Object structure
Title:

Territorial uncertainty of Podlasie region. Regional identity vs. administrative division

Subtitle:

Europa XXI 33 (2017)

Creator:

Konopski, Michał

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Podlasie ; Podlaskie Voivodeship ; territorial uncertainity ; regional identity ; administrative division ; names of institutions and companies ; regional media

Abstract:

The essence of the research problem stems from the observed dichotomy between names given to voivodships (provinces) as a result of administrative reform of 1999 and traditional names of historical regions. The paper examines the issue of territorial uncertainty of Podlasie, a historical and cultural region situated in eastern Poland. Such uncertainty has been observed in terms of inhabitants’ territorial identity expressed via names given to regional companies, institutions and media confronted with historical borders of the region. The recent Poland’s administrative reform of 1999 has contributed to discrepancy in perceiving the region of Podlasie and has resulted in its pronounced identification with the Podlaskie Voivodship. Spatial analysis concerning distribution of companies and institutions, whose names refer to this region conducted for the years 1983-2013 has proven that Podlasie is increasingly identified with contemporary Podlaskie Voivodship. On the other hand, names of regional media reveal stronger regional identification with Podlasie within its historical borders rather than contemporary Podlaskie Voivodship. Current administrative division contributes to developing new territorial identity or changing the spatial range of territory inhabitants identify themselves. Moreover, this process also potentially leads to the deepening of territorial uncertainty within society and may result in weakening people’s attachment to the place of living and community’s social bonds.

References:

1. Barwiński M., 2004. Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
2. Bocian A.F. (ed.), 2009. Podlasie regionem przyszłości, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
3. Dobroński A., 2013. Obraz historyczny Podlasia. Pytania badawcze [in:] Podlasie nadbużańskie. 500-lecie województwa podlaskiego, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka. Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Dylikowa A., 1973. Krainy geograficzne, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
5. Gloger Z., 1903. Kraków: Geografia historyczna dawnej Polski.
6. Kaczmarek J., 1980. Na Podlasiu. Gawędy krajoznawcze, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
7. Kondracki J., 1978. Geografia fizyczna Polski, Warszawa: PWN.
8. Michaluk D., 2013. Granice województwa podlaskiego i postrzeganie obszaru Podlasia w latach 1513-2013 [in:] Podlasie nadbużańskie. 500-lecie województwa podlaskiego, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka. Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9. Miszczuk A., 2003. Regionalizacja administracyjna III Rzeczpospolitej. Koncepcje teoretyczne a rzeczywistość, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej.
10. Pietkiewicz S., 1962. Podstawy fizjograficzne województwa podlaskiego [in:] Podstawy rozwoju województwa białostockiego. Materiały z konferencji naukowej IG PAN cz. 1, Białtystok.
11. Piskozub A., 1987. Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
12. Plit F., 2008. Województwo Podlaskie – region pogranicza [in:] Dokumentacja Geograficzna, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 36, pp. 7-14.
13. Raszkowski A., 2014. Tożsamość terytorialna w odniesieniu do rozwoju lokalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 332, Wrocław.
14. Rykiel Z., 1999. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców. Prace Geograficzne, vol. 170, Warszawa: IGiPZ PAN.
15. Szczepański J., 1972. Elementarne pojęcia socjologiczne, Warszawa: PWN.
16. Szczepański M.S., 2003. Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań. Między tożsamością indywidualną a społeczną – preliminaria.
17. Szul R., 1991. Przestrzeń, Gospodarka, Państwo. Uniwersytet Warszawski, Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
18. Zaborowski Ł., 2013. Podział kraju na województwa. Próba obiektywizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
19. Zdrodowska M., 2007. Potoczny obraz Podlasia – strategia kreowania wizerunku regionu [in:] Pogranicze. Studia Społeczne. Tom XIII, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Relation:

Europa XXI

Volume:

33

Start page:

21

End page:

31

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2017.33.2

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: