RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Niewykorzystany potencjał kultu religijnego miejscowości wiejskiej. Przykład Świnic Warckich w województwie łódzkim = Untapped religious potential of rural locality. Example of Świnice Warckie in the Łódzkie Voivodeship

Creator:

Suliborski, Andrzej ; Kulawiak, Anita

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 44

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Today, the primary role in the socio-economic development is played by local resources understood as a potential related to social and territorial systems at regional and local level. One of such resources comprises material and spiritual content associated with a particular religious belief. Religion has always been an important factor for local development. The increasing number of pilgrims led to establishing a settlement and gradually over time a town and vice versa a decrease in pilgrimage became a cause of economic decline and social degradation of a given locality. The main aim of this article is to identify the Shrine of the Birth and Baptism of St. Sister Faustina in Świnice Warckie associated with the cult of Divine Mercy and its importance in the economic development and inhabitants’ life in a small rural locality of Świnice Warckie. The article referred to religious and social essence of worship and sanctuary and importance of Świnice Warckie, among other iconic destinations of this type. The forms regarding the practice of this religious cult were recognized as well as its impact on economic and social life of inhabitants.

References:

1. Adonai.pl (data dostępu 02.04.2016)
2. Bank Danych Lokalnych (BDL), 2016, GUS, Warszawa.
3. Czaczkowska E., 2012, Siostra Faustyna. Biografia Świętej, Wydawnictwo Znak, Kraków,
4. Flaga M., 2011, Sanktuaria Maryjne województwa lubelskiego – ośrodki kultu czy turystyki?, [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (red.), Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 648, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 66, s. 111–128, dostępne na: http://yadda.icm.edu.pl (10.01.2017)
5. Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
6. Jackowski A., Sołjan I., 2008, Funkcja religijna i turystyczna ośrodków pielgrzymkowych, [w:] I. Jażdżewska (red.) Funkcja turystyczna, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, t.21, s. 39–56.
7. Jackowski A., Sołjan I., 2010, Rozwój Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach i jego wpływ na przemiany przestrzenno-funkcjonalne dzielnicy Łagiewniki i Borek Fałęcki, [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.) Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego.
8. Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I., Quarini-Popławski Ł., 2009, Pielgrzymki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego (miejscowości, regionu), [w:] Z. Górka, A. Zborowska (red.), Człowiek i Rolnictwo, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 5–35.
9. Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, [w:] Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. 15, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, s. 359.
10. Jan Paweł II, 2002, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wyd. Znak, Kraków.
11. Klima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
12. Kodeks Prawa Kanonicznego (23.01.1983), 1984, Kan. 1230, Poznań.
13. Kosmaczewska J., 2011, Analiza dynamiki rozwoju ośrodków kultu religijnego na przykładzie wybranych gmin wiejskich, [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (red.), Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 648, Ekonomiczne Problemy Usług, 66, s. 111–128, dostępne na: http://yadda.icm.edu.pl (10.01.2017)
14. Liszewski S., Maik W., 2000, Osadnictwo, [w:] Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. 19, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, s. 197.
15. Park C., 1994, Sacred Worlds. An introduction to geography and religiom, Routledge, London.
https://doi.org/10.4324/9780203421055 -
16. Socha P., 2000, Rozwój Bożego Miłosierdzia w Polsce i na świecie, Peregrinus Cracoviensis, 9, Kraków, s. 111–144.
17. Sołjan I., 2011, Sanktuarium jako organizator przestrzeni miejskiej (na przykładzie wybranych sanktuariów w Polsce), Turyzm, 21, z. 1–2, s. 49–58 dostępne na: http://turyzm.pl (09.01.2017)
18. Sołjan I., 2012, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, Wydawnictwo UJ, Kraków.
19. Strategia Rozwoju Gminy Świnice Warckie na lata 2015–2024, rok 2015 Urząd Gminy Świnice Warckie.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

44

Start page:

109

End page:

124

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62013 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.44.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 22, 2017

Number of object content downloads / hits:

1081

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/81676

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information