Object

Title: Rural tourism – “an apple of the eye” of rural policy in Poland

Creator:

Bednarek-Szczepańska, Maria

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Artykuł

Subtitle:

Europa XXI 32 (2017)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warsaw

Description:

29 cm ; Każdy numer posiada własny tytuł.

Abstract:

Since the beginning of political transformation in Poland, rural tourism was perceived as a versatile means for improving the economic situation of rural areas. It became a subject of excessive interest of politicians, scholars, various activists and the media. The aim of this article is to show the development and functioning of institutional and organizational environment over rural tourism in Poland. At first, development of rural tourism in Poland is presented, followed by the formation of a national and then a local support system. The multidimensional support for rural tourism and the accompanying enthusiasm for it allow for making a statement that tourism became “an apple of the eye” of the rural transformation process in Poland.

References:

1. Bednarek-Szczepańska M., 2011. Mit o agroturystyce jako szansie rozwojowej dla polskiej wsi. Czasopismo Geograficzne, vol. 82, no. 3, pp. 249-270. ; 2. Bednarek-Szczepańska M., 2010. Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 23, Warszawa: IGiPZ PAN, PTG. ; 3. Bramwell B., 1991. Sustainability and Rural Tourism Policy in Britain. Tourism, recreation, research, vol. 16, no. 2, pp. 49-51. ; - ; 4. Brodziński Z., 2008. Strategie lokalnych grup działania na rzecz poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, vol. 10, no. 2, pp. 34-38. ; 5. Chmiel A., 2007. Turystyka w Polsce w latach 1945-1989, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer. ; 6. Czapiewska G., 2012. Lokalne Grupy Działania a kreowanie rozwoju regionalnego w województwach pomorskim i zachodniopomorskim [in:] M. G. Woźniak (ed.), Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, vol. 29, pp. 261-272. ; 7. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, 2011, 2009, 2005. J. Czapiński & T. Panek (eds.), Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego. ; 8. Gramzow A., 2007. Oddolne inicjatywy jako szansa poprawy jakości życia na wsi? Wyniki studium przypadku w Bałtowie, Discussion papers, vol. 103. Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe, Leibnitz. ; 9. Gulc A., 2013. Wdrażanie oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich na przykładzie podejścia Leader. Ekonomia i Zarządzanie, vol. 5, no. 4, pp. 225-245. ; 10. Jagusiewcz A., 2008, Kwatery agroturystyczne i pokoje gościnne w latach 2005-2007, Instytut Turystyki, www.intur.gov.pl [24.05.2010]. ; 11. Jenkins J. M., 1993. Tourism Policy in Rural New South Wales – Policy and Research Priorities. GeoJournal, vol. 29,no. 3, pp. 281-290. ; - ; 12. Kamiński R., 2011. Partnerstwa w programie LEADER. Czy można stwierdzić, że LEADER nie buduje kapitału społecznego na polskiej wsi?. Polityka Społeczna (special issue), pp. 27-30. ; 13. Lichacy J., 2011. Podnoszenie jakości usług w turystyce wiejskiej narzędziem rozwoju ekonomii społecznej. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 201, 1, Oeconomica, vol. 288, pp. 215-220. ; 14. Liu A., 2006. Tourism in rural areas: Kedah, Malaysia. Tourism Management, vol. 27, no. 5, pp. 878–889. ; - ; 15. Luloff A. E., Bridger J. C., Graeffe A. L., Saylor M., Martin K., Gitelson R., 1994. Assessing rural tourism efforts in the United States. Annals of Tourism Research, vol. 21, no. 1, pp. 46-64. ; - ; 16. Majewski J., Lane B., 2003. Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Warszawa: Fundacja Edukacja dla Demokracji. ; 17. Nylander M., Hall D., 2005. Rural Tourism Policy. European Policy [in:] D. Hall et all. Rural Tourism and Sustainable Business, Cromwell Press, pp. 17-40. ; 18. Chojnacka-Ożga L., Ożga, W., 2010. Znaczenie edukacji przyrodniczo-leśnej dla turystyki przyjaznej środowisku, Acta Scientiarum Polonorum, Oeocnomia, vol. 9, no. 4, pp. 91-100. ; 19. Perepeczko B., Majewski E., 2004. Poglądy na rolnictwo w świetle zagregowanych wskaźników [in:] I. Bukraba-Rylska (ed.), Polska wieś w społecznej świadomości, IRWiR PAN, Warszawa, pp. 113-134. ; 20. Saarinen J. 2007. Contradictions of Rural Tourism Initiatives in Rural Development Contexts: Finnish Rural Tourism Strategy Case Study. Current Issues in Tourism, vol. 10, no. 1, pp. 96-105. ; - ; 21. Saxena G., Ilbery B., 2010. Developing integrated rural tourism: Actor practices in the English/Welsh border. Journal of Rural Studies, vol. 26, no. 3, pp. 260–271. ; - ; 22. Saxena G., Ilbery B., 2008. Integrated rural toursim. A border case study. Annals of Tourism Research, vol. 35, no. 1, pp. 233–254. ; - ; 23. Wojciechowska J., 2003. Agroturystyka w dziedzinie nauki i praktyki. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, vol. 402. Kraków, pp. 79-92. ; 24. Wojciechowska, J. 2006. Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce. Folia Turistica, vol. 17, pp. 99-119. ; 25. Wojciechowska J., 2009. Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 26. Wang L., Cheng S., Zhong L., Mu S., Dhurba B., Ren G., 2013. Rural Tourism Development in China: Principles, Models and the Future. J. Mt. Sci.,10, pp. 116–129. ; - ; 27. Ziomek A., 2009. Partnerstwa lokalne w Polsce – uwarunkowania i kierunki rozwoju [in:] B. Skrzypczak, M. Grygorczyk (eds.), Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Warszawa: Stowarzyszenie CAL, pp. 7-14. ; 28. Zmyślony P., 2006. Samorząd terytorialny jako przywódca w regionie turystycznym [in:] B. Raszka, S. Bosiacki (eds.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku: globalne wyzwania i zagrożenia. Poznań: Wyd. AWF, pp. 111–124.

Relation:

Europa XXI

Volume:

32

Start page:

37

End page:

50

Format:

Rozmiar pliku 1,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63686 ; 1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2017.32.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information