Object structure
Title:

Poprawa wizerunku wsi poprzez współczesne zagospodarowanie przestrzeni publicznej na przykładzie miejscowości Wejsuny = Improvement of rural image through contemporary public space development on the example of Wejsuny village

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 49

Creator:

Marks, Emilia : Autor ; Dolińska, Julia : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

rural renewal ; rural natural and cultural potential ; public space ; Wejsuny

Abstract:

Village refurbishment is a method of developing rural areas, which focuses on creating developmental strategies through grassroots initiatives and engagement of all interested parties on the local, regional and national levels. This process involves bringing about living conditions for entire local communities, creative development of spaces adjusted to the modern needs and fulfilling new functions. Social and economic changes, involving living areas and their surroundings, infrastructure, open-access spaces, services and meeting the living and spiritual needs are a measurable effect of these activities. Such initiatives have been popular and widespread in the European Union for over 20 years and the financial resources from the so-called Rural Development Program have served as direct support tools. The elaborated concepts and projects, based on using local resources and qualities, have been implemented within the scope of the Program for Renewal of Rural Areas as a regional system supporting the village administrative offices. The Opolskie Voivodship has become the Polish leader in such activities. Thanks to partnership cooperation with the German state of Rhineland-Palatinate, local administrative authorities implemented the first projects on the renewal of rural areas in the mid-1990s. The successful ventures were inspirational for other local authorities and while Poland accessed the European Union and new potential for financial support arrived, different projects were launched all over the country. The Warmińsko-Mazurskie Voivodship is actively involved in the Program for Renewal of Rural Areas, which has the slogan “The countryside in Warmia, Mazury and Powiśle – a place in which life is worth living…”. This paper presents the effects of the activities undertaken by different entities aimed at improving the image of the countryside and living conditions of Wejsuny residents.

References:

1. Brodziński Z., Marks-Bielska R., Sarnowski J., Kozłowski W., 2012, Wybrane instrumenty polityki rozwoju obszarów wiejskich, [w]: Z. Brodziński (red.), Stan obecny i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku, Wyd. Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 169–208.
2. Kasińska L., Sieniawska-Kraus A., 2009, Architektura krajobrazu dla każdego, WiHK "KaBe", Krosno.
3. Kondracki J., 2011, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
4. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
5. Marks E., Gadomska W., Wierzchowska B., 2015, Koncepcja zagospodarowania wybranego fragmentu linii brzegowej jeziora Śniardwy na cele wypoczynku i rekreacji, [w:] Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 426–438.
6. Marks E., Młynarczyk K., Jaszczak A., Elkhatib A.O., 2009, Możliwości rozwoju różnych rodzajów i form turystyki na Pojezierzu Mazurskim, [w:] A. Dąbrowska, I. Ozimek (red.), Handel wewnętrzny, wydanie specjalne: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, s. 259–268.
7. Niedźwiecka-Filipiak I., 2007, Ład przestrzenny i architektoniczny warunkiem trwałego rozwoju obszarów wiejskich, [w]: M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński, (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 113–125.
8. Plan Odnowy Miejscowości Wejsuny, Załącznik do Uchwały Nr LIII/386/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dn. 30.10.2014 r.
9. Soszyński D., Sowińska-Świerkosz B., Gawryluk A., 2016, Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych – ocena rozwiązań krajobrazowych w wybranych gminach Polesia Zachodniego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34, s. 149–162.
10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida, 2011, Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami, Olsztyn (na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane Nida).

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

49

Start page:

109

End page:

120

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.49.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: