Object structure

Title:

Reurbanisation in a post-socialist city: Spatial differentiation of the population in the Kraków area (Poland)

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 91 No. 4 (2018)

Creator:

Kurek, Sławomir : Autor ; Wójtowicz, Mirosław : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

reurbanisation ; second demographic transition ; post-socialist city ; spatial disparities ; Kraków ; Poland

Abstract:

A process of reurbanisation associated with the resurgence of inner-city housing has been observed in Western Europe since the 1980s. Nowadays this trend is not only seen in large urban areas but also in the medium-sized towns and cities of Eastern Europe. However, there is still a lack of empirical research on the spatial variation of the population change within such cities. This paper explores the process of reurbanisation in the city cores and its underlying dynamics against demographic changes, using the city of Kraków (Poland) as an example.

References:

1. Beauregard R.A., 2009: Urban population loss in historical perspective: United States, 1820-2000. Environment and Planning A, vol. 41, no. 3, pp. 514‑528. https://doi.org/10.1068/a40139a
2. Bouzarovski S., Haase A., Hall R., Steinführer A., Kabisch S., Ogden P.E., 2010. Household structure, migration trends, and residential preferences in inner-city León, Spain: Unpacking the demographies of reurbanization. Urban Geography, vol. 31, no. 2, pp. 211‑235. https://doi.org/10.2747/0272-3638.31.2.211
3. Brzosko-Sermak A., Płaziak M., Trzepacz P., 2017. Przemiany funkcji handlowych i usługowych centrum dzielnicy mieszkaniowej na przykładzie Krakowa-Nowej Huty. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, vol. 31, no. 2, pp. 95‑110.
4. Buzar S., Ogden P., Hall R., 2005. Households matter: The quiet demography of urban transformation. Progress in Human Geography, vol. 29, no. 4, pp. 413‑436. https://doi.org/10.1191/0309132505ph558oa
5. Buzar S., Hall R., Ogden P.E., 2007. Beyond gentrification: The demographic reurbanization of Bologna. Environment and Planning A, vol. 39, no. 1, pp. 64‑85. https://doi.org/10.1068/a39109
6. Buzar S., Ogden P., Hall R., Haase A., Kabisch S., Steinführer A., 2007b. Splintering urban populations: Emergent landscapes of reurbanisation in four European cities. Urban Studies, vol. 44, no. 4, pp. 651-677. https://doi.org/10.1080/00420980601185544
7. Champion A.G., 2001. A changing demographic regime and evolving polycentric urban regions: Consequences for the size, composition and distribution of city populations. Urban Studies vol. 38, no. 4, pp. 657‑677. https://doi.org/10.1080/00420980120035277
8. Cheshire P., 1995. A new phase of urban development in Western Europe? The evidence for the 1980s. Urban Studies vol. 32, no. 7, pp. 1045‑1063. https://doi.org/10.1080/00420989550012564
9. Couch C., Fowles S., Karecha J., 2009. Reurbanization and housing markets in the central and inner areas of Liverpool. Planning Practice & Research vol. 24, no. 3, pp. 321‑341. https://doi.org/10.1080/02697450903020767
10. Długosz Z., 1998. Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym. Wiadomości Statystyczne, vol. 3, pp. 15‑25.
11. Fol S., Cunningham-Sabot E., 2010. «Déclin urbain» et Shrinking Cities: une évaluation critique des approches de la décroissance urbaine. Annales de géographie, vol. 674, no. 4, pp. 359‑383. https://doi.org/10.3917/ag.674.0359
12. Friedrichs J., 1993. A theory of urban decline: Economy, demography and political elites. Urban Studies, vol. 30, no. 6, pp. 907‑917. https://doi.org/10.1080/00420989320080851
13. Gądecki J., 2013. Odkrywając miasto idealne? Marginalna gentryfikacja starej części dzielnicy Nowa Huta. Studia Regionalne i Lokalne, vol. 4, no. 54, pp. 64-81.
14. Glass R., 1964. London: aspects of change. Centre for Urban Studies report, no 3, London: MacGibbon & Kee.
15. Glatter J., Siedhoff M., 2008. Reurbanisation: Inflationary use of an insufficiently defined term? Comments of the definition of a key concept of urban geography, with selected findings for the city of Dresden. Die Erde, vol. 139, no. 4, pp. 289‑308.
16. Grabkowska M., 2012. Regeneration of the postsocialist inner city. Social change and bottomup transformations in Gdańsk. Gdańsk: Czysty Warsztat.
17. Hall P., Hay D., 1980. Growth centres in the European urban system. London: Heinemann Educational.
18. Haase A., 2008. Reurbanisation – An analysis of the interaction between urban and Demographic change: A comparison between European cities. Die Erde, vol. 139, no. 4, pp. 309‑332.
19. Haase A., Kabisch S., Steinführer A., Bouzarovski S., Hall R., Ogden P. E., 2010. Emergent spaces of reurbanisation: Exploring the demographic dimension of inner-city residential change in a European setting. Population, Space and Place, vol. 16, no. 5, pp. 443‑463.
20. Haase A., Grossmann K., Steinführer A., 2012. Transitory urbanites: New actors of residential change in Polish and Czech inner cities. Cities, vol. 29, no. 5, pp. 318‑326. https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.11.006
21. Haase A., Herfert G., Kabisch S., Steinführer A., 2012. Reurbanizing Leipzig (Germany): Context conditions and residential actors (2000-2007). European Planning Studies, vol. 20, no. 7, pp. 1173‑1196. https://doi.org/10.1080/09654313.2012.674349
22. Haase A., Wolff M., Špačková P., Radzimski A., 2017. Reurbanisation in postsocialist Europe – A comparative view of Eastern Germany, Poland, and the Czech Republic. Comparative Population Studies – Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, vol. 42, pp. 353‑390.
23. Haase D., Haase A., Kabisch S., Bischoff P., 2008. Guidelines for the "Perfect Inner City". Discussing the appropriateness of monitoring approaches for reurbanization. European Planning Studies, vol. 16, no. 8, pp. 1075-1100. https://doi.org/10.1080/09654310802315765
24. Hamnett C., 2003. Gentrification and the middleclass Remaking of Inner London, 1961–2001. Urban Studies, vol. 40, no. 12, pp. 2401-2426. https://doi.org/10.1080/0042098032000136138
25. Herfert G., 2002. Disurbanisierung und Reurbanisierung. Polarisierte Raumentwicklung in der ostdeutschen Schrumpfungslandschaft. Raumforschung und Raumordnung, vol. 60, no. 5-6, pp. 334‑344. https://doi.org/10.1007/BF03184191
26. Kabisch S., Steinführer A., Haase A., Grossmann A., Peter A., Maas A., 2008. Demographic change and its impact on housing. Final report for EUROCITIES. Leipzig-Brussels: European Commission.
27. Kabisch N., Haase D., 2011. Diversifying European agglomerations: Evidence of urban population trends for the 21st Century. Population, Space and Place, vol. 17, no. 3, pp. 236‑253. https://doi.org/10.1002/psp.600
28. Kabisch N., Haase D., Haase A., 2012. Urban population development in Europe, 1991-2008: The Examples of Poland and the UK. International Journal of Urban and Regional Research, vol. 36, no. 6, pp. 1326‑1348. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2012.01114.x
29. Kramer C., Pfaffenbach C., 2016. Should I stay or should I go? Housing preferences upon retirement in Germany. Journal of Housing and the Built Environment, vol. 31, no. 2, pp. 239‑256. https://doi.org/10.1007/s10901-015-9454-5
30. Kuhn G., 2007. Reurbanisierung, Renaissance der Stadte und Stadtwohnen. Informationen zur modernen Stadtgeschichte, vol. 2, pp. 121‑130.
31. Kurek S., 2008. Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
32. Kurek S., Wójtowicz M., Gałka J., 2017. Does suburbanisation contribute to the rejuvenation of a metropolitan area? Changes in the age structure of the Kraków metropolitan area in Poland in the light of recent suburbanization. Geographia Polonica, vol. 90, no. 2, pp. 59-70. https://doi.org/10.7163/GPol.0085
33. Lesthaeghe R., 2010. The unfolding story of the second demographic transition. Population and Development Review, vol. 36, no. 2, pp. 211‑251. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2010.00328.x
34. Motak M., 2007. Przemiany urbanistyki, architektury i krajobrazu kulturowego Krakowa w latach 1989-2007. Zarys problematyki. Wiadomości Konserwatorskie, vol. 21, pp. 28‑33.
35. Mydel R., 1994. Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej. Kraków: Wydawnictwo Secesja.
36. Mydel R., 1996. Terytorialny wzrost i ewolucja struktury przestrzennej miasta Krakowa w okresie 1946-1990. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. 27-28, pp. 279-296.
37. Ogden P.E., Hall R., 2000. Households, reurbanisation and the rise of living alone in the principal French cities. Urban Studies, vol. 37, no. 2, pp. 367‑390. https://doi.org/10.1080/0042098002230
38. Ouředníček M., Šimon M., Kopečná M., 2015. The reurbanisation concept and its utility for contemporary research on post-socialist cities: The case of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, vol. 23, no. 4, pp. 26‑35. https://doi.org/10.1515/mgr-2015-0022
39. Płaziak M., 2014. Przemiany funkcji handlowo-usługowych w mieście postsocjalistycznym na przykładzie Nowej Huty [in:] E. Kaczmarska, P. Raźniak (eds.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych, pp. 85‑98. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
40. Steinführer A., Haase A., 2007. Demographic change as future challenge for cities in East Central Europe. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, vol. 89, no. 2, pp. 183‑195. https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00247.x
41. Śleszyński P., 2013. Demographic changes in the functional urban areas in Poland, 2000-2010. Geographia Polonica, vol. 86, no. 2, pp. 169-170. https://doi.org/10.7163/GPol.2013.16
42. Turok I., Mykhnenko V., 2007. The trajectories of European Cities, 1960-2005. Cities, vol. 24, no. 3, pp. 165‑182. https://doi.org/10.1016/j.cities.2007.01.007
43. USK, 2003. Gospodarstwa domowe i rodziny. Województwo małopolskie, 2003. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny, Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.
44. USK, 2014. Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie małopolskim. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.
45. van den Berg L., Drewett R., Klaasen L., Rossi A., Vijverberg H., 1982. Urban Europe: A study of growth and decline. Oxford: Pergamon Press.
46. van de Kaa D., 1987. Europe's second demographic transition. Population Bulletin, vol. 42, pp. 1-57.
47. Więcław-Michniewska J., 2006. Krakowskie suburbia i ich społeczność. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
48. Wójtowicz M., Kurek S., Gałka J., 2014. Suburbanization in the Krakow Metropolitan Region (KMR) in the years 1995-2010 [in:] M. Czerny, G. Hoyos Castillo (eds.), Suburbanization versus peripheral sustainability of rural-urban areas fringes, Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, pp. 123‑146.
49. Zborowski A., 2005. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
50. Zborowski A., 2009. Zmiany zasięgu oddziaływania miast w Polsce w okresie transformacji systemowej, na przykładzie dojazdów do pracy [in:] Z. Górka, A. Zborowski (eds.), Człowiek i rolnictwo, pp. 249‑263. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
51. Zborowski A., Soja M., 2009. Demograficzne uwarunkowania rewitalizacji w miastach polskich [in:] A. Zborowski (ed.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, pp. 16-60. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

91

Issue:

4

Start page:

449

End page:

468

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 (print) ; 2300-7362 (online) ; 10.7163/GPol.0130

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: