Object structure

Title:

Analiza i waloryzacja krajobrazu gminy wiejskiej Ostróda = Analysis and valuation of the landscape of the rural commune of Ostróda

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Creator:

Antolak, Mariusz

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Polityka rolna -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; planowanie przestrzenne ; architektura krajobrazu ; waloryzacja ; krajobrazy ; Mazury

Abstract:

W artykule zaprezentowano autorski warsztat metodyczny analizy i waloryzacji krajobrazu gminy wiejskiej stworzony na potrzeby planowania przestrzennego. Badaniami objęto obszar gminy Ostróda o powierzchni 401 km2. W ramach analizy dokonano podziału terenu na jednostki krajobrazowe (typy i podtypy krajobrazu). Na terenie opracowania przeanalizowano powiązania kompozycyjne, wnętrza krajobrazowe, elementy wyróżniające się oraz ekspozycję. Do szczegółowej analizy krajobrazu wybrano 20 miejscowości. Dla każdej z nich opracowano dwie karty krajobrazu oraz wykonano uproszczoną waloryzację w postaci tabelarycznej.

References:

1. Antolak M. 2013,. Kształtowanie i ochrona krajobrazów gmin na przykładzie gminy wiejskiej i miejskiej Ostróda, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Kraków (rozprawa doktorska). ; 2. Bajerowski T., 1991, Ocena, ochrona i kształtowanie krajobrazu wiejskiego, jako składnik programowania prac urządzeniowo-rolnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn (rozprawa doktorska). ; 3. Bajerowski T., 1996, Metodyka wyboru optymalnego użytkowania ziemi na obszarach wiejskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn. ; 4. Bogdanowski J., 1976, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Ossolineum, Wrocław-Kraków. ; 5. Bogdanowski J., 1998, Konserwacja i ochrona krajobrazu kulturowego (ewolucja metody), Teki krakowskie, VI. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie, Kraków, s. 37–38. ; 6. Bogdanowski J., Łuczyńska‐Bruzda M., Novák Z., 1981, Architektura krajobrazu, PWN, Warszawa-Kraków. ; 7. Böhm A., 1981, O budowie i synergii wnętrz urbanistycznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. ; 8. Böhm A., 1998, Wnętrze w kompozycji krajobrazu, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. ; 9. Böhm A., 2006, Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu – o czynniku kompozycji, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. ; 10. Ciołek G., 1964, Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu, Arkady, Warszawa. ; 11. Patoczka P., 2000, "Ściany" i "bramy" w krajobrazie, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. ; 12. Pawłowska K. (red.), 2001, Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

45

Start page:

141

End page:

155

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.45.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style: