Object structure

Title:

Przestrzeń czasu wolnego licealistów i seniorów w mieście dotkniętym procesami depopulacyjnymi – zmiany, zagrożenia, oczekiwania. Przykład Łodzi = Leisure space among high-school pupils and senior citizens – changes, threats and expectations exemplified by a case study involving Łódź

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 90 z. 2 (2018)

Creator:

Duda, Michał : Autor

Role:

Duda, Michał : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Degree grantor:

przestrzeń czassu wolnego ; mapy mentalne ; rekreacja ; seniorzy ; licealiści ; Łódź

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

leisure space ; mental maps ; recreation ; senior citizens ; high-school pupils ; Łódź

Abstract:

The article presents the results of research conducted among two diverse social categories, which play a very important role in depopulation analyses: young people - who are at the risk of migration, and people at an advanced age – who are less mobile and stay in the increasingly depopulated city. The study concerned expectations of high school students (about 18 years of age) and elderly people – in this case, students of the Third Age University, regarding recreation space. The study was conducted using the questionnaire method, including mental maps – hand-made sketches of spatial perceptions. Based on the analyses, common features and differences in perceiving leisure areas by both categories of respondents were identified. Expected and desired elements of this space were specified and the directions of changes in developing the space of a shrinking city (in this case – Łódź) were indicated.

References:

1. Appleyard D., 1969, City designers and the pluralistic city, [w:] L. Rodwin (red.), Planning Urban Growth and Regional Development, Cambridge, s. 422–452.
2. Audirac I., 2017, Shrinking cities: An unfit term for American urban policy?, Cities – International Journal of Urban Policy and Planning, 75, s. 1–5.
3. Bartnicka M., 1985, Wyobrażenia przestrzeni i ich badanie, Etnografia Polska, 29, 2, s. 25–37.
4. Bartnicka M., 1986, Percepcja przestrzeni miejskiej Warszawy na przykładzie dzielnicy Ochota, Przegląd Geograficzny, 58, 1‐2, s. 165–189.
5. Bartnicka M., 1987, Preferencje mieszkaniowe warszawskich studentów – studium z geografii percepcji, Przegląd Geograficzny, 59, 4, s. 543–560.
6. Bartnicka M., 1989, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy (studium geografii percepcji), Dokumentacja Geograficzna, 2, IGiPZ PAN, Warszawa.
7. Bartnicka M., 1991, Społeczna percepcja stanu zagospodarowania przestrzennego Warszawy, Dokumentacja Geograficzna, 3–4, IGiPZ PAN, Warszawa.
8. Czapiński J., Panek T. (red.), 2015 Diagnoza społeczna 2015 – warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
9. Derek M., 2014, Miejska przestrzeń czasu wolnego, [w:] M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 210–217.
10. Domański B., Libura H., 1986, Geograficzne badania wyobrażeń, postaw i preferencji, Przegląd Geograficzny, 58, 1–2, s. 143–163.
11. Domański B., Libura H., 1988, O geografii behawioralnej i percepcji raz jeszcze, Przegląd Geograficzny, 60, 3, s. 391–394.
12. Hartt M. D., 2016, How cities shrink: Complex pathways to population decline, Cities – International Journal of Urban Policy and Planning, 75, s. 38–49.
13. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2015, Łódź – miasto malejące. Porównanie z największymi miastami Polski, [w:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Miasto w badaniach geografów, 2, IGiGP UJ, Kraków, s. 91–104.
14. Kowalczyk A., 1992, Percepcja środowiska miejskiego przez dzieci (na przykładzie Warszawy), [w:] B. Jałowiecki, H. Libura (red.), Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 257–271.
15. Kowalczyk A., Derek M., 2015, Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77, 1, s. 311–325. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.17
16. Labus A., 2015, Strategie odnowy miast wobec depopulacji i starzenia się społeczeństwa w trzech skalach przestrzennych, [w:] Budownictwo infrastrukturalne – miejskie w programach finansowych Unii Europejskiej, Ogólnopolska Konferencja Forum Przestrzenie Miejskie, 12.06.2015, Katowice, s. 1–9 (materiały konferencyjne).
17. Libura H., 1988, Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka, Dokumentacja Geograficzna, 1, IGiPZ PAN, Warszawa.
18. Lynch K., 1960, The Image of the City, Cambridge.
19. Madurowicz M. (red.), 2007, Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
20. Madurowicz M. (red.), 2010, Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
21. Maison D., 2015, Jakościowe metody badań marketingowych, PWN, Warszawa.
22. Martinez-Fernandez C., Weyman T., Fol S., Audirac I., Cunningham-Sabot E., Wiechmann T., Yahagi H., 2016, Shrinking cities in Australia, Japan, Europe and the USA: From a global process to local policy responses, Progress in Planning, 105, s. 1–48. https://doi.org/10.1016/j.progress.2014.10.001
23. Millington N., 2013, Post-industrial imaginaries: Nature, representation and ruin in Detroit, Michigan, International Journal of Urban and Regional Research, 37, 1, s. 279–296. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2012.01206.x
24. Mordwa S., 2003, Wyobrażenia przestrzeni miast Polski środkowej na podstawie badań grupy młodzieży licealnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
25. Oswalt P., 2005, Shrinking Cities,1, Hatje Cantz and Art Publishers, Ostfildern-Ruit.
26. Rykiel Z., 1991, Polskie wyobrażenia Hiszpanii, Dokumentacja Geograficzna, 3–4, IGiPZ PAN, Warszawa.
27. Skrzypek E., 2001, Czynniki kształtujące jakość życia [w:] J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska (red.), Ergonomia niepełnosprawnym, jakość życia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 239–245.
28. Szafrańska E., Kaczmarek J., 2007, Percepcja przestrzeni – pomiędzy prawdą a autentycznością, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 47–62.
29. Szkurłat E., 2004, Więzi terytorialne młodzieży z miastem – uwarunkowania, przemiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
30. Szukalski P., 2015, Demograficzno-społeczne konsekwencje depopulacji w województwie łódzkim, Problemy Społeczne, Polityka Społeczna w Regionie Łódzkim, 15, s. 3–20.
31. Taylor Z., 1987, Geografia wyobrażeń, geografia percepcji czy geografia behawioralna?, Przegląd Geograficzny, 59, 1‐2, s. 135–138.
32. Taylor Z., 1988, Geografia wyobrażeń – w odpowiedzi B. Domańskiemu i H. Liburze, Przegląd Geograficzny, 60, 3, s. 395–397.
33. Tobiasz-Lis P., 2013, Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
34. Tobiasz-Lis P., 2014, Geografia percepcji. Osiągnięcia, problemy i perspektywy, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena Krytyczna, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 127–142.
35. Wojciechowski K. H., 1994, O przydatności badań percepcji krajobrazu, [w:] J. Bogdanowski (red.), O percepcji środowiska, Zeszyty Naukowe IE PAN, 9, s. 109–124.
36. Wright J. K., 1947, Terrae Incognitae: The Place of the Imagination in Geography, Annals, Association of American Geographers, 37, s. 1–15. https://doi.org/10.1080/00045604709351940
37. Zimbardo Ph. G., 1999, Psychologia i życie, PWN, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

90

Issue:

2

Start page:

331

End page:

352

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2018.2.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ;

Access:

Open

×

Citation

Citation style: