Object structure
Title:

Zasoby informacyjne gmin wiejskich województwa łódzkiego dotyczące polityki przestrzennej i finansowej = Information resources of rural communes in the Łódzkie Province on spatial and financial policies

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 47

Creator:

Feltynowski, Marcin ; Napierała, Tomasz

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

information resources ; public information ; financial policy ; spatial policy ; rural commune

Abstract:

The aim of the paper is to present findings from the research on accessibility of information resources of rural communes in the Łódzkie Province. The studies were conducted in the first half of 2015. Two categories of information resources were considered: 1) connected with operational documents on financial policy of communes, and 2) related to strategic documents on municipal spatial policy. Empirical data was collected by implementing modified Website Attribute Evaluation System (WAES) method, originally used to analyse accessibility and transparency of websites. In this manner the accessibility and transparency of information resources of investigated communes were characterised. Moreover, methods of statistical analysis were employed, thus illustrating. the accuracy of providing information resources for the public by investigated rural communes. As the result of the research, the authors confirmed the hypothesis that dissemination of information resources is positively influenced by the requirement to ensure transparency of municipal projects co-financed by the European Union.

References:

1. Bański J., 2006, Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach – analiza i ocena, Studia Obszarów Wiejskich, 11, s. 59–72.
2. Bendyk E., 2012, Bunt sieci, Polityka Spółdzielnia Pracy, Warszawa.
3. Castells M., Himanen P., 2009, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Model fiński, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
4. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, 1997, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
5. Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198, 2001, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, 2003, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7. Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68, 2007, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
8. Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489, 2010, Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
9. Dziembek D., 2010. Rola systemu informacyjnego w zarządzaniu, [w:] W A. Nowicki i M. Sitarska (red.), Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 27–42.
10. Feltynowski M., 2009, Możliwości finansowania i rozwoju projektów w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych w administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 573, s. 127–135.
11. Feltynowski M., 2015, Publishing Documents in the Scope of Spatial Planning on the Websites of Rural Communes in Lodz Voivodeship, Infrastructure and Ecology of Rural Areas, II (2), s. 393–403.
12. Feltynowski M., 2013, Wykorzystanie baz danych Systemu Informacji Oświatowej do oceny poziomu dostępności szkół na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, s. 153–163.
13. Główny Urząd Statystyczny, 2015, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r., Warszawa. Dostępne: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2015-r-2,5.html [udostępniono 19 lipca 2016].
14. Główny Urząd Statystyczny, 2016, Bank Danych Lokalnych. Dostępne: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [udostępniono 19 lipca 2016].
15. Hoppner F. i in., 1999, Fuzzy Cluster Analysis: Methods for classification, data analysis and image recognition, John Wiley & Sons, Chichester.
16. INSPIRE, 2007, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej, 2007/2/WE, Bruksela.
17. Levandowsky M., Winter D., 1971, Distance between sets, Nature, 234(5323), s. 34–35.
https://doi.org/10.1038/234034a0 -
18. Maechler M. i in., 2015, Package "cluster", R topics documented. Dostępne: https://cran.r-project.org/web/packages/cluster/cluster.pdf [udostępniono 19 lipca 2016].
19. Masuda Y., 1980, The Information Society as Post-industrial Society, World Future Society, Washington.
20. May C., 2002, The Information Society: A Sceptical View, Polity Press, Cambridge.
21. Mikowska M., 2015, POLSKA.JEST.MOBI, Katowice. Dostępne: http://jestem.mobi/2015/05/raport-polska-jest-mobi-2015-do-pobrania/[Udostępniono 19 lipca 2016].
22. Miłaszewicz D., 2014, Problemy społecznej efektywności sektora publicznego, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 180 (2), s. 163–173.
23. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008, Koncepcja good governance – refleksje do dyskusji, Warszawa. Dostępne: http://www.cnz.eurokreator.eu/dokumenty/Koncepcja_Good_Governance.pdf [udostępniono 19 lipca 2016].
24. Napierała T., Adamiak M., 2012, Finansowanie rozwoju turystyki w województwie łódzkim i hrabstwie Oppland (Norwegia), [w:] T. Napierała (red.), Jakość zarządzania turystyką w województwie łódzkim, CBI Pro-Akademia, Łódź, s. 57–77.
25. Napierała T., Adamiak M., Lawin M., 2013, Budżet samorządowy jako narzędzie stymulacji rozwoju turystyki w gminach wiejskich województwa łódzkiego, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 247–260.
26. Napierała T., Lawin M., 2012, Efektywność środków wydatkowanych na rzecz rozwoju turystyki przez samorządy gminne województwa łódzkiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 258, s. 113–126.
27. Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M., 2011, Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa.
28. Oleński J., 2003, The Citizens' Right to Information and the Duties of a Democratic State in Modern IT Environment in the Light of the UN Fundamental Principles of Official Statistics and the ISI Declaration on Statistical Ethics, International Statistical Review, 71 (1), s. 33–48.
https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.2003.tb00183.x -
29. Rousseeu P.J., 1987, Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis, Journal of Computational and Applied Mathematics, 20 (C), s. 53–65.
https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7 -
30. Webster F., 2014, Theories of the Information Society, Routledge, London-New York.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

47

Start page:

39

End page:

54

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.47.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: