Object structure

Title:

Analiza dorobku publikacyjnego samodzielnych pracowników naukowych z polskich placówek geograficznych = An analysis of the published output of independent researchers from Poland's geographical institutions

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 89 z. 4 (2017)

Creator:

Bański, Jerzy (1960– ) : Autor ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

dorobek naukowy ; publikacje ; placówki naukowe ; naukowcy ; geografia

Abstract:

Celem opracowania jest ocena osiągnięć publikacyjnych samodzielnych pracowników naukowych (doktorzy habilitowani i profesorowie) z zakresu geografii oraz reprezentowanych przez nich ośrodków naukowych. Analizy dotyczą grup wiekowych, subdyscyplin (geografia fizyczna i geografia społeczno-ekonomiczna) oraz statusu naukowego. Badania opierają się na dwóch źródłach danych: bazie bibliograficznej Web of Sciences Core Collection i wyszukiwarce internetowej Google Scholar. Wśród najwyżej ocenionych placówek geograficznych znalazły się: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Szczeciński. Jeśli chodzi o prace publikowane w czasopismach krajowych, obydwie subdyscypliny geografii charakteryzują podobne wskaźniki bibliometryczne w odniesieniu do ich przeciętnego reprezentanta, natomiast w czasopismach międzynarodowych wyraźna jest przewaga reprezentantów geografii fizycznej. W przypadku bazy Web of Science, młodzi pracownicy naukowi wypadają lepiej od swoich starszych kolegów.

References:

1. Bajerski A., 2008, Ranking ośrodków geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce na podstawie cytowań w bazach Web of Science, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 579-589.
2. Bajerski A., 2008, Polskie czasopisma geograficzne w bazie Scopus: próba analizy komunikacji naukowej w polskiej geografii, Czasopismo Geograficzne, 79, 3, s. 367-382.
3. Bański J., 2010, Stan krytyczny polskiej geografii – krytyka stanu, Przegląd Geograficzny, 82, 3, s. 319-333.
-
4. Bański J., 2015, Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych, Przegląd Geograficzny, 87, 2, s. 279-298.
-
5. Drabek A., 2001, Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych, Uniwersytet Śląski, maszynopis, http://www.sbc.org.pl/Content/6962/doktorat1923.pdf
6. Frączek R., 2004, Naukometria: za i przeciw stosowaniu metod ilościowych w naukoznawstwie i polityce naukowej, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej, 1, s. 46-47.
7. Klincewicz W., 2007, Mierniki naukometryczne w sterowaniu działalnością naukową i w rankingach placówek, Biuletyn KPZK PAN, 235, Warszawa, s. 255-275.
8. Osiewalska A., 2008, Mierniki oceny czasopism i naukowców, Biuletyn EBIB, http://www.ebib.pl/2008/99/a.php?osiewalska.
9. Racki G., 1998, Najbardziej znane polskie publikacje zagraniczne w dziedzinie Nauk o Ziemi z lat 1981-1995 (na podstawie National Citation Report - Poland), Przegląd Geologiczny, 46, 2, s. 133-137.
10. Racki G., 2001, Najczęściej cytowane polskie publikacje z dziedziny Nauk o Ziemi z lat 90. (na podstawie National Citation Reports - Poland 1999 Instytutu Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfi i), Przegląd Geologiczny, 49, 7, s. 584-590.
11. Racki G., 2003, Polskie czasopisma geograficzne a międzynarodowy obieg informacji naukowej, Przegląd Geograficzny, 75, 1, s. 101-119.
12. Racki G., Drabek A., 2013, Cytowania i wskaźnik Hirscha: gdzie szukać, jak obliczać?, Forum Akademickie, 2, s. 40-43.
13. Śleszyński P., 2009, Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 551-578.
-
14. Śleszyński P., 2013, Cytowania polskich czasopism naukowych z zakresu geografii i badań regionalnych po 1990 r., Studia Regionalne i Lokalne, 3, s. 75-88.
15. Śleszyński P., 2013, Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 599-627.
-

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

89

Issue:

4

Start page:

595

End page:

616

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2017.4.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: