Object structure

Title:

Ekspozycja na ryzyko powodziowe ze strony Wisły w Warszawie = The exposure of built-up areas in the City of Warsaw to flooding by the River Vistula

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 89 z. 1 (2017)

Creator:

Magnuszewski, Artur ; Lenartowicz, Maciej

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Vistula river ; Warsaw ; flood threat ; flood risk

Abstract:

Determination of flood risk includes the element of exposure to flood damage. Proper siting of the important infrastructure of a city should take account of the factor that is danger of flooding. The case study of the City of Warsaw has been used to illustrate a new method for determining levels of exposure to flooding posed by the River Vistula. On the basis of retro-modelling, maximum possible flood discharge is a calculated Q=8250 m3s–1. In turn, from the graph of the flood potential index by Françou, the value is 9500 m3s–1. The Vistula Valley within Warsaw City is constrained by flood protective dikes and boulevards forming the so-called “Warsaw corset”. The spacing of dikes and boulevards in Warsaw is only 470-480 m, at the point some 511-514 km along the River Vistula. The maximum range of potential flooding has been estimated by merging two maps, of which one presents a preliminary estimation of the flood risk as prepared in accordance with the EU Flood Directive, while the other is a map of potential flooding elaborated on the basis of the detailed geological map of Poland. The level reached by the kind of flood only recurring every 100 years was presented in the form of contour lines covering the city’s potentially flooded area. By way of linear interpolation, a flood surface model was calculated – to a raster format of 5 m resolution. The digital terrain model of the City of Warsaw and Vistula Valley, as well as the geometry of buildings were obtained from the Geodetic Department of the City authority. Using logical operators the depth of inundation of buildings was calculated, along with inundation and the volume of inundated buildings in the scenario of potential flooding only recurring every 100 years. The maximum depth of inundation is 7.2 m. The extent of inundation of buildings is subject to a classification into: class 0 – no inundation – 0 points; class 1 – inundation depth 0 – 0.5 m – 10 points; class 2 – inundation depth 0.5 – 2.0 m – 20 points; class 3 – inundation depths of 2.0 – 4.0 m – 25 points; class 4 – inundation depth exceeding 4.0 m – 30 points. The volume of inundated buildings varies from 0 to above 90.000 m3. This range has been divided into 10 classes by reference to a percentile division. The obtained classes have been aggregated to 100 m grid data and presented in the context of the map of exposure to flood severe enough to recur only every 100 years. The method presented can be used in estimating both exposition and flood risk. The relevant data are easily available and GIS analysis represents a standard spatial data processing method. The results obtained here fall within the framework of a bigger Life_Adaptcity_pl project entitled “Preparation of a strategy of adaptation to climate change with use of city climate mapping and public participation”.

References:

1. Bogdanowicz E., Fal B., Dobrzyńska J., 2000, Charakterystyki hydrologiczne, [w:] Wisła w Warszawie, Biuro Zarządu m.st. Warszawy, Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury, s. 9-13.
2. Biernacki Z., 2000, Geomorfologia i wody powierzchniowe, [w:] Wisła w Warszawie, Biuro Zarządu m.st. Warszawy, Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury, Warszawa.
3. Fal B., Dąbrowski P., 2001, Dwieście lat obserwacji i pomiarów hydrologicznych Wisły w Warszawie: Obserwacje stanów wody, Gospodarka Wodna, 11, s. 461-467.
4. Fal B., Dąbrowski P., 2001, Dwieście lat obserwacji i pomiarów hydrologicznych Wisły w Warszawie: Przepływy Wisły w Warszawie, Gospodarka Wodna, 12, s. 503-510.
5. Girguś R., Strupczewski W., 1965, Wyjątki ze źródeł historycznych o nadzwyczajnych zjawiskach hydrologiczno-meteorologicznych na ziemiach polskich w wiekach od X do XVI, PIHM, WKiŁ, Warszawa.
6. Gutry-Korycka M., 2007, Wielkie wody Wisły środkowej w ujęciu historycznym, Prace i Studia Geograficzne UW, 38, s. 85-103.
7. Gutry-Korycka M., 2010, Katastrofalne powodzie Wisły poniżej Warszawy w zarysie historycznym, [w:] A. Magnuszewski (red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 68, s. 99-108. 8. Kobendzina J., 1954, Powodzie na Wiśle w okolicach Warszawy, Gospodarka Wodna, 14, 4, s. 156-157.
8. Kuźniar P., Magnuszewski A., 2010, Przepływ wód wielkich Wisły w Warszawie – rekonstrukcja powodzi historycznych, [w:] A. Magnuszewski (red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Warszawa, 69, s. 109-118.
9. Magnuszewski A., 2013, Wskaźnik powodziowości wezbrań o różnej genezie, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 36, s. 5-12.
10. Magnuszewski A., Gutry-Korycka M., Mikulski Z., 2012, Historyczne i współczesne warunki przepływu wód wielkich Wisły w Warszawie cz. I i II, Gospodarka Wodna, 1, s. 9-17; 2, s. 58-63.
11. Magnuszewski A., Porczek M., 2015, Wskaźnik potencjału powodziowego i względna ekspozycja na niebezpieczeństwo powodziowe gmin w Polsce, Prace i Studia Geograficzne UW, 57, s. 55-65.
12. Mikulski Z., 1954, Katastrofalne powodzie w Polsce, Czasopismo Geograficzne, 25, 4, s. 380-393.
13. PIG, 2007, Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
14. Rodier J.A., Roche M., 1984, World Catalogue of Maximum Observed Floods, IAHS Publications, 143.
15. Tyszka Z., 1954, Powodzie w Polsce i ochrona przed nimi w zarysie historycznym, Gospodarka Wodna, 4, s. 144-146.
16. Wierzbicki J., 2001, Stałość pionowego układu koryta Wisły oraz położenia zwierciadła wód małych i wielkich na odcinku miejskim w Warszawie, Gospodarka Wodna, 4, s. 143-149.
17. WORP, 2011, Wstępna ocena ryzyka powodziowego, IMGW, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

89

Issue:

1

Start page:

155

End page:

164

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2017.1.8

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: