RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Special economic zones in the context of regional development

Creator:

Józefowski, Tomasz ; Młodak, Andrzej

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Europa XXI 33 (2017)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Special Economic Zones (SEZ), areas where companies can operate in preferential conditions, have been created to boost the economic development of particular regions. The article describes an attempt to assess the connections between and the impact of the way special economic zones function and the economic development of municipalities (Pol. gmina) where they are located. In particular, the authors discuss the key characteristics of these zones that are directly related to the prosperity of municipalities where the companies are based as well as elements of current policies and development strategies pursued by the municipalities that affect the economic reality of the zones. The second part of the study involves an econometric analysis of the socio-economic development of municipalities of Podkarpackie province (which is evaluated by means of a comprehensive taxonomic measure) in terms of a classic measure of wealth, i.e. municipal revenues per capita, and depending on whether or not a given municipality hosts companies belonging to a special economic zone. Based on this analysis, the authors draw conclusions about the importance of specific SEZs for the development of local communities.

References:

1. Akinci G., Crittle J., 2008. Special economic zones: Performance, lessons learned, and implications for zone development. Washington: The World Bank.
2. Ambroziak A.A., 2009. Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, no. 24, pp. 111–141.
3. Bräutigam D., Tang X., 2014. Going Global in Groups: Structural Transformation and China's Special Economic Zones Overseas. World Development, vol. 63, pp. 78 – 91.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.10.010 -
4. Domański B., Gwosdz K. (eds.), 2005. Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej Mielec 1995–2005, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu.
5. Farole T., Akinci G., (eds.), 2011. Special Economic Zones. Progress, Emerging Challenges, and Future Directions. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8763-4 -
6. Golik D., Kątnik-Prokop J., 2014. Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Studia Ekonomiczne, no. 166, Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, pp. 180-193.
7. Józefowski T., Szymkowiak M., 2015. Wykorzystanie uogólnionej miary odległości do porządkowania liniowego powiatów województwa podkarpackiego w świetle funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec [in:] Taksonomia 24, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 384, pp. 135–143.
8. Kapusta F., 1997. Gmina jako mikroregion przedsiębiorczości na przykładzie Kobierzyc [in:] Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich. Academy of Agriculture in Kraków, Department of Economics in Rzeszów, Trzcinica, pp. 355–366.
9. Kołomycew A., 2008. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna jako instrument rozwoju lokalnego (na przykładzie powiatu tarnobrzeskiego). Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie: szkice z dziedzin nauki, Rzeszów, no. 2, pp. 51–75.
10. Kryńska E., 2000. Polskie specjalne strefy ekonomiczne–zamierzenia i efekty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
11. Kudełko J., 2006. Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej. Kraków: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, No. 709.
12. Lira J., Wagner W., Wysocki F., 2002. Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych [in:] J. Paradysz (ed.) Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny, pp. 87 – 99.
13. Lizińska W., Marks-Bielska R., 2013. Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w kontekście realizacji celów ich tworzenia oraz wykorzystywanej pomocy publicznej. Optimum. Studia ekonomiczne, no. 2 (62), pp. 92 – 105.
14. Malina A., Zeliaś A., 1998. On Building Taxonometric Measures on Living Conditions, Statistics in Transition, vol. 3, no. 3, pp. 523 – 544.
15. Miłaszewicz D., 2011. Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie modernizacji gospodarki. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin, no. 22, pp. 7 – 34.
16. Młodak A., 2006. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN.
17. Młodak A., 2006. Multilateral normalisations of diagnostic features, Statistics in Transition, vol. 7, no. 5, pp. 1125 – 1139.
18. Młodak A., 2009. Zróżnicowanie kapitału ludzkiego na rynku pracy – analiza taksonomiczna. Wiadomości Statystyczne, R. LIV, No. 11/2009, pp. 53 – 69.
19. Młodak A., Józefowski T., Wawrowski Ł., 2016. Zastosowanie metod taksonomicznych w estymacji wskaźników ubóstwa. Wiadomości Statystyczne, R. LXI, No. 2/2016, pp. 1 – 24.
20. Nazarczuk J.M., 2013. Efektywność pomocy publicznej udzielonej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
21. Omar K., Stoever W.A., 2008. The Role of Technology and Human Capital in the EPZ Life-cycle. Translation Corporations, vol. 17, no. 2, pp. 229 – 240.
22. Pastusiak R. 2011. Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
23. Pastusiak R., Keller J., 2014. Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na gospodarkę Polski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. no. 80, Finances, Financial Markets, Insurance, no. 65, pp. 167–177.
24. Rousseeuw P.J., Leroy A.M., 1987. Robust Regression and Outlier Detection [in:] J. Wiley and Sons Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore.
https://doi.org/10.1002/0471725382 -

Relation:

Europa XXI

Volume:

33

Start page:

33

End page:

47

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65097 ; 1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2017.33.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Mar 30, 2018

Number of object content hits:

761

Number of object content views in PDF format

1249

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/84287

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information