social relations. This is a basic feature defining public space and at the same time determining its significance and quality. In the article, the issue of vitality was related to two types of spatial structures of suburban villages, analyzing their impact on the quality of public spaces. The study implemented a behavioral mapping method adapted to the conditions of rural areas. Observations of various types of activities (necessary, optional, social) were carried out during irregular inspections over a period of 5 years. The research was aimed at identifying differences in the social functioning of two different types of rural spaces, i.e. Spiczyn a communal, multifunctional village with a compact development and clearly visible center and Spiczyn Colony (Kolonia) with scattered or terraced housing typical for suburban housing estate. Inspections allowed to specify the type, intensity and diversity of activities, type of users, share of optional and social behaviors in the overall number of users as well as the visitability of the public space. The results clearly indicate the impact of spatial structure of rural development on the quality of social relations in the countryside. As key factors determining the vitality of space the authors indicate: distribution and presence of service facilities, compactness promoting walkability, complex spatial arrangement along with the presence and proper development of places promoting stopping, recreation and meetings.

References:

1. Aubert-Gameta V., Covab B., 1999, Servicescapes: From Modern Non-Places to Postmodern Common Places, Journal of Business Research, 44, 1, s. 37–45. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(97)00176-8
2. Carmona M., Heath T., Oc T., Tiesdell S., 2003, Public places, urban spaces, Architectural Press, Oxford.
3. Gehl J., 1987, Life betwen buildings: using public space, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
4. Gzell S., 2009, Ulica w mieście jako przestrzeń publiczna, [w:] K. Gruszecka, S. Gzell, G. Rembarz (red.), Osiedle: Reurbanizacja, Urbanistyka, Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe, 14, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa, s. 16–31.
5. Heffernan E., Heffernan T., Wei P., 2014, The relationship between the quality of active frontages and public perceptions of public spaces, Urban Design International, 19 (1), s. 92–102. https://doi.org/10.1057/udi.2013.16
6. Herbert Y., Dale A., Community Vitality and the Built Environment, Publikacja ze strony internetowej: http://mc3.royalroads.ca/sites/default/files/webfiles/files/OtherCRC/Vitality%20-%20Built%20Environment.pdf
7. Ittelson W.H., Rivlin L.G., Proshansky H.M., 1970, The use of behavioral maps in environmental psychology, [w:] H. M. Proshansky, W. H. Ittelson, L. G. Rivlin (red.), Environmental psychology, Holt, Rinehart and Winston, New York, s. 658–668.
8. Kajdanek K., 2011, Suburbanizacja w Polsce. Pejzaż społeczno przestrzenny, Przegląd Socjologiczny, 60 (2–3), s. 303–320.
9. Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
10. Kowicki M., 2010, Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej. Studium na tle tendencji krajowych i europejskich, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
11. Lynch K., 1960, The image of the city, Harvard University Press, Cambridge.
12. Mantey D., 2015, Miejsca spotkań w kontekście postmaterialistycznych wartości w suburbiach (przykład gmin Podkowa Leśna i Brwinów), Przestrzeń Społeczna, 2 (10), s. 91–126.
13. Montgomery J., 1998, Making a city: urbanity, vitality and urban design, Journal of Urban Design, 3, 1, s. 93–116. https://doi.org/10.1080/13574809808724418
14. Nawrocki T., 2017, The usefulness of the mental maps for sociological research of the city, Architecture Civil Engineering Environment, 10, 3, s. 19–31. https://doi.org/10.21307/acee-2017-032
15. Oldenburg R., 1997, Our Vanishing 'Third Places', Planning Commissioners Journal, 25, s. 6–10.
16. Oncescu J., Robertson B., 2010, Recreation in Remote communities: A Case Study of a Nova Scotia Village, Journal of Rural and Community Development, 5, 1/2, s. 221–237.
17. Rumińska A., 2013, Wizytowanie przestrzeni, Autoportret, 2 (41), s. 92–97.
18. Saitta E., 2009, Playing with the Built City, Presentation at the 26th Chaos Communication Congress, Berlin, Germany.
19. Shackleton C.M., Blair A., 2013, Perceptions and use of public green space is influenced by its relative abundance in two small towns in South Africa, Landscape and Urban Planning, 113, s. 104–112. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.01.011
20. Sherman B., 1988, Cities Fit to Live In, Channel 4 Books, London.
21. Sommer R., Sommer B., 2001, A practical guide to behavioral research (5th edition), Oxford University Press, New York.
22. Soszyński D., Jaruga C., Sowińska-Świerkosz B., 2015, A river in a rural public space in the early 1940s: a case study of the Bug river valley (East Poland), [w:] V. Ivanišević, T. Veljanovski, D. Cowley, G. Kiarszys, I. Bugarski (red.), Recovering lost landscapes, Institute of Archaeology, Belgrade and Aerial Archaeology Research Group, Belgrade, s. 35–44.
23. Tobiasz-Lis P., Wójcik M., 2014, Wyobrażenia przestrzenne mieszkańców wsi. Wykorzystanie metody odręcznych szkiców, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 29–43.
24. Tuan Yi-Fu., 1987, Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
25. Wdowicka M., Mierzejewska L., 2012, Chaos w zagospodarowaniu przestrzennym stref podmiejskich jako efekt braku zintegrowanego systemu planowania (na przykładzie strefy podmiejskiej Poznania), Problemy rozwoju miast, 1, Wydawnictwo Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków, s. 40–52.
26. Wesołowska M., 2006, Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 10, Warszawa.
27. Whyte W.H., 1980, The Social Life of Small Urban Spaces, The Conservation Foundation, Washington, D.C.
28. Wicher W., 2010, Witalność przestrzeni publicznej, Czasopismo Techniczne, Architektura, 3A, 6 (107), s. 289–300.
29. Zborowski A., Raźnia P., 2013, Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce – ocena procesu, Studia miejskie, 9, s. 37–50.
30. Zimnicka A., Czernik L., 2007, Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej. Raport z badań obszaru oddziaływania miasta Szczecin, Wydawnictwo Hogben, Szczecin.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

50

Start page:

185

End page:

196

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.11

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: