Object structure
Title:

Zasoby lokalne regionu pomorskiego i przykłady ich wykorzystania dla wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich = Local resources of the Pomeranian region and examples of their use for enhancing socio-economic development of rural areas

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 44

Creator:

Czapiewska, Gabriela

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

local resources ; rural areas ; socio-economic development ; Pomerania

Abstract:

This article presents issues related to the role and importance of local resources for development of rural areas in Pomerania (Pomorskie Voivodeship). The spatial scope of the research encompasses the Pomorskie Voivodeship, occupying a total area of 18310,34 km2 , which represents 5,9 % of the country. This article comprises analysis of selected local cultural and natural village resources in the Pomeranian region. The paper presents local resources of the region, which are particularly associated with cultural, social and natural heritage of Kashubians. The aim of the study was an attempt to assess the impact of local resources on socio-economic development of rural areas in Pomerania. The first part presents natural, landscape and cultural diversity of examined area, while the second concerns richness and culinary specificity of Pomerania region, local and traditional products. An important factor in the development of the Pomeranian village is a unique environment and tourist attractions, mainly the proximity to the Baltic Sea and the presence of lakes and forests, enabling the development of various forms of tourism and recreation. Pomerania is also characterized by cultural diversity, resulting from local and regional identity. It is worth noting that cultural heritage is increasingly regarded as an important factor for local development (by fostering economic activation, creating new jobs and positive image of the area). Kashubian traditions are promoted by i.a. cultural and ethnographic parks or local action groups. Regional Kashubian dishes are to a greater extent appreciated and included on the list of traditional products. Local and regional food products are becoming increasingly recognized by consumers, which contributes to the strengthening of regional identity and promoting the Pomorskie Voivodeship.

References:

1. Choiński A., 2013, Katalog jezior Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
2. Czapiewska G., 2014, Kapitał społeczno-kulturowy na obszarach wiejskich województwa pomorskiego, [w:] M. Wójcik (red.), Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 121–136.
3. Czapiewska G., 2016, Organic farming development in Northern Poland in context of environmental conditions an financial suport system, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Albena, Bułgaria (w druku)
4. Ditrich B., Słubik D. (red.), 1998, Kuchnia Pomorska: 241 przepisów, ODR, Gdańsk.
5. Korenik S., 1999, Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
6. Latoszek M. (red.), 1990, Kaszubi: monografia socjologiczna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Rzeszów.
7. Marini B., Mooney P.H., 2006, Rural economies, [w:] P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, Londyn, Sage Publications, s. 91–103.
8. Mordawski J., 1999, Geografia współczesnych Kaszub, Instytut Kaszubski, Gdańsk.
9. Niemiec W., 2004, O tim jak przóde lat Kaszëbi warzële, Wydawnictwo BWN Studio, Rumia.
10. Olbracht-Prondzyński C., 2007, Kaszubi dzisiaj: kultura, język, tożsamość, Instytut Kaszubski, Gdańsk.
11. Podedworna H. 2011, Urynkowienie zasobów wsi w Polsce, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 5, s. 4–21.
12. Przemysł i działalność innowacyjna w województwie pomorskim w 2014 roku, 2015, Opracowania sygnalne, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk.
13. Raport statystyczny – twórcy ludowi i ginące zawody (wg bazy danych STL za 2013 rok), www.cbos.pl (dostęp z dnia 11.05.2015)
14. Spis rzeczy ważnych. Katalog zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich, 2012, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, Sandomierz.
15. Warczak M., 2015, Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy, Współczesna Gospodarka, 4, s. 111–122.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

44

Start page:

93

End page:

107

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.44.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: