RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Zastosowanie biometeorologicznej klasyfikacji warunków pogodowych w rekreacji i turystyce w Polsce środkowo-zachodniej = Biometeorological classification of weather conditions for tourism and recreation in central-western Poland

Creator:

Mąkosza, Agnieszka ORCID

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 88 z. 3 (2016)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The assessment of climatic as well as bioclimatic conditions should consist of the analysis of a set of meteorological elements which provides information on current weather conditions. Such an analysis of weather conditions allows for determination of the influence of the whole set of meteorological elements on the human body, in particular when the bioclimatic indices are calculated on the basis of the human heat balance. The paper concerns the assessment of weather conditions in central-western Poland in terms of tourism and recreation, made with the use of biothermal-meteorological weather classification including weather types, subtypes and classes. The calculations were made on the basis of meteorological data of second measurement date (12 UTC) in the period 1971-2006. In the analysed period, there were from 112 (Gorzów Wlkp.) to 130 (Słubice, Koło) types of weather recorded. Among all determined weather types, the 20 which were most commonly observed determined the weather conditions on more than 80% of days in a year. On the basis of the adopted bio-thermal-and-meterorological classification, a seasonal regularity of weather conditions occurrence was shown. The conducted analyses have shown that the highest variety of weather conditions was observed in summer, followed closely by spring and autumn, and the least in winter. The periods of different suitability for the selected forms of recreations, as identified with the use of WEI index, can be useful for planning and optimal spending of one’s leisure time outdoors on the area of central-western Poland. Two periods most favourable for sunbathing were identified i.e., from the second decade of April to the first decade of June, and from the first decade of August to the end of the fi rst decade of October. The most favourable conditions for air bathing occurred in Poznań, and the worst in Zielona Góra and Leszno, where the favourable conditions were found only in the first and second decade of May. The analysis of weather conditions showed that in the case of air bathing (AR), the favourable conditions were found from the beginning of the third decade of April to the first decade of October on most of the analysed area, and in Poznań and Słubice till the second decade of October. As for moderate recreation, favourable weather conditions were identified on 74% of days in a year with the maximum in April and October. In the case of active reaction, conditions identified on the basis of the index as favourable or very favourable occurred throughout the year.

References:

1. Atlas klimatu Polski, 2005, red. H. Lorenc, IMGW, Warszawa.
2. BioKlima2.6., pakiet programu, https://www.igipz.pan.pl/Bioklima-zgik.html
3. Błażejczyk K., 2002, Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej, Dokumentacja Geograficzna, 26.
4. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.
5. Błażejczyk K., 2005, Biotermiczno-meteorologiczna klasyfikacja pogody jako narzędzie oceny warunków bioklimatycznych, [w]: Z. Babiński (red.), Środowisko przyrodnicze w badaniach geografii fizycznej, Promotio Geographica Bydgostensia, 2, s. 89-127.
6. Błażejczyk K., Kunert A., 2011, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Monografie IGiPZ PAN, 13, Warszawa.
7. Dubicka M, Sikora S., 2005, Typy pogody we Wrocławiu z punktu widzenia rekreacji i turystyki, Czasopismo Geograficzne, 76, 4, s. 345-365.
8. Freitas C.R. de, 2001, Theory, concepts and methods In tourism climate research, [w:] A. Matzarakis, C.R. de Freitas (red.), Proceedings of the 1st International Workshop on Climate Tourism and Recreation, ISB, Commission on Climate, Tourism and Recreation, www.uni-freiburg.de/isb (10.12.2015).
9. Freitas C.R. de, 2003, Tourism climatology: evaluating environmental information for decision making and business planning in the recreation and tourism sector, International Journal of Biometeorology, 48, s. 45-54.
10. Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
11. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1977, Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski, Monografie IGiPZ PAN, 1, Warszawa.
12. Koźmiński C., Mąkosza A., Michalska B., 2007, Bioklimatyczne warunki wypoczynku w rejonie jeziora Miedwie w półroczu ciepłym, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 3 (37).
13. Koźmiński C., Michalska B., 2008, Ocena warunków pogodowych dla rekreacji i turystyki w rejonie Świnoujścia, [w:] M. Dutkowski (red.), Problemy turystyki i rekreacji, t. 1, US Oficyna IN PLUS, Szczecin, s. 31-42.
14. Koźmiński C., Michalska B., 2011, Bioklimatyczne uwarunkowania lecznictwa uzdrowiskowego i wypoczynku w rejonie Nałęczowa, Acta Balneologica, 53, 4, s. 300-307.
15. Koźmiński C., Michalska B., Mąkosza A., 2015, Klimatyczne uwarunkowania długości sezonu turystycznego w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka w badaniach geograficznych, red. A. Młynarczyk, A. Zajadacz, Seria Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace, 15, UAM, s. 53-72.
16. Kuchcik M., Błażejczyk K., Szmyd J., Milewski P., Błażejczyk A., Baranowski J., 2013, Potencjał leczniczy klimatu Polski, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
17. Matzarakis A., 2001, Climate and bioclimate information for tourism in Greece, [w:] A. Matzarakis, C.R. de Freitas (red.), Proceedings of the 1st International Workshop on Climate Tourism and Recreation, ISB, Commission on Climate, Tourism and Recreation, www.uni-freiburg.de/isb (10.12.2015).
18. Mąkosza A., 2007, Biotermiczno-meteorologiczna klasyfikacja pogody do oceny warunków bioklimatycznych w sezonie letnim na Nizinie Szczecińskiej, [w:] Materiały Konferencyjne z I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów, marzec 2007, Akademia Rolnicza, Kraków, s. 47.
19. Miszuk B., 2006, Ocena warunków bioklimatycznych obszarów górskich z punktu widzenia turystyki i rekreacji przy wykorzystaniu biotermiczno-meteorologicznej klasyfikacji pogody na przykładzie danych ze Szrenicy, Annales UMCS, sec. B, 61, 36, s. 308-319.
20. Miszuk B., 2008, Charakterystyka warunków bioklimatycznych Karkonoszy z punktu widzenia różnych form turystyki i rekreacji, Prace Geograficzne, IGiGP UJ, 120, Kraków, s. 79-91.
21. Sikora S., 2008, Bioklimat Wrocławia, Rozprawy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 5.
22. Wereski S., 2012, Przydatność warunków bioklimatycznych do turystyki wypoczynkowej w Solinie (1981-1998), Przegląd Geograficzny, 84, 3, s. 447-456.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

88

Issue:

3

Start page:

369

End page:

382

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59908 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2016.3.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jun 28, 2021

In our library since:

Oct 18, 2016

Number of object content hits:

309

Number of object content views in PDF format

439

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/79801

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information