Object structure
Title:

Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich – nowa jakość usług = Hotel enterprises in rural areas – new quality of services

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 49

Creator:

Woś, Barbara : Autor ; Gawlik, Agnieszka : Autor ; Drobek, Wiesław : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

agricultural policy ; villages ; Poland

Abstract:

The aim of this study is to analyze the quality of hotel enterprises’ services located in the rural areas of the Opolskie Voivodship and to examine new trends concerning leisure in the region’s countryside. The following research methods were involved: documentary method and field research aiming at inventory of hotel enterprises located in rural areas, diagnostic survey including in-depth interviews and guests’ opinion analysis. The study was conducted from February to March 2017. The spatial extent of the study comprised rural areas of the Opolskie Voivodship. It was found that increased interest in leisure in rural hotel enterprises results from the extension of offered services and adaptation to customers’ needs. These conclusions follow the latest trends observed in tourism related to improving the quality of services.

References:

1. Adamowicz M., 2005, Wielofunkcyjne rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński i W. Dzun (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich,.), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Warszawa, s. 51.
2. Borkowski S., Wszendybył E., 2007, Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3. Dominik P., 2012, Jakość obsługi gościa jako istotna determinanta powodzenia w świadczeniu usługi hotelarskiej w dobie silnej konkurencji na rynku, Economy and Management, 3, s. 108–115.
4. Drobek W., Gawlik A., Woś B., 2016, Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich jako czynnik rozwoju wsi opolskiej, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CLXVII, s. 172–179.
5. Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
6. Górska-Warsewicz H., Sawicka B., Świątkowska M., Świstak E., Tul-Krzyszczuk A., 2011, Specyfika świadczenia usług hotelarskich na terenach niezurbanizowanych, [w:] I. Ozimek (red.), Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 171–172.
7. Gralak K., 2011, Finansowanie rozwoju turystyki w Polsce ze środków publicznych, [w:] I. Ozimek (red.), Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki – wybrane zagadnienia Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 14.
8. Heffner K., 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje – Uwarunkowania – Zależności – Czynniki – Skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 13.
9. Idziak W., Wilczyński R., Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
10. Jaremen D.E., 1999, Specyficzny charakter usługi hotelarskiej a zarządzanie marketingowe hotelami, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 839, s. 61–62.
11. Kachniewska M., 2002, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa.
12. Kajdanek K., 2014, Współpraca miejsko-wiejska w kontekście procesów suburbanizacji w Polsce, [w:] M. Dej, K. Janas, O. Wolski (red.), Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 78.
13. Kochniewicz M., 2002, Jak odnieść sukces w turystyce. Kultura jakości, Biblioteka Turystyki, Warszawa.
14. Kosmaczewska J., 2008, The Relationship between Development of Agrotourism in Poland and the Local Community Potential, Studies in Physical Culture and Tourism, 15, 2, s. 89–99.
15. Kosmaczewska J., 2013, Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Luboń.
16. Lichacy J., 2011, Podnoszenie jakości usług w turystyce wiejskiej narzędziem rozwoju ekonomii społecznej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 288 (64), s. 215–220.
17. Napierała T., Adamiak M., Lawin M., 2013, Budżet samorządowy jako narzędzie stymulacji rozwoju turystyki w gminach wiejskich województwa łódzkiego, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 247–260.
18. Panasiuk A., Szostak D., 2009, Hotelarstwo, usługi, eksploatacja, zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
19. Pawlusiński R., 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
20. Bedrunka K. (red.), 2012, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – działania Samorządu Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
21. Puciato D., 2017, Rola władz lokalnych w procesie wyboru lokalizacji hoteli, [w:] E. Biernat, E. Dziedzic (red.), Trendy we współczesnej turystyce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
22. Rapacz A., 2003, Współpraca regionalna i transgraniczna czynnikiem kształtowania jakości produktu turystycznego, [w:] G. Gołembski (red.), Kierunki badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań-Warszawa, s. 130–132.
23. Wojciechowska J., 2009, Agroturystyka w kreowaniu przestrzeni turystycznej, [w:] P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 18–22.
24. Wojciechowska J., 2006, Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, Folia Turistica, 17, s. 99–119.
25. Woś B., Gawlik A., 2015, The Development of Agri-tourism in Opole Province, Poland. From Inexpensive Holidays in the Countryside to Experiential Marketing, Journal of Environmental and Tourism Analyses, 3, 1, s. 85–89.
26. Zeithaml V.A., Parasuraman A., Berry L.L., 1990, Delivering Quality Service. Balancing Customer Perceptions and Expectations, The Free Press, New York.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

49

Start page:

173

End page:

185

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.49.11

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: