Object structure
Title:

Sensitivity of a large flow-through lake to meteorological condition and anthropogenic stress (hydromorphological assessment)

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 90 No. 4 (2017)

Creator:

Nowicka, Barbara ; Bałandin, Marta ; Nadolna, Anna

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

climate change ; flow-through lake ; Charzykowskie Lake ; lake morphometry ; lake sensitivity ; naural resources management ; physical limnology

Abstract:

The paper refers to the contemporary sensitivity of a ribbon flow-through lake to changeable meteorological conditions (precipitation, evaporation). We checked whether the lake morphology can affect the abrupt changes in hydrological conditions under which environmental changes occur. We analyzed changes in the level and extent of the water table in relation to morphological thresholds of a Charzykowskie Lake. Changes in the lake water level were disproportionate in relation to small changes in the volume of water involved in the exchange. During 55 years of observations, the lake water level did not exceed the threshold values of sensitivity to shortage or surplus stress.

References:

1. AUSTRALIAN GREENHOUSE OFFICE, 2005. Climate change risk and vulnerability. Promoting an efficient adaptation response in Australia. Canberra: Australian Greenhouse Office, http://www.sfrpc.com/Climate%20Change/4.pdf.
2. Bajkiewicz-Grabowska E., 2001. Trends in water level changes in the North-eastern Poland. Limnological Review, vol. 1, no. 2, pp. 3-14.
3. Bajkiewicz-Grabowska E., 2002. Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
4. Baumgärtner D., Mörtl M., Rothhaupt K.-O., 2008. Effects of water-depth and water-level fluctuations on the macroinvertebrate community structure in the littoral zone of Lake Constance. Hydrobiologia, vol. 613, no. 1, pp. 97-107.
https://doi.org/10.1007/s10750-008-9475-0 -
5. Bąk B., Łabędzki L., 2002. Assessing drought severity with the relative precipitation index and the standardised precipitation index. Journal of Water and Land Development, vol. 6, pp. 89-105.
6. Błaszkiewicz M., 2007. Geneza i ewolucja mis jeziornych na młodoglacjalnym obszarze Polski – wybrane problemy. Studia Limnologica et Telmatologica, vol. 1, no. 1, pp. 5-16.
7. Brauns M., Garcia X.-F., Pusch M.T., 2008. Potential effects of water-level fluctuations on littoral invertebrates in lowland lakes. Hydrobiologia, vol. 613, no. 1, pp. 5-12.
https://doi.org/10.1007/s10750-008-9467-0 -
8. Choiński A., 2002. Rzeki Borów Tucholskich [in:] J. Banaszak, K. Tobolski (eds.), Park Narodowy "Bory Tucholskie" na tle projektowanego rezerwatu biosfery, Charzykowy: Park Narodowy "Bory Tucholskie", pp. 139-150.
9. Choiński A., 2006. Katalog jezior Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
10. Choiński A., 2007. Limnologia fizyczna Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
11. Choiński A., Ławniczak A., Ptak M., Sobkowiak L., 2011. Causes of lake area changes in Poland. Journal of Resources and Ecology, vol. 2, no. 2, pp. 175-180.
12. Choiński A., Ptak M., 2008. Zanikanie jezior w Wielkopolsce na tle Polski. Roczniki Gleboznawcze, vol. 59, no. 2, pp. 25-31.
13. Choiński A., Ptak M., Strzelczak A., 2012. Examples of lake disappearance as an effect of reclamation works in Poland. Limnological Review, vol. 12, no. 4, pp. 161-167.
https://doi.org/10.2478/v10194-012-0056-2 -
14. Churski Z., 1983. Eutrophication and the disappearance of lakes in the Brodnica Lake District, Northen Poland as a result of human interference. Hydrobiologia, vol. 103, no. 1, pp. 165-168.
https://doi.org/10.1007/BF00028446 -
15. Dąbrowski M., 2004. Trends in changes of lake water levels in the Pomerania Lakeland. Limnological Review, vol. 4, pp. 85-92.
16. Dąbrowski M., 2007. Evaporation from surface of lakes. Limnological Review, vol. 7, no. 3, pp. 133-138.
17. DESGRANGES J.-L., INGRAM J., DROLET B., MORIN J., SAVAGE C., BORCARD D., 2006. Modelling wetland bird response to water level changes in the Lake Ontario – St. Lawrence River Hydrosystem. Environmental Monitoring and Assessment, vol. 113, no. 1-3, pp. 329-365.
18. Fal B., Bogdanowicz E., 2002. Zasoby wód powierzchniowych Polski. Wiadomości Instytutu Meteorologii, vol. 25, no. 2, pp. 2-36.
19. Fischer P., Öhl U., Wacker N., 2004. Effects of seasonal water level fluctuations on the benthic fish community in lakes – a case study of juvenile burbot Lota lota L. Ecohydrology & Hydrobiology, vol. 4, no. 4, pp. 481-486.
20. Galon R., 1953. Morfologia doliny i zandru Brdy. Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio C, Geographia et Geologia, vol. 1, no. 6, pp. 121-176.
21. Gałka M., 2006. Mouth of Seven Lakes Stream [in:] G. Kowalewski, K. Milecka (eds.), Lakes and mires of "Bory Tucholskie" National Park. Field guidebook, Charzykowy: "Bory Tucholskie" National Park, pp. 137-144.
22. Gąsiorowski M., 2008. Deposition rate of lake sediments under different alternative stable states. Geochronometria, vol. 32, pp. 29-35.
https://doi.org/10.2478/v10003-008-0020-y -
23. GEORGE G. (ED.), 2010. The Impact of Climate Change on European Lakes. Aquatic Ecology Series, vol. 4, Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer Netherlands.
24. Górniak A., Piekarski K., 2002. Seasonal and multiannual changes of water levels in lakes of Northeastern Poland. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 11, no. 4, pp. 349-354.
25. Grandke M., 2009. Zmiany powierzchni jezior Breńskie i Białe-Miałkie (Pojezierze Sławskie) w latach 1778-2008. Studia Limnologica et Telmatologica, vol. 3, no. 1, pp. 13-24.
26. Hake M., Dahlgren T., Åhlund M., Lindberg P., Eriksson M.O.G., 2005. The impact of water level fluctuation on the breeding success of the Black-throated Diver Gavia arctica in South-west Sweden. Ornis Fennica, vol. 82, pp. 1-12.
27. Havens K.E., Gawlik D.E., 2005. Lake Okeechobee conceptual ecosystem model. Wetlands, vol. 25, no. 4, pp. 908-925.
https://doi.org/10.1672/0277-5212(2005)025[0908:LOCEM]2.0.CO;2 -
28. Havens K.E., Steinman A.D., 2013. Ecological responses of a large shallow lake (Okeechobee, Florida) to climate change and potential future hydrologic regimes. Environmental Management, vol. 55, no. 4, pp. 763-775.
https://doi.org/10.1007/s00267-013-0189-3 -
29. Hellsten S., Dudley B., 2006. Hydromorphological pressures in lakes [in:] A. Solimini, A.C. Cardoso, A.-S. Heiskanen (eds.), Indicators and methods for the ecological status assessment under the Water Framework Directive. Linkages between chemical and biological quality of surface waters, Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, pp. 135-140.
30. HOBOT A., BANASZAK K., STOLARSKA M., SOWIŃSKA K., SERAFIN R., STACHURA A., 2012. Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Brdy (SCWP: DW0601, DW0602, DW0603, DW0604, DW0605, DW0607, DW0609) – Etap 1 – Dynamiczny bilans ilościowy zasobów wodnych. Gliwice: "Pectore-Eco", http://www.rzgw.gda.pl/cms/fck/uploaded/ZGPW_rozporzadzenia/Bilansowanie%20zasobów_Brda.pdf.
31. Hofmann H., Lorke A., Peeters F., 2008. Temporal scales of water-level fluctuations in lakes and their ecological implications. Hydrobiologia, vol. 613, no. 1, pp. 85-96.
https://doi.org/10.1007/s10750-008-9474-1 -
32. ICF INTERNATIONAL, 2009. Literature review: climate change vulnerability assessment, risk assessment, and adaptation approaches, Washington: ICF International, https://www.fhwa.dot.gov/environment/sustainability/resilience/publications/vulnerability_assessment/index.cfm.
33. Jańczak J., 1991. Fizycznogeograficzna typologia i ocena jezior na przykładzie Pojezierza Wielkopolskiego. Materiały Badawcze. Ser. Hydrologia i Oceanologia, vol. 15, Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
34. Johnson T.E., Weaver C.P., 2009. A framework for assessing climate change impacts on water and watershed systems. Environmental Management, vol. 43, no. 1, pp. 118-134.
https://doi.org/10.1007/s00267-008-9205-4 -
35. Kaniecki A., 1997. Wpływ XIX-wiecznych melioracji na zmiany poziomu wód [in:] A. Choiński (ed.), Wpływ antropopresji na jeziora, Poznań-Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini, pp. 67-71.
36. Keddy P.A., 1990. Water level fluctuations and wetland conservation [in:] J.A. Kusler, R.C. Smardon (eds.), Proceedings of an International Symposium Wetlands of the Great Lakes: protection and restoration policies, status of the science, Niagara Falls, New York, May 16-18, 1990, Berne: The Association of State Wetland Managers, pp. 77-91.
37. Kędziora A., 1995. Podstawy agrometeorologii. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
38. Kozarski S., 1995. Deglacjacja Północno-Zachodniej Polski: warunki środowiska i transformacja geosystemu (~20 ka →10 ka BP). Dokumentacja Geograficzna, vol. 1, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
39. Kramkowski M., Bartczak A., Kaczmarek H., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania przestrzennych zmian obszarów wodno-błotnych na przykładzie Jeziora Rakutowskiego w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 37, pp. 169-179.
40. KUTYŁA S., 2014. Characteristics of water level fluctuations in Polish lakes – a review of the literature. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, vol. 25, no. 3(61), pp. 27-34.
41. Lange W., 1993. Metody badań fizycznolimnologicznych. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
42. Laprida C., Plastani M.S., Irurzún A., Gogorza C., Navas A., Valero-Garcés B., Sinito A.M., 2014. Mid-late Holocene lake levels and trophic states of a shallow lake from the southern Pampa plain, Argentina. Journal of Limnology, vol. 73, no. 2, pp. 325-339.
https://doi.org/10.4081/jlimnol.2014.830 -
43. Ławniczak A.E., 2010. Overgrowing of two polymictic lakes in Central-Western Poland. Limnological Review, vol. 10, no. 3-4, pp. 147-156.
https://doi.org/10.2478/v10194-011-0017-1 -
44. Ławniczak A.E., Choiński A., Kurzyca I., 2011. Dynamics of lake morphometry and bathymetry in various hydrological conditions. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 20, no. 4, pp. 931-940.
45. Marszelewski W., Ptak M., Skowron R., 2011. Anthropogenic and natural conditionings of disappearing lakes in the Wielkopolska-Kujawy Lake District. Roczniki Gleboznawcze, vol. 62, no. 2, pp. 283-294.
46. Mckee T.B., Doesken N.J., Kleist J., 1993. The relationship of drought frequency and duration to time scales [in:] Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology, 17-22 January, Anaheim, CA, Boston: American Meteorological Society, pp. 179-183.
47. Mcparland C., Barrett O., 2009. Hydromorphological literature reviews for lakes. Science report: SC060043/SR1. Bristol: Environment Agency.
48. Marszelewski W., Adamczyk A., 2004. Changes in the area of the Mazurian Lakes in the light of the cartographic materials at the scale 1:25000. Limnological Review, vol. 4, pp. 167-176.
49. Michalczyk Z., Turczyński M., 2001. Lake-levels and solar activity. Limnological Review, vol. 1, pp. 207-212.
50. Mikulski Z., 1970. Kształtowanie się bilansu wodnego jezior w Polsce. Przegląd Geograficzny, vol. 42, no. 3, pp. 433-447.
51. Nowaczyk B., 1994. Wiek jezior i problemy zaniku brył pogrzebanego lodu na przykładzie sandru Brdy w okolicy Charzykowy. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, vol. 27, pp. 97-110.
52. Nowaczyk B., 2006. The genesis of lakes on the Brda outwash plain [in:] G. Kowalewski, K. Milecka (eds.), Lakes and mires of "Bory Tucholskie" National Park. Field guidebook, Charzykowy: "Bory Tucholskie" National Park, pp. 43-52.
53. Ostendorp W., 1991. Damage by episodic flooding to Phragmites reeds in a prealpine lake: proposal of a model. Oecologia, vol. 86, no. 1, pp. 119-124.
https://doi.org/10.1007/BF00317398 -
54. Padisák J., Molnár G., Soróczki-Pintér É., Hajnal É., George D.G., 2006. Four consecutive dry years in Lake Balaton (Hungary): consequences for phytoplankton biomass and composition. Verhandlungen der internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie, vol. 29, pp. 1153-1159.
55. Paillisson J.-M., Marion L., 2011. Water level fluctuations for managing excessive plant biomass in shallow lakes. Ecological Engineering, vol. 37, no. 2, pp. 241-247.
https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2010.11.017 -
56. PARRY M.L., CANZIANI O.F., PALUTIKOF J.P., VAN DER LINDEN P.J., HANSON C.E. (EDS.), 2007. Climate Change 2007. Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.
57. Pasierbski M., 1975. Uwagi o genezie niecki Jeziora Charzykowskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, vol. 11, pp. 101-113.
58. Penman H.L., 1948. Natural evaporation from open water, bare soil and grass. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical & Engineering Sciences, vol. 193, no. 1032, pp. 120-145.
https://doi.org/10.1098/rspa.1948.0037 -
59. Pasławski Z., 1973. Long-term fluctuations and trends in water level changes in the outflow lakes in northern Poland. Hydrological Sciences Bulletin, vol. 18, no. 3, pp. 295-301.
https://doi.org/10.1080/02626667309494039 -
60. Ptak M., Choiński A., Strzelczak A., Targosz A., 2013. Disappearance of Lake Jelenino since the end of the XVIII century as an effect of anthropogenic transformations of the natural environment. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 22, no. 1, pp. 191-196.
61. Rannow S., Loïbl W., Greiving S., Gruehn D., Meyer B.C., 2010. Potential impacts of climate change in Germany – Identifying regional priorities for adaptation activities in spatial planning. Landscape and Urban Planning, vol. 98, no. 3-4, pp. 160-171.
https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.08.017 -
62. SCHMIEDER K., 2004. European lake shores in danger – concepts for a sustainable development. Limnologica – Ecology and Management of Inland Waters, vol. 34, no. 1-2, pp. 3-14.
63. Servos M.R., Munkittrick K.R., Constantin G., Mngodo R., Aladin N., Choowaew S., Hap N., Kidd K.A., Odada E., Parra O., Phillips G., Ryanzhin S., Urrutia R., 2013. Science and management of transboundary lakes: Lessons learned from the global environment facility program. Environmental Development, vol. 7, pp. 17-31.
https://doi.org/10.1016/j.envdev.2013.04.005 -
64. Smith B.D., Maitland P.S., Pennock S.M., 1987. A comparative study of water level regimes and littoral benthic communities in Scottish lochs. Biological Conservation, vol. 39, no. 4, pp. 291-316.
https://doi.org/10.1016/0006-3207(87)90130-3 -
65. Soja A.M., Weiss S., Zukrigi W., Soja G., 2012. Impacts of climate change scenarios part: Lake Neusiedl. Project EULAKES Ref. No. 2CE243P3, Report 4.4.1. Vienna: Austrian Institute of Technology.
66. Soja G., Züger J., Knoflacher M., Kinner P., Soja A.-M., 2013. Climate impacts on water balance of a shallow steppe lake in Eastern Austria (Lake Neusiedl). Journal of Hydrology, vol. 480, pp. 115-124.
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.12.013 -
67. Sutela T., Vehanen T., 2008. Effects of water-level regulation on the nearshore fish community in boreal lakes. Hydrobiologia, vol. 613, no. 1, pp. 13-20.
https://doi.org/10.1007/s10750-008-9468-z -
68. Szeroczyńska K., Zawisza E., 2011. Records of the 8200 cal BP cold event reflected in the composition of subfossil Cladocera in the sediments of three lakes in Poland. Quaternary International, vol. 233, no. 2, pp. 185-193.
https://doi.org/10.1016/j.quaint.2010.07.007 -
69. Tołpa S., 1950. Rośliny naczyniowe jeziora Charzykowskiego [in:] M. Stangenberg (ed.), Jezioro Charzykowo, Prace Badawcze – Instytut Badawczy Leśnictwa, vol. 61, pp. 71-98.
70. Wantzen K.M., Junk W.J., Rothhaupt K.-O., 2008. An extension of the floodpulse concept (FPC) for lakes. Hydrobiologia, vol. 613, no. 1, pp. 151-170.
https://doi.org/10.1007/s10750-008-9480-3 -
71. Yamamoto T., Kohmatsu Y., Yuma M., 2006. Effects of summer drawdown on cyprinid fish larvae in Lake Biwa, Japan. Limnology, vol. 7, no. 2, pp. 75-82.
https://doi.org/10.1007/s10201-006-0172-2 -
72. Walkusz E., Jańczak J., 2007. Comparative study of evaporation rate from surface water of Lake Raduńskie Górne and that from an evaporimeter pan placed on land. Limnological Review, vol. 7, no. 4, pp. 241-246.
73. Zohary T., Ostrovsky I., 2011. Ecological impacts of excessive water level fluctuations in stratified freshwater lakes. Inland Waters, vol. 1, pp. 47-59.
https://doi.org/10.5268/IW-1.1.406 -
74. Züger J., Knoflacher M., 2011, Regional climate change scenario. Scenario selection and preliminary results. Project EULAKES Ref. No. 2CE243P3, Report 4.3.2. Vienna: Austrian Institute of Technology.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

90

Issue:

4

Start page:

401

End page:

415

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.0108

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: