Object structure
Title:

Potencjał społeczności lokalnych w rozwoju turystyki Żuławek = The Potential of Local Communities in Tourism Development in Żuławki

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Creator:

Marks-Krzyszkowska, Małgorzata ; Jezierska-Biel, Pamela

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

Żuławy Wiślane ; village ; potential of local community ; tourism

Abstract:

The aim of this article is to identify the potential of local communities in tourism development in the countryside. The exemplification of the discussion is the creation of rural tourism development in the village called ┼╗ulawki in Stegna commune. The village has landscape and natural values and a convenient spatial location. However, the authors wish to draw particular attention to the process of self-activation observed among the influx community for sustainable development of the village. It is possible owing to the emerging features of the potential of this community: mutual integration, commitment, problem solving orientation and access to resources. The subjectivity of the characterised community manifested itself in the ability to adapt and identify with the new place of residence and its problems, drive to articulate one's own vision of rural development, and activation of the environment for the implementation of established plans. The text is based on the results of a study conducted in 2015 by means of participatory observation techniques and free-form interviews with local activists.

References:

1. Broniarek W., 2005, Gdy ci słowa zabraknie, Haroldson Press, Brwinów.
2. Chaskin R.J., Brown P., Venkatesh S., Vidal A., 2001, A Building Community Capacity, Aldine de Gruyter, New York.
3. Chaskin R.J., Brown P., Venkatesh S., Vidal A., 2007, Budowanie potencjału społeczności lokalnej, [w:] T. Kazimierczak (red.), Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 37–72.
4. Coleman J., 1988, Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, 94, s. 95–120.
https://doi.org/10.1086/228943 -
5. Etzioni E., 2012, Aktywne społeczeństwo: teorie procesów społecznych i politycznych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
6. Jeziorska-Biel P., Marks-Krzyszkowska M., 2017, "Przystań prawdziwych wartości" – Żuławki, [w:] M. Wójcik (red.), Tożsamość i "miejsce". Budzenie uśpionego potencjału wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 21–27.
7. Lewenstein B., 2006, Nowe paradygmaty rozwoju układów lokalnych – w stronę obywatelskiej wizji społeczności lokalnych, [w:] J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalizmu. Różnorodność miejsc i czasu, IFIS, Warszawa, s. 221–245.
8. Lipińska B., 2011, Żuławy Wiślane – ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu, Stowarzyszenie Żuławy, Nowy Dwór Gdański, Gdańsk.
9. McMillan D.W., Chavis D.M., 1986, Sence of community: A definition and theory, Journal of Community Psychology, 14 (1), s. 6–23.
https://doi.org/10.1002/1520-6629(198601)14:1<6::AID-JCOP2290140103>3.0.CO;2-I -
10. Michalska-Żyła A., 2010, Psychospołeczne więzi mieszkańców z miastem. Studium na przykładzie Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
11. Putnam R., 1993, The prosperous community: Social capital and public life, American Prospect, 13, s. 35–42.
12. Starosta P., 1995, Poza metropolią, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
13. Wieruszewska M., 2014, Myślenie o wsi i regionie w kategorii wspólnoty: anachronizm czy aktualna perspektywa? Wieś i Rolnictwo, 1/162, s. 139–53.
14. Wójcik M., 2016, Uwarunkowania tworzenia "Sieci Najciekawszych Wsi". Wyniki oceny eksperckiej 50 polskich miejscowości, Acta Universitaties Lodziensis Folia Geographica Socio-oeconomica, 25, s. 109–129.
https://doi.org/10.18778/1508-1117.25.06 -

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

46

Start page:

7

End page:

25

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: