Object structure
Title:

Contribution of the Department of Geomorphology and Hydrology of Mountains and Uplands IGSO PAS in Kraków to the development of Polish Geomorphology (1953-2012)

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 89 No. 3 (2016)

Creator:

Starkel, Leszek (1931– )

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

geomorphological mapping ; evolution of relief ; monitoring ; field stations ; expeditions ; mountain areas

Abstract:

The Department of Geomorphology and Hydrology of Mountains and Uplands in Kraków was established in November 1953 by Professor Mieczysław Klimaszewski. Its first task was to act as lead partner in detailed geomorphological mapping. Parallel with the mapping efforts, studies developed in two directions: (1) the evolution of relief during the Quaternary, based mainly on studies of sediments carried out in cooperation with other disciplines, where the greatest attention was turned to the role of the Holocene period before and after the Neolithic evolution; (2) present-day geomorphic processes based mainly on the monitoring of the circulation of water and mineral matter by experimental field stations. Joint studies on the palaeoenvironment and present-day processes played an important role in understanding the evolution of relief, in the forecasting of future changes, and in its practical evaluation. The concept of rational land use was developed based on the evaluation of the Carpathian landscape. Furthermore, our interest in the geomorphology of mountain areas pushed us to cooperate with countries carrying out studies in European mountains, to organise the Carpatho-Balcan Geomorphological Commission, and later to send expeditions to Mongolia (1974-1980) and India (since 1983), as well as to organise international commissions and projects related to INQUA and PAGES.

References:

1. Baumgart-Kotarba M., 1983. Kształtowanie koryt i teras rzecznych w warunkach zróżnicowanych ruchów tektonicznych (na przykładzie wschodniego Podhala). Prace Geograficzne, 145, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
2. Baumgart-Kotarba M., Dec J., Kotarba A., Ślusarczyk R., 2008. Glacial trough and sediments infill of the Biała Woda Valley (the High Tatra Mts.) using geophysical and geomorphological methods. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, vol. 42, pp. 75-108.
3. Baumgart-Kotarba M., Marcak H., Márton E., 2004. Rotation along the transverse transforming Orawa strike-slip fould: Based on geomorphological, geophysical and paleomagnetic data (Western Carpathians). Geologica Carpathica, vol. 55, no. 3, pp. 219-226.
4. Bucała A., Starkel L., 2013. Postępująca recesja rolnictwa a zmiany w środowisku przyrodniczym polskich Karpat. Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, pp. 15-29.
http://dx.doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.2 -
5. Budek A., 2010. Geneza i wiek poziomów próchnicznych w osadach równin zalewowych dolin przedpola Karpat. Prace Geograficzne, 222, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
6. Cebulak E., Limanówka D., Malota A., Niedbała J., Pyrc R., Starkel L., 2008. Przebieg i skutki ulewy w dorzeczu górnego Sanu w dniu 26 lipca 2005 roku. Materiały Badawcze IMGW, ser. Meteorologia, 40, Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7. Dziewański J., Starkel L., 1962. Dolina Sanu między Soliną a Zwierzyniem w czwartorzędzie. Prace Geograficzne, 36, Warszawa: Instytut Geografii PAN.
8. Dziewański J., Starkel L., 1967. Slope covers on the middle terrace at Zabrodzie upon the San. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, vol. 1, pp. 21-35.
9. Dzulynski S., Kotarba A., 1979. Solution pans and their bearing on the development of pediments and tors in granite. Zeitschrift für Geomorphologie, Neue Folge, vol. 23, no. 2, pp. 172-191.
10. Froehlich W., 1975. Dynamika transportu fluwialnego Kamienicy Nawojowskiej. Prace Geograficzne, 114, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
11. Froehlich W., 1982. Mechanizm transportu fluwialnego i dostawy zwietrzelin do koryta w górskiej zlewni fliszowej. Prace Geograficzne, 143, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
12. Froehlich W., 1998. Transport rumowiska i erozja koryt potoków beskidzkich podczas powodzi w lipcu 1997 roku [in:] L. Starkel, J. Grela (eds.), Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku. Kraków: Wydawnictwo PAN, pp. 133-144.
13. FROEHLICH W., 2004. Soil erosion, suspended sediments sources and deposition in the MawKi-Syiem drainage basin, Cherrapunji, northeastern India [in:] V. Golosov, V. Belyaev and D.L. Walling (eds.), Sediment transfer through the fluvial system. IAHS Publication, vol. 288, pp. 138-146.
14. Froehlich W., 2008. Akustyczne i magnetyczne badania transportu ładunku dennego. Landform Analysis, vol. 9, pp. 348-350.
15. Froehlich W., Słupik J., 1980. Drogi polne jako źródło dostawy wody i zwietrzelin do koryta cieku. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, vol. 235, pp. 269-279.
16. FROEHLICH W., SŁUPIK J., BAASAN T., 1977. The course of morphogenetic processes during the break of winter into spring in the Tsagan-Turutuingol basin. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, vol. 25, no. 3-4, pp. 173-183.
17. Froehlich W., Starkel L., 1987. Normal and extreme monsoon rains – their role in the shaping of the Darjeeling Himalaya. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, vol. 21, pp. 129-160.
18. Froehlich W., Starkel L., Kasza I., 1992. Ambootia landslide valley in the Darjeeling Hills, Sikkim Himalaya, active since 1968. Journal of Himalayan Geology, vol. 3, no. 1, pp. 79-90.
19. Froehlich W., Walling D., 1992. The use of radionuclides in investigations of erosion and sediment delivery in the Polish Carpathians [in:] D. Walling, T.R. Davies, B. Hasholt (eds.), Erosion, debris flows and environment in mountain regions. IAHS Publication, vol. 209, pp. 61-76.
20. Gerlach T., 1966. Współczesny rozwój stoków w dorzeczu górnego Grajcarka (Beskid Wysoki – Karpaty Zachodnie). Prace Geograficzne, 52, Warszawa: Instytut Geografii PAN.
21. Gerlach T., 1976. Współczesny rozwój stoków w polskich Karpatach fliszowych. Prace Geograficzne, 122, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
22. Gerlach T., 1990. Ewolucja młodoczwartorzędowych zbiorników jeziornych centralnej części Dołów Jasielsko-Sanockich. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, vol. 24, pp. 120-160.
23. Gerlach T., Krysowska-Iwaszkiewicz M., Szczepanek K., Pazdur M., 1993. Nowe dane o pokrywie karpackiej odmiany lessów w Humniskach koło Brzozowa. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, vol. 16, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
24. Gębica P., 2004. Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej. Prace Geograficzne, 193, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
25. GIL E., 1976. Spłukiwanie gleby na stokach fliszowych w rejonie Szymbarku. Dokumentacja Geograficzna, vol. 2, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
26. GIL E., 1997. Meteorological and hydrological conditions of landslides, Polish Flysch Carpathians. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, vol. 31, pp. 143-158.
27. Gil E., Kotarba A., 1977. Model of slide slope evolution in flysch mountains (an example drawn from the Polish Carpathians). Catena, vol. 4, no. 3, pp. 233-248.
http://dx.doi.org/10.1016/0341-8162(77)90026-1 -
28. Gil E., Starkel L., 1977. Complex physico-geographical investigations and their importance for economic development of the Flysch Carpathian area. Geographia Polonica, vol. 34, pp. 47-62.
29. Gil E., Starkel L., 1979. Long-term extreme rainfalls and their role in the modelling of flysch slopes. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, vol. 13, pp. 207-220.
30. Gilewska S., 1964. Changes in the geographical environment brought about by industrialization and urbanization. Geographia Polonica, vol. 3, pp. 201-210.
31. Gilewska S., 1964. Fossil karst in Poland. Erdkunde, vol. 18, no. 2, pp. 124-135.
http://dx.doi.org/10.3112/erdkunde.1964.02.09 -
32. Gilewska S., 1986. Podział Polski na jednostki geomorfologiczne. Przegląd Geograficzny, vol. 58, no. 1-2, pp. 16-40.
33. Gilewska S., 1987. The Tertiary environment of Poland. Geographia Polonica, vol. 53, pp. 19-41.
34. Kalicki T., 1991. The evolution of the Vistula river valley between Cracow and Niepołomice in Late Vistulian and Holocene times [in:] L. Starkel (ed.), Evolution of the Vistula river valley during the last 15,000 years. Part IV. Geographical Studies, spec. iss. 6, Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization PAS, pp. 11-37.
35. Kalicki T., 2006. Zapis zmian klimatu oraz działalności człowieka i ich rola w holoceńskiej ewolucji dolin środkowoeuropejskich. Prace Geograficzne, 204, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
36. Karaś-Brzozowska C., Klimaszewski M., 1960. Charakterystyka geomorfologiczna Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego [in:] M. Klimaszewski (ed.), Przeobrażenia antropogeniczne rzeźby naturalnej w obrębie GOP. Biuletyn Komitetu do spraw GOP PAN, vol. 37, Warszawa: Komitet ds. GOP PAN, pp. 199-201.
37. KASZOWSKI L., KOTARBA A., NIEMIROWSKI M., STARKEL L., 1966. Maps of contemporaneous morphogenetic processes in southern Poland. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, sér. des Sciences Géologiques et Géographique, vol. 14, no. 2, pp. 113-118.
38. KĘDZIA S., MOŚCICKI J., WRÓBEL A., 1998. Studies on occurrence of permafrost in Kozia valley (the High Tatra Mts.) [in:] J. Repelewska-Pękalowa (ed.), Relief, Quaternary palaeogeography and changes of the polar environment. Polar session. IV Conference of Polish Geomorphologists, Lublin, 3-6 June 1998, Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, pp. 51-59.
39. Klimaszewski M., 1956. The principles of the geomorphological survey of Poland. Przegląd Geograficzny, vol. 28, pp. 32-40.
40. KLIMASZEWSKI M. (ed.), 1961. Guide-Book of Excursion. From the Baltic to the Tatras. Part III South Poland. INQUA VIth Congress, Warsaw: PWN.
41. Klimaszewski M., 1988. Rzeźba Tatr Polskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
42. Klimaszewski M. (ed.), 1963. Problems of geomorphological mapping. Geographical Studies, 46, Warszawa: Institute of Geography PAS.
43. Klimaszewski M., Galon R. (eds.), 1972. Geomorfologia Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
44. Klimek K., 1983. Erozja wgłębna dopływów Wisły na przedpolu Karpat [in:] Z. Kajak (ed.), Ekologiczne podstawy zagospodarowania Wisły i jej dorzecza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 97-108.
45. Klimek K., Starkel L. (eds.), 1980. Vertical zonality in the southern Khangai Mountains (Mongolia). Geographical Studies, 136, Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization PAS.
46. Kłapa M., 1980. Procesy morfogenetyczne i ich związek z sezonowymi zmianami pogody w otoczeniu Hali Gąsienicowej w Tatrach. Dokumentacja Geograficzna, vol. 4, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
47. Kotarba A., 1976. Współczesne modelowanie węglanowych stoków wysokogórskich na przykładzie Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich. Prace Geograficzne, 120, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
48. Kotarba A., 1984. Elevational differentiation of slope geomorphic processes in the Polish Tatra Mts. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, vol. 18, pp. 117-133.
49. Kotarba A., 1992. Natural environment and landform dynamics of the Tatra Mountains. Mountain Research and Development, vol. 12, no. 2, pp. 105-129.
http://dx.doi.org/10.2307/3673786 -
50. Kotarba A., 1997. Formation of high-mountain talus slopes related to debris-flow activity in the High Tatra Mountains. Permafrost and Periglacial Processes, vol. 8, no. 2, pp. 191-204.
http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1099-1530(199732)8:2<191::AID-PPP250>3.3.CO;2-8 -
http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1099-1530(199732)8:2<191::AID-PPP250>3.0.CO;2-H -
51. KOTARBA A., 1998. Morfogenetyczna rola opadów deszczowych w modelowaniu rzeźby Tatr podczas letniej powodzi w roku 1997 [in:] A. Kotarba (ed.), Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach. Część III. Dokumentacja Geograficzna, vol. 12, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 9-23.
52. Kotarba A., 2007. Extreme geomorphic events in the High Tatras during the Little Ice Age [in:] M.-F. André, S. Étienne, Y. Lageat, C. Le Coeur, D. Mercier (eds.), Du continent au basin versant. Théories et pratiques en géographie physique. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise-Pascal, pp. 325-334.
53. Kotarba A. (ed.), 2004. Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr. Prace Geograficzne, 197, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
54. KOTARBA A., BAUMGART-KOTARBA M., 1997. Holocene debris-flow activity in the light of lacustrine sediment studies in the High Tatra Mountains, Poland [in:] J.A. Matthews, D. Brunsden, B. Frenzel, B. Gläser, M.M. Weiß (eds.), Rapid mass movement as a source of climatic evidence for the Holocene. Paläoklimaforschung, vol. 19, Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, pp. 147-158.
55. Kotarba A., Kaszowski L., Krzemień K., 1987. High-mountain denudational system of the Polish Tatra Mountains. Geographical Studies, spec. iss. 3, Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization PAS.
56. Kowalkowski A., Starkel L., 1984. Altitudinal belts of geomorphic processes in the Southern Khangai Mts. (Mongolia). Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, vol. 18, pp. 95-116.
57. Kozłowska A., Rączkowska Z., 1999. Środowisko wysokogórskie jako system wzajemnie powiązanych elementów [in:] A. Kotarba, A. Kozłowska (eds.), Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Prace Geograficzne, 174, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 121-132.
58. Lóczy D., Stankoviansky M., Kotarba A. (eds.), 2012. Recent landform evolution. The Carpatho-Balkan-Dinaric Region. Dordrecht, New York: Springer.
59. Niedziałkowska E., Skubisz A., Starkel L., 1977. The lithology of Late Glacial and Early Holocene alluvia in Podgrodzie on the Wisłoka river. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, vol. 11, pp. 89-100.
60. Prokop P., 2007. Degradacja środowiska przyrodniczego południowego skłonu Wyżyny Meghalaya, Indie. Prace Geograficzne, 210, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
61. PROKOP P., 2010. Erozja gleb pod różnymi systemami upraw w klimacie monsunowym Wyżyny Meghalaya (Indie) i zapis ich skutków w pokrywach stokowych [in:] E. Smolska, J. Rodzik (eds.), Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki), Prace i Studia Geograficzne, vol. 45, Warszawa: WGiSR UW, pp. 49-66.
62. Ralska-Jasiewiczowa M., Starkel L., 1988. Record of the hydrological changes during the Holocene in the lake, mire and fluvial deposits of Poland. Folia Quaternaria, vol. 57, pp. 91-127.
63. Rączkowska Z., 2007. Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy. Prace Geograficzne, 212, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
64. RĄCZKOWSKA Z., ŁAJCZAK A., MARGIELEWSKI W., ŚWIĘCHOWICZ J., 2012. Recent landform evolution in the Polish Carpathians [in:] D. Lóczy, M. Stankoviansky, A. Kotarba (eds.), Recent landform evolution. The Carpatho-BalkanDinaric Region. Dordrecht, New York: Springer, pp. 47-101.
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-2448-8_5 -
65. Singh S., Starkel L., Syiemlieh H.J. (eds.), 2008. Environmental changes and geomorphic hazards. New Delhi: North-Eastern Hill University Shillong, Bookwell.
66. Słupik J., 1973. Zróżnicowanie spływu powierzchniowego na fliszowych stokach górskich. Dokumentacja Geograficzna, vol. 2, Warszawa: Instytut Geografii PAN.
67. Słupik J., 1981. Rola stoku w kształtowaniu odpływu w Karpatach fliszowych. Prace Geograficzne, 142, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
68. Starkel L., 1954. Znaczenie mapy geomorfologicznej dla rolnictwa. Przegląd Geograficzny, vol. 26, no. 4, pp. 198-212.
69. Starkel L., 1960. Rozwój rzeźby Karpat fliszowych w holocenie. Prace Geograficzne, 22, Warszawa: Instytut Geografii PAN.
70. Starkel L., 1966. Post-glacial climate and the moulding of European relief [in:] J.S. Sawyer (ed.), World climate from 8000 to 0 B.C., London: Royal Meteorological Society, pp. 15-33.
71. Starkel L., 1972. Charakterystyka rzeźby polskich Karpat (i jej znaczenie dla gospodarki ludzkiej). Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, vol. 10, pp. 75-150.
72. Starkel L., 1972. The role of catastrophic rainfall in the shaping of the relief of the Lower Himalaya (Darjeeling Hills). Geographia Polonica, vol. 21, pp. 103-160.
73. STARKEL L., 1976. The role of extreme (catastrophic) meteorological events in contemporary evolution of slopes [in:] E. Derbyshire (ed.), Geomorphology and climate. Chichester: Wiley, pp. 203-246.
74. Starkel L., 1977. Paleogeografia holocenu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
75. Starkel L., 1989. Global paleohydrology. Quaternary International, vol. 2, pp. 25-33.
http://dx.doi.org/10.1016/1040-6182(89)90018-9 -
76. STARKEL L., 1999. 8500-8000 yrs BP humid phase – global or regional? Science Reports of Tohoku University, 7th Series (Geography), vol. 49, no. 2, pp. 105-133.
77. Starkel L., 2003. Climatically controlled terraces in uplifting mountain areas. Quaternary Science Reviews, vol. 22, no. 20, pp. 2189-2198.
http://dx.doi.org/10.1016/S0277-3791(03)00148-3 -
78. Starkel L., 2003. Równoległość badań paleogeograficznych i współczesnych procesów hydrogeomorfologicznych w działalności Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie. Przegląd Geograficzny, vol. 75, no. 4, pp. 623-640.
79. STARKEL L., 2005. Anthropogenic soil erosion since the Neolithic time in Poland. Zeitschrift für Geomorphologie, suppl. vol. 139, pp. 189-201.
80. Starkel L., 2007. Environmental changes during the time of human expansion in Central Europe [in:] J. Engelbrecht, J.J.F. Schroots (eds.), New perspectives in Academia. ALLEA Biennial Yearbook 2006, Amsterdam: ALLEA, pp. 9-18.
81. Starkel L., 2011. Shifting of climatic-vegetation belts in Eurasian mountains and their expression in slope evolution. Geographia Fisica et Dinamica Quaternaria, vol. 34, pp. 33-43.
82. Starkel L., 2012. Searching for regularities of slope modelling by extreme events (diversity of rainfall intensity-duration and physical properties of the substrate). Landform Analysis, vol. 21, pp. 27-34.
83. Starkel L. (ed.), 1980. Przeglądowa mapa geomorfologiczna Polski 1:500 000. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
84. Starkel L. (ed.), 1982-1996. Evolution of the Vistula river valley during the last 15,000 years. Geographical Studies, special issues 1 (part I – 1982), 4 (II – 1987), 5 (III – 1990), 6 (IV – 1991), 8 (V – 1995), 9 (VI – 1996), Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization PAS.
85. Starkel L. (ed.), 1991. Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
86. Starkel L. (ed.), 1997. Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku). Dokumentacja Geograficzna, vol. 8. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
87. Starkel L., Basu S. (eds.), 2000. Rains, landslides and floods in the Darjeeling Himalaya. New Delhi: Indian National Science Academy.
88. Starkel L., Gębica P., Budek A., Krąpiec M., Jacyšyn A., Kalinovyč N., 2009. Evolution of the lower section of the Strvyaž river valley during the Holocene (foreland of the Eastern Carpathians). Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, vol. 43, pp. 5-37.
89. Starkel L., Gębica P., Superson J., 2007. Last glacial-interglacial cycle in the evolution of river valleys in southern and central Poland. Quaternary Science Reviews, vol. 26, no. 22-24, pp. 2924-2936.
http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2006.01.038 -
90. Starkel L., Gregory K.J., Thornes J.B. (eds.), 1991. Temperate Palaehydrology. Fluvial processes in the temperate zone during the last 15,000 years. Chichester-Singapore: John Wiley & Sons.
91. Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (eds.), 2008. Współczesne przemiany rzeźby Polski. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
92. Starkel L., Kotarba A., 1999. Przyrodnicze skutki powodzi w dorzeczu Wisły [in:] J. Grela, H. Słota, J. Zieliński (eds.), Dorzecze Wisły. Monografia powodzi lipiec 1997. Warszawa: IMGW, pp. 151-166.
93. Starkel L., Kowalkowski A. (eds.), 1980. Environment of the Sant Valley (southern Khangai Mountains). Geographical Studies, 137, Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization PAS.
94. Starkel L., Kundzewicz Z.W., 2008. Konsekwencje zmian klimatu dla zagospodarowania przestrzennego kraju. Nauka, vol. 1, pp. 85-101.
95. Starkel L., Michczyńska D.J., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D., Pazdur A., 2013. Progress in the Holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory. Geochronometria, vol. 40, no. 1, pp. 1-21.
http://dx.doi.org/10.2478/s13386-012-0024-2 -
96. Starkel L., Pazdur A., Pazdur M.F., Wicik B., Więckowski K., 1996. Lake-level and groundwater-level changes in the Lake Gościąż area, Poland: palaeoclimatic implications. The Holocene, vol. 6, no. 2, pp. 213-224.
http://dx.doi.org/10.1177/095968369600600207 -
97. Starkel L., Sarkar S., Soja R., Prokop P., 2008. Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan piedmont. Geographical Studies, 219, Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization PAS.
98. Starkel L., Singh S. (eds.), 2004. Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Geographical Studies, 191, Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization PAS.
99. Starkel L., Soja R., Michczyńska D.J., 2006. Past hydrological events reflected in Holocene history of Polish rivers. Catena, vol. 66, no. 1-2, pp. 24-33.
http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2005.07.008 -
100. Starkel L., Wolski J., 2014. Polish geography: Does the past have a future? An interview with Professor Leszek Starkel. Geographia Polonica, vol. 87, no. 3, pp. 441-469.
http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2014.30 -
101. Wieliczko A.A., Starkel L. (eds.), 1994. Paleogeograficzeskaja osnowa sowremiennych landszaftow. Moskwa: Nauka.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

89

Issue:

3

Start page:

389

End page:

404

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.0065

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: