Object structure
Title:

Zabezpieczenie egzystencji na obszarach wiejskich. Przykład gminy Dołhobyczów = Sustainable livelihood in rural areas. Example of Dołhobyczów municipality

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 48

Creator:

Kałamucka, Wioletta

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

sustainable livelihood ; qualitative research ; rural areas ; Eastern Poland ; Dołhobyczów commune

Abstract:

The aim of the study was to present livelihood security of residents inhabiting Dołhobyczów commune located in the Lubelskie Voivodship. This is an example of a peripheral area experiencing a number of drastic changes in both social and economic spheres in the post-war period. In the municipality, development processes are taking place at slow rate due to peripheral location and consequences of ownership transformation in agriculture (liquidation of state-owned farms). The study implemented assumptions related to the concept of livelihood, which allowed to reveal the specificity of examined area and social issues their occurring.

References:

1. Carney D., 2002, Sustainable Livelihoods Approaches: Progress and possibilities for Change, DFID, London.
2. Chambers R., Conway G.R., 1991, Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for 21st century, IDS Discussion paper 296, Brighton, s. 1–23.
3. Czerny M., 2008, Koncepcja zabezpieczenia egzystencji i podatności społecznej w rozwoju regionalnym, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 237, s. 171–185.
4. Czerny M., 2013, Studia nad koncepcjami zabezpieczenia egzystencji w Andach północnego Peru, [w:] A, Dudek (red.) Szczęśliwi i biedni. Wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s.179–190.
5. Dudek M., Chmieliński P., 2015, Seeking for opportunities: Livelihood strategies in the challenge of peripherality, The Journal of Rural and Community Development, 10 (1), s. 191–207.
6. GUS http://stat.gov.pl/bdl/app/s trona.html?p_name=indeks
7. Kałamucka W., 2017, Jakość życia i zabezpieczenie egzystencji z perspektywy geograficznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
8. Lisocka-Jaegermann B., 2011, Kultura w rozwoju lokalnym. Dziedzictwo kulturowe w strategiach społeczno-gospodarczych latynoamerykańskich społeczności wiejskich, Wydawnictwo UW, Warszawa.
9. Lisocka-Jaegermann B., 2015, Sustainable rural development or (sustainable) rural livelihoods? Strategies for the 21st Century in peripheral regions, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 13 (1), s. 13–20.
10. Pawłowski A., 2013, Sustainable development and globalization, Problems of Sustainable Development 8 (2), s. 5–16.
11. Stenning A. 2000, Placing (Post-) Socialism The Making and Remaking of Nowa Huta, Poland, European Urban and Regional Studies, 7 (2), s. 99–118.
https://doi.org/10.1177/096977640000700201 -
12. Transgraniczny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chorobrów (Ukraina) i Dołhobyczów, 2013, Zamość http://www.dolhobyczow.pl/asp/pliki/inne/porgram_ochrony_srodowiska_-_wersja_polska.pdf.
13. Wesołowska M., 2010, Rozwój wybranych gmin przygranicznych województwa lubelskiego w świetle badań ankietowych i dokumentów strategicznych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 26, s. 87–97.
14. Widomski M.K., Gleń P., Łagód G., Jaromin-Gleń K.M., 2015, Rozwój zrównoważony jednego z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, Województwa Lubelskiego – próba oceny, Problemy Ekorozwoju, 10 (2), 137–149.
15. Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polce w latach 2012–2015, GUS (pdf).

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

48

Start page:

165

End page:

176

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.48.10

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: