Object structure
Title:

Przemiany pokoleniowe wśród wiejskiej młodzieży na Podkarpaciu = Generation changes among rural youth in Podkarpacie Region

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Creator:

Długosz, Piotr : Autor

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

generations ; post-transformation generation ; social change ; rural youth ; Podkarpacie (Poland)

Abstract:

The article presents results of research concerning changes in the youth inhabiting rural areas. The empirical data being the foundation for comparative analysis was collected in 2001 among 463 respondents. The second measurement was conducted in 2015 among 371 secondary school leavers by means of a survey with the use of the auditorium questionnaire technique. The results of the analyses indicate presence of intergenerational differences. The second research conducted on the same local denotes the emergence of a post-transformational generation. Hedonistic and entrepreneurial orientations are observed among modern youth. A significant decrease has been noticed in the level of educational aspirations and valuation of being employed in the private sector. This generation is optimistic and focused on satisfying own needs. The whole generation has access to the Internet and spends their free time in active way. Existential angst suppressed the fear of unemployment and rejection. Post-transformational society is individualized and optimistically looks to the future.

References:

1. Beck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka, Scholar, Warszawa.
2. Bourdieu P., 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa.
3. Castells M., 2008, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
4. Chałasiński J., 1964, Młode pokolenie wsi Polski Ludowej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
5. Chałasiński J., 1938, Młode pokolenie chłopów, Państwowy Instytut Kultury Wsi, Warszawa.
6. Czapiński J., 2004, Psychologiczne teorie szczęścia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna, PWN, Warszawa, s. 51–103.
7. Długosz P., 2008, Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu, Nomos, Kraków.
8. Długosz P., 2013, Efekt odwrócenia – przypadek polskiego systemu edukacji, Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja, 3, s. 89–111.
9. Fatyga B., 2005, Pokolenie, Encyklopedia socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa.
10. Freeman R., 1976, The Overeducated American, Academic Press, New York.
11. Garewicz J., 1983, Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna, Studia Socjologiczne, 1, s. 75–87.
12. Giddens A., 2008, Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo UJ, Kraków.
13. Gołębiowski B., 1977, Dynamika aspiracji: studium przemian świadomości społecznej młodzieży polskiej w latach 1945–1975: wybrane zagadnienia, Książka i Wiedza, Warszawa.
14. Gorlach K., Drąg Z., Seręga Z., 2003, Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej: aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
15. Griese H., 1996, Socjologiczne teorie młodzieży, Impuls, Kraków.
16. Inglehart R., 1971, The silent revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-industrial societies, American Political Science Review, 65 (04), s. 991–1017. https://doi.org/10.2307/1953494
17. Kaleta A., 1990, Młodzież wiejska jako produkt społeczeństwa zdezorganizowanego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
18. Kłoskowska A., 1987, Socjologia młodzieży: przegląd koncepcji, Kultura i Społeczeństwo, 2, s. 19–37.
19. Malikowski M., Sowa K. Z., 1995, Szanse i bariery rozwoju "Ściany Wschodniej" Polski, Wydawnictwo WSP, Rzeszów.
20. Mannheim K., 1992/93, Problem pokoleń, Colloquia Communia, 1/12, s. 57–68.
21. Mannheim K., 2011, Problem młodzieży w nowoczesnym społeczeństwie, [w:] K. Szafraniec (red.), Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s.11–31.
22. Młodzież 2016, 2016, KBPN i CBOS, Warszawa.
23. Ortega y Gasset J., 1993, Wokół Galileusza, Spacja, Warszawa.
24. Ossowska M., 1963, Koncepcja pokolenia, Studia Socjologiczne, 2, s. 47–57.
25. Standing G., 2014, Prekariat, PWN, Warszawa.
26. Szafraniec K., 2003, Pokoleniowe preferencje systemowe. Specyfika wiejska, Wieś i Rolnictwo, 3, s. 29–51.
27. Szafraniec K., 2014, Między wsią i miastem. Przestrzeń edukacyjna a aspiracje i wybory edukacyjne młodzieży wiejskiej, [w:] M. Dej, K. Janas, O. Wolski (red.), Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 85–99.
28. Śliz A., Szczepański M., 2014, Centra i peryferie. Kontekst lokalny i globalny, [w:] M. Zielińska, B. Trzop (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, s. 59–79.
29. Świda-Ziemba H., 2005, Młodzi w nowym świecie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
30. Weber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszaw
31. Wrzesień W., 2009, Europejscy poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia młodzieży, PWN, Warszawa.
32. Wrzesień W., 2016, Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej polskiej młodzieży, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, s. 261–280. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.18
33. Zielińska M., 2006, Ariergarda realnego socjalizmu, Wydawnictwo UZ, Zielona Góra.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

50

Start page:

123

End page:

139

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: