Object structure
Title:

Thematisation of space as a local development factor. Case study of Sierakowo Sławieńskie and Masłomęcz

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 43

Creator:

Wójcik, Marcin ; Tobiasz-Lis, Paulina ; Dmochowska- Dudek, Karolina

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

rozwój lokalny ; wieś tematyczna ; obszary wiejskie

Abstract:

From the perspective of cultural transformations in rural areas within the last 30 years, the core process is the empowerment of local communities and thus reinforcement of social and territorial identity. The aim of the article is to identify good practices applied in the process of positive changes in selected villages as a result of mobilisation and coordination of own resources and energy, creativity and hard work of people, supported by various external incentives. Adjustment to the “place” in the process of thematisation of space results from cooperation of the local community with its nearest environment, which consists in analysing and interpreting the existing conditions with regard to the planned changes. Then, the specific assets of the environment were identified to develop further local stories, related to the original motif. Those original concepts constitute an extraordinary act of creation of the place and its adjustment to the needs of the local community and visitors. In both cases, the identification and use of specific resources was of key importance, combined with important external incentives in the form of first process creators (experts) and then possibilities of financing the entire initiative (e.g. EU funds).

References:

1. Biczkowski M., 2013, Fundusze unijne jako czynnik rozwoju regionalnego w odniesieniu do koncepcji rozwoju neoendogenicznego, Studia Obszarów Wiejskich, 34, pp. 71–85.
2. Czapiewski K.Ł.., 2010, Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, Studia Obszarów Wiejskich, 22.
3. Gorzelak G. (ed.), 2015, Polska gmina 2015, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
4. Kłodziński M., Błąd M., Wilczyński R. (ed.), 2007, Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
5. Nurzyńska I., Drygas M. (ed.), 2011, Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
6. Psyk-Piotrowska E., Zajda K., Kretek-Kamińska A., Walczak-Duraj D., 2013, Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
7. Ray Ch., 2006, Neo-endogenous rural development in the UE, [in:] Handbook of Rural Studies, pp. 278–292.
8. Rosner A. (ed.), 2012, Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
9. Rzeńca P., 2015, Tematyzacja przestrzeni jako metoda zarządzania rozwojem lokalnym, [in:] A. Nowakowska (ed.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, pp. 113–141.
10. Wójcik M. (ed.), 2014, Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe, Studia Obszarów Wiejskich, 35.
11. Wójcik M., Czapiewski K.Ł. (ed.), 2015, Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym, Studia Obszarów Wiejskich, 40.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

43

Start page:

113

End page:

123

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 3,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.43.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: