RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The role of agricultural producers in building the social capital in rural areas. Cooperation of pig farmers from Babin – case study

Creator:

Wesołowska, Monika

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 43

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Collective action is one of the most important ways of obtaining competitive advantage of an agricultural farm. This is confirmed by the experience of many countries leading in the development of the agricultural sector. Based on the selected example of the village of Babin, the author presents the cooperation of farmers in the scope of the sale of pig livestock, and identifies transformations in terms of the social capital resulting from the forms of team work. Attention is also drawn to the motives and consequences of collective action.

References:

1. Chlebicka A., 2008, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju grup producentów owoców i warzyw w Polsce, SGGW, Warszawa.
2. Czapiewska G., 2013, Grupy producentów rolnych w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 13, pp.165–178.
3. Defourny J., Nyssens M., 2013, Social innovation, social economy and social enterprise: what can the European debate tell us?, [in:] F. Moulaert, D. MacCallum, A. Mehmood (eds.), The international handbook on social innovation: collective action, social learning and transdisciplinary research, Cheltenham.
https://doi.org/10.4337/9781849809993.00013 -
4. Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław.
5. Grodzicki M., 2015, Dlaczego grupom udaje się podejmować działania? Przedstawienie teorii działań zbiorowych Elinor Ostrom, Ekonomia Społeczna, 1, pp.66–78.
https://doi.org/10.15678/ES.2015.1.05 -
6. Halamska M., 2008, Organizacje rolników: bilans niesentymentalny, [in:] M. Halamska (ed.), Wiejskie organizacje pozarządowe, IRWiR PAN, Warszawa, pp 103–133.
7. Halicka E., Rejman K., 2001, Przedsiębiorczość rolników wobec integracji z Unią Europejską – tworzenie grup producenckich, [in:] K. Gutkowska and J. Ozimek (eds.), Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wyd. SGGW, Warszawa, pp. 96–122. Halicka E., Rejman K., 2001, Przedsiębiorczość rolników wobec integracji z Unią Europejską – tworzenie grup producenckich, [in:] K. Gutkowska and J. Ozimek (eds.), Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wyd. SGGW, Warszawa, pp. 96–122.
8. Knecht D., 2012, Grupy producentów rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem producentów trzody chlewnej. Stan i perspektywy rozwoju, Monografie, CLIII, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław.
9. Kossakowska J., 2013, Wybrane czynniki wpływające na poziom konsumpcji wieprzowiny w Polsce (1990–2012), Biuletyn informacyjny, 2, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa, pp. 2–13.
10. Kostro K., 2005, Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, Gospodarka Narodowa, 7–8, pp. 1–28.
11. Lemanowicz M., 2004, Grupy producenckie i marketingowe i ich wpływ na pozycje konkurencyjną rolników na rynku, Acta Scientarium Polonorum, Oeconomia, 3.
12. Maj H., 2011, Rolnictwo [in:] W Janicki (ed.), Województwo lubelskie. Środowisko-społeczeństwo-gospodarka, pp. 138–152.
13. Michna W., 2010, Organizacje wiejskie i rolnicze oraz ich rola w rozwoju obywatelskiej demokracji i krajowej gospodarki, IERiGŻ PIB, Warszawa.
14. Olson M., 2012, Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teoria grup, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
15. Ostrom E., Ahn T.K., 2007, The meaning of social capital and its link to collective action, Workshop in Political Theory and Policy Analysis Working Paper, W07-19.
16. Porowski M., 2014, Polska produkcja trzody chlewnej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Magazyn hodowcy, 3, pp. 12–20.
17. Putnam R.D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
18. Strategia rozwoju kapitału społecznego, 2012, Komitet Stały Rady Ministrów, Warszawa.
19. Tomczak P., 2009, Grupy producentów rolnych jako nowe formy zespołowego działania na polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 17, pp. 201–212.
20. Turski R., Uziak S., Zawadzki S., 1994, Schematyczna mapa gleb Lubelszczyzny, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
21. Wesołowska M., Dobrowolski J., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji środków UE przez polskie rolnictwo w 2008 r., Studia Obszarów Wiejskich, 24, pp. 43–57.
22. Zakrzewska M., 2013, Uwarunkowania rozwoju kapitału społecznego w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 32, pp. 79–96.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

43

Start page:

125

End page:

136

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61819 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.43.9

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 9, 2017

Number of object content downloads / hits:

944

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/81515

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information