Object structure
Title:

Zasoby rzadkie w planach strategicznych peryferyjnych gmin wiejskich = Rare resources in the strategic plans of peripheral rural communes

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 44

Creator:

Sołtys, Jacek

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

strategic SWOT analysis ; peripheral rural communes ; strategies of development ; rare resources ; specific resouces

Abstract:

The aim of the article was to identify the role of specific and rare (including unique) resources in the development strategies of rural communes (in Polish: gmina). Peripheral communes (that is, located outside the sub-regions of big cities) were examined. Communes were selected from the ones with: the highest own revenue of communal budget per capita averaged for the years 2010-14; the highest indicator of natural persons conducting economic activity per 1,000 people at working age and the occurrence of rare resources (spas, sightseeing attractions). Communes adjacent to towns were excluded from analysis. Lists of development factors for SWOT analysis and other elements of strategic plans provided sources of information. Research methodology involved analysis and classification of studied development factors and further analysis of other parts within documents. The research results indicate that mineral resources (lignite) and tourist values, especially those associated with the sea and beaches have contributed to development of rural communes to the highest extent. Strategic documents of communes vary in quality. In many cases the strategies fail to adequately expose the specificity of resources. Methodological errors in the SWOT analysis are common. Positive missions emphasizing the specificity of communes are rare.

References:

1. Achremowicz T., Boryczka R., 2016, Strategia Rozwoju Gminy Szczerców na lata 2016–2025 wraz z planem rozwoju lokalnego na lata 2016–22, załącznik do Uchwały Nr XVIII/184/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 21.04.2016 r., Szczerców.
2. Aktualizacja strategii rozwoju gminy Rewal do roku 2020, 2012, Business Mobility International Spółka z o.o, Rewal.
3. Bank Danych Lokalnych GUS, dostępne na: www.stat.gov.pl.
4. Brooks M. P., 2002, Planning Theory for Practitioners, Planners Press, American Planning Association, Chicago.
5. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., 2007, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe.
6. Cieślukowski C., Sawicka W., Dudzińska M., Szypiłło M., Strategia rozwoju Gminy Mielnik na lata 2001–2010, (nie podano roku i miejsca), dostępne na: http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/4899db4e9a3/str_rozwoju.htm.
7. Długookresowa Strategia Rozwoju Gminy Kleszczów 2030+. Projekt, 2015, Lider Projekt Sp. z o.o. Kleszczów – Poznań.
8. Dutkowski M., 2003, Analiza SWOT w badaniach lokalnych i regionalnych – problemy stosowania i główne błędy interpretacji, [w:] H. Rogacki (red.) Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 43–49.
9. Grosse T.G., 2007, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, Studia Regionalne i Lokalne, 8 (27), s. 27–49.
10. Guzdek T., Sady T., 1998, Strategia rozwoju gminy Uście Gorlickie, Urząd gminy Uście Gorlickie, Regionalny Ośrodek Usług Spółdzielczych w Krakowie, Kraków.
11. Hausner J., 2008, Ekonomia społeczna i rozwój, Ekonomia społeczna teksty, 12, dostępne na: www.ekonomiaspoleczna.pl.
12. Inny słownik języka polskiego, 2000, PWN, Warszawa.
13. Pierścionek Z., 2003, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
14. Pietrzyk I., 2001, Zasoby specyficzne jako determinanta konkurencyjności regionów, [w:] A. Klasik (red.) Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, Seria Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 11–24.
15. Plan rozwoju lokalnego gminy Sulmierzyce na lata 2009–2015, 2009, ELPA Spółka z o. o. Sulmierzyce.
16. Plan Strategiczny Gminy Lutowiska do roku 2010, 1997, dostępne na: http://bip.lutowiska.pl/drukuj.php? id=15&a=150.
17. Potwora W., 1998, Wymiary analizy strategicznej a formułowanie strategii w marketingu regionalnym, [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, t. II, Uniwersytet Śląski, Opole, s. 441–449.
18. Potwora W., 1998, Wymiary analizy strategicznej a formułowanie strategii w marketingu regionalnym, [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, t. II, Uniwersytet Śląski, Opole, s. 441–449.
19. Ray C., 2001, Culture economies, Centre for Rural Economy, Newcastle.
20. Rorzkowski A., Strategia Rozwoju Gminy Smołdzino na lata 2016–2026 (nie podano roku i miejsca).
21. Sołtys J., 2008, Metody planowania strategicznego gmin z uwzględnieniem aspektów przestrzennych i rozwoju zrównoważonego, seria Monografie, 87, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
22. Sołtys J., 2014, Czynniki rozwojowe w dokumentach strategicznych miast powiatowych na obszarze peryferyjnym województwa pomorskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 333, s. 11–21.
23. Strategia promocji i rozwoju gminy Horyniec-Zdrój na lata 2015–2020, 2015, Instytut Dobrych Ekorozwiązań Alternatywa" Sp. z o.o. Rzeszów.
24. Strategia rozwoju gminy Buczek na lata 2015–2020, 2015, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Łódź.
25. Strategia Rozwoju Gminy Cisna na lata 2008–2010, 2008, dostępne na: http://www.cisna.itl.pl/bip/atach/4/22/36/strategia.pdf.
26. Strategia rozwoju gminy i miasta Alwernia, 2005, Raport z sesji strategicznej. Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego, grudzień 1998, aktualizowana grudzień 2005 rok http://www.alwernia.pl/UserFiles/File/ALWERNIA-strategia%202005.pdf.
27. Strategia rozwoju gminy Jabłonka na lata 2015–2020 (bez daty i miejsca) dostępne na: http://jablonka.nazwa.pl/v2/downloads/inne/projekt_strategia_jablonka.pdf.
28. Strategia Rozwoju Gminy Mielno na lata 2014–2022, 2014, załącznik do Uchwały Nr LIX/589/2014 Rady Gminy Mielno z dnia 2 października 2014 r., Gmina Mielno, Mielno.
29. Strategia Rozwoju Gminy Rzeczenica 2007–2020, 2007, Rzeczenica.
30. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Brudzew 2003–2013, 2003, Raport, Brudzew.
31. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Grunwald na lata 2016–2026: Projekt do konsultacji, 2016, Gierzwałd.
32. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Postomino na lata 2007–2015, 2007, Business Mobility International Spółka z o.o., Postomino.
33. Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Powidz, 2002, Uchwała Nr XXXIV/217/02 Rady Gminy Powidz z dnia 17 września 2002 roku w sprawie uchwalenia strategii rozwoju gminy Powidz.
34. Szot-Gabryś T., 2015, Program Rozwoju Gminy Narewka na lata 2015–2020, 2015, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, dostępne na: http://narewka.pl/narewkagmina/userfiles/file/gm/aktualpdf/pr_gn_projekt.pdf.
35. Uchwała nr XV/135/15 Rady Gminy Solina z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Solina do roku 2025, 2015, Rada Gminy Solina.
36. Uchwała nr XXIV/197/2005 Rady Gminy Włoszakowice w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Włoszakowice na lata 2004–2013, 2004, Urząd Gminy Włoszakowice.
37. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r., Dz. U. nr 227 z 2006 poz. 1658 z późn. zm.
38. Zajda K., 2013, Innowacja w wiejskiej przedsiębiorczości: Studium przypadku działalności gospodarczej z obszaru Doliny Pilicy, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (51), s. 91–106.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

44

Start page:

39

End page:

54

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.44.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: