Object structure
Title:

Charakterystyka warunków przyrodniczych rolnictwa : rejestr

Subtitle:

Biuletyn Informacyjny / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Zespół Koordynacyjny Problemu Międzyresortowego "Podstawy Przestrzennego Zagospodarowania Kraju" ; z. 20 zał.

Creator:

Truszkowska, Regina (geograf)

Publisher:

PAN. IGiPZ

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1977

Description:

110 s. ; 14 x 21 cm ; Do użytku służbowego ; Gł. tabele

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Rolnictwo -- aspekt środowiskowy -- Polska -- badania [KABA] ; Agroklimatologia -- Polska [KABA] ; Środowisko -- ocena -- Polska [KABA] ; Środowisko -- statystyki [KABA] ; Rolnictwo -- Polska -- 1970-2000 -- statystyki [KABA] ; rolnictwo ; warunki przyrodnicze rolnictwa ; Polska

Relation:

Biuletyn Informacyjny - Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Zespół Koordynacyjny Problemu Międzyresortowego "Podstawy Przestrzennego Zagospodarowania Kraju"

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Książka

Format:

20,8 MB

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.3937[z.20 zał.] ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4219[z.20 zał.] ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: