RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Działania Eugeniusza Romera w sprawie powrotu Polski na mapę polityczną Europy = Eugeniusz Romer’s actions regarding Poland’s return to the political map of Europe

Creator:

Harasimiuk, Krystyna A : Autor

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 90 z. 4 (2018)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article analyses patriotic activities of one of the most outstanding Polish geographers of XX century – Eugeniusz Romer. His geopolitical concepts, together with main publications and cartographic works concerning Polish cause, were discussed. His works were conceived during the period of Galicja autonomy and during the I World War. His crown achievement regarding Polish cause and bringing Poland back to the political map of Europe was his particiaption as an expert in peace conferences in Paris and Riga.

References:

1. Brzozowski S.M., 1989, Eugeniusz Romer, Polski Słownik Biograficzny, XXXI/4, 131, s. 636–645.
2. Chałubińska A., 1980, Kontakty Eugeniusza Romera i Albrechta Pencka, Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, ser. C, 24, s.15–33.
3. Czyżewski J., 1960, Życie i dzieło Eugeniusza Romera, [w:] A. Zierhoffer (red.), Eugeniusz Romer. Wybór Prac, t. I, PWN, Warszawa, s. 10–115.
4. Davies N., 1991, Boże igrzysko, Historia Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków.
5. Eberhardt P., 2004, Koncepcja "pomostowego" położenia Polski według Eugeniusza Romera, [w:] J. Ostrowski, J. Pasławski, L. Szaniawska (red.), Eugeniusz Romer – geograf i kartograf trzech epok, Materiały Sesji Naukowej, Studia i Materiały z Historii Kartografii, XIX, Biblioteka Narodowa, Warszawa, s. 119–122.
6. Eberhardt P., 2017, Poglądy geopolityczne Tomasza Masaryka, Przegląd Geograficzny, 89, 2, s. 319–338. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.2.6
7. Harasimiuk K., 2012, Dzieje Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1883–1939, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
8. Jędrzejczyk D., 2004, Polska jako przestrzeń geopolityczna w pracach Eugeniusza Romera, [w:] J. Ostrowski, J. Pasławski, L. Szaniawska (red.), Eugeniusz Romer – geograf i kartograf trzech epok, Materiały Sesji Naukowej, Studia i Materiały z Historii Kartografii, XIX, Biblioteka Narodowa, Warszawa, s. 107–118.
9. Konopska B., 2009, O roli mecenatu. Na marginesie wydania reprintu Geograficzno-statystycznego atlasu Polski Eugeniusza Romera, Polski Przegląd Kartograficzny, 41, 1, s. 41–43.
10. Konopska B., 2016, The cartographic materials auxiliary in the determination of the borders of Poland during the Paris Peace Conference (1919–1920) in light of archival records, Polish Cartographical Review, 48, 2, s. 67–75. https://doi.org/10.1515/pcr-2016-0006
11. Lord R. H., 1922, Polska, Książnica Atlas, Lwów.
12. Mazurkiewicz-Herzowa Ł., 1966, Eugeniusz Romer, Wiedza Powszechna, Warszawa.
13. Mroczko M., 2010, Eugeniusz Romer (1871–1954), Bibliografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk.
14. Nałkowski W., 1887, Polska, [w:] F. Sulimierski, W. Walewski (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, VIII, Nakł. Sulimierskiego, Walewskiego, Warszawa, s. 601–651.
15. Pietrzyk Z., 2004, Konferencja pokojowa w Rydze we wspomnieniach Eugeniusza Romera, [w:] J. Ostrowski, J. Pasławski, L. Szaniawska (red.), Eugeniusz Romer – geograf i kartograf trzech epok, Materiały Sesji Naukowej, Studia i Materiały z Historii Kartografii, XIX, Biblioteka Narodowa, Warszawa, s. 139–144.
16. Pol W., 1878, Historyczny obszar Polski, [w:] W. Pol (red.), Dzieła wierszem i prozą, 10, F.H. Richter, Lwów, s. 3–136.
17. Rękopisy Biblioteki Jagiellońskiej (Rkp BJ).
18. Romer E., 1908, Geografia dla klasy pierwszej szkół średnich z atlasem geograficznym, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów (reprint Warszawa-Wrocław, 2008).
19. Romer E., 1912, Geograficzne położenie ziem polskich, [w:] Encyklopedia Polska, I, Geografia fizyczna ziem polskich, Kraków, Akademia Umiejętności, s. 1–8.
20. Romer E., 1912, Przyrodzone podstawy Polski historycznej, Zarzewie, Lwów.
21. Romer E. (red.), 1916, Geograficzno-statystyczny atlas Polski, Gebethner i Wolff, Freytag i Berndt, Warszawa – Kraków.
22. Romer E., 1917, Polska – ziemia i państwo, Gebethner i Wolff, Kraków.
23. Romer E., 1939, Ziemia i Państwo, Książnica Atlas, Lwów – Warszawa.
24. Romer E., 1988, Pamiętniki. Problemy sumienia i wiary, Wydawnictwo Znak, Kraków.
25. Romer E., 1989, Pamiętnik paryski (1918–1919), Ossolineum, Wrocław.
26. Romer Ed., 1985, Geograf trzech epok, Czytelnik, Warszawa.
27. Sobańska-Bondaruk M., Lenard S. B. (opr.), 2002, Wiek XX w źródłach, PWN, Warszawa.
28. Zamoyski A., 2011, Polska, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

90

Issue:

4

Start page:

615

End page:

633

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68043 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2018.4.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ;

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Jan 28, 2019

Number of object content hits:

842

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/88059

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information