Object structure
Title:

Family allotment gardens - the case of the Poznań agglomeration

Subtitle:

Europa XXI 32 (2017)

Creator:

Szczepańska, Magdalena

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warsaw

Date issued/created:

2017

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

allotment gardener ; green infarstructure ; utlility gardens ; community gardens ; urban horticulture

Abstract:

In many European countries horticultural production in cities occupies a special position in their spatial policies and is financially supported by their authorities. Today, it is emphasised that urban land in agricultural use performs not only productive and economic functions, but also many more functions of great importance to a city, including ecological, health- and landscape-related, recreational, and social ones. In Poland, after the period of economic and political transformation, one can observe a dynamic expansion of urban areas and their strong pressure on farmland most valuable in productive and landscape terms. In conceptions and documents on spatial development of urbanised areas, agricultural functions tend to be marginalised or perceived as specific to rural areas. A special form of urban horticulture is gardening, including allotment gardens, which have a rich tradition and a history more than a hundred years long. The reasons for the appearance and development of allotment gardens should be sought in socio-economic changes associated with the industrialisation period. What is alarming today, is the opinion that those plots of land supposedly restrict the spatial development of urbanised areas. In addition to their numerous socio-economic functions, allotments are an important element in the implementation of the idea of sustainable development, and as such they should play a special role in the spatial policy of urban areas. The main goal of this paper is to present the development of family allotment gardens in Poland and their current number, structure and location in the PoznaƄ agglomeration. An attempt was made to formulate recommendations for a spatial policy of the agglomeration and towards this goal data obtained from Polish Association of Allotment Holders and Central Statistical Office was analysed. In addition, field studies and survey research were conducted.

References:

1. Bell S., Fox-Kämper R., Keshavarz N., Benson M., Caputo S., Noori S., Voigt A., 2016. Urban Allotment Gardens in Europe. Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York.
2. Giecewicz J., 2005. Obszary rolne jako czynnik przyrodniczej rewitalizacji miasta, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN" vol. 1.
3. Giedrych R., Poniży L., 2013. Ogrody działkowe jako przedmiot polityki przestrzennej i ekologicznej miast na przykładzie Warszawy i Poznania [in:] Kosmala M. (ed.), Ogrody działkowe w miastach – bariera czy wartość?, Toruń: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, pp. 23-33.
4. GUS, 2015. Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat [22 March 2016].
5. Kim są polscy działkowcy? 2011, Warszawa: Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców.
6. Krajowa Rada Pracowniczych Ogrodów Działkowych przy Centralnej Radzie Związków Zawodowych, 1966. Projekty altan dla Pracowniczych Ogrodów Działkowych, Warszawa: Wydawnictwo Związkowe CRZZ.
7. Krzyk P., Tokarczuk T., Heczko-Hyłowa E., Ziobrowski Z., 2013, Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast – problemy planistyczne. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
8. Latkowska M., 2008. Hortiterapia – rehabilitacja i terapia przez pracę w ogrodzie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, vol. 525, pp. 229-235.
9. Latkowska M., 2012. "Community gardens", czyli ogrody sąsiedzkie – nowe formy zieleni w przestrzeni miejskiej. Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, vol. 19, pp. 271-276.
10. Lubawy W., 1937. Historia Ogrodów Działkowych w Polsce. Poznań: Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych, Przydomowych, Małych Osiedli i Hodowli Drobnego Inwentarza Rzeczpospolitej Polskiej.
11. Madureira H., Andresen T., 2014. Planning for multifunctional urban green infrastructures: Promises and challenges. Urban Design International, vol. 19(1), pp. 38–49, http://doi.org/10. 1057/udi.2013.11.
12. Mierzejewska L., 2001. Tereny zielone w strukturze przestrzennej miasta Poznania, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, vol 29.
13. Mougeot L.J.A., 2000. Urban agriculture: definition, presence, potential and risks [in:] N. Bakker et al. (eds.), Growing cities, growing food: Urban agriculture on the policy agenda, A reader on urban agriculture, Feldafing: German Foundation for International Development.
14. Mougeot L.J.A., 2006. Growing better cities: Urban agriculture for sustainable development, Ottawa: International Development Research Centre.
15. Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux, http://jardins-familiaux.org/office/eoffice.html [22 March 2016].
16. Pawlikowska-Piechotka A., 2010. Tradycja ogrodów działkowych w Polsce, Gdynia: Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne.
17. PZD, 2015. Materiały wewnętrzne Polskiego Związku Działkowców Okręg w Poznaniu.
18. Romanowski H., 2012. Uwagi o architekturze ogrodów działkowych, Czasopismo Techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. vol. 19, pp. 277-282.
19. Simms A., Conisbee M., 2012. National Gardening Leave. Why Britain would be better off if we all spent less time at the office, London: The New Economics Foundation. http://b.3cdn.net/nefoundation/e9ccd872afac5574b2_azm6b4bpq.pdf [22 March 2016].
20. Stachura K., 2013. Environmental analysis of land use changes in green infrastructure of a city,with particular emphasis on allotment gardens: Poznań and Salzburg case study, http://www.urbanallotments.eu/fileadmin/uag/media/STSM/STSN_Report_Stachura.pdf [22 March 2016].
21. Steinbuch L., 2012. Nahrungsmittelproduktion in der Stadt. Konzepte für Stuttgart, Universität Stuttgart, Stuttgart.
22. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania uchwalone uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 z 23 września 2014 r.
23. Szczepańska M., Staszewska S., 2016. Znacznie ogrodnictwa miejskiego w procesie rewitalizacji. Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, vol. III/2016, pp. 33-43.
24. Szczepańska M., Kołodziejczak A., Kacprzak E., 2015. Urban agriculture of the Poznań agglomeration. Studia Regionalia, pp. 41–42.
25. Szczepańska M., Krzyżaniak M., Świerk D., Urbański P., 2016. Rodzinne ogrody działkowe jako element zielonej infrastruktury na terenie aglomeracji poznańskiej, Studia Miejskie, vol. 22, pp. 129-142.
26. Szczęsny M., Kimic K., 2012. Możliwości adaptacji terenów ogrodów działkowych na obiekty ogólnodostępne na przykładzie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy kanale Gocławskim w Warszawie, Czasopismo Techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, vol. 30, pp. 179-185.
27. Szkup R., 2013. Użytkowanie rodzinnych ogrodów działkowych przez społeczność wielkomiejską. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
28. Uchwała Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, 2014.
29. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).
30. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 40).
31. Wilczyński S., 1927. Ogródki działkowe jako zagadnienie społeczne, Poznań: Drukarnia św. Wojciech.

Relation:

Europa XXI

Volume:

32

Start page:

71

End page:

88

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2017.32.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: