Object structure

Title:

Ludność, zatrudnienie, migracje wśród ludności wiejskiej Śląska Opolskiego w latach 1995–2017–2035 = Population, employment and migration of the Opolskie Voivodship's rural population in years 1995-2017-2035

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41 ; Rural Studies

Creator:

Rauziński, Robert ; Szczygielski, Kazimierz

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

rural population ; migration ; Opole Silesia

Abstract:

The principal objective of this paper is to analyze social, demographic and professional transformation of rural population inhabiting the Opolskie Voivodship in the period of 1995-2011. The study is mainly based on the CSO data from the National Census. The article provides analysis concerning potential effects of these phenomena in the perspective of 2035 and 2050. It has been proven that the thesis of a deep demographic crisis of this region’s rural areas is justified. There have occurred meaningful changes in the professional structure of rural population and the use of labor resources is highly varied and complex, both in terms of time and space. Rural areas presenting agricultural function in the Opolskie Voivodship are not completely utilized considering their demographic potential, and conducted research has confirmed that the human factor in agriculture has been weakening (demographic deformations have occurred mainly due to permanent migration outflow).

References:

1. Bański J., 2014, Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia, Wieś i Rolnictwo, 4 (165), s. 13–25.
2. Dybowska J., 2014, Depopulacja na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 2002–2011, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (32), s. 59–68.
3. Dybowska J., 2013, Przemiany demograficzne w regionie o nasilonej migracji zagranicznej na przykładzie województwa opolskiego, Uniwersytet Opolski, Opole.
4. Dybowska J., 2012, Migracja a stan ludności w województwie opolskim, [w:] R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż (red.), Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945–2011–2035 – aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Opole-Warszawa.
5. Heffner K., 1990, Przebieg procesów depopulacyjnych na Opolszczyźnie, [w:]K. Heffner (red.), Procesy wyludniania się wsi w regionie opolskim, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole, s. 7–50.
6. Heffner K., Rauziński R., 2012, Region migracyjny, jego cechy i ewolucja w Polsce na przykładzie Śląska Opolskiego, [w:] P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (red.), Krajobrazy migracyjne Polski, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 61–84.
7. Heffner K., Solga B., 2014, Ewolucja procesów migracyjnych na Śląsku Opolskim w kontekście europejskim, klasyfikacja głównych tendencji na tle przemian demograficznych, Studia Śląskie, 75, Opole, s. 71–88.
8. Jończy R., 2010, Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole-Wrocław.
9. Kubiciel-Lodzińska S., 2013, Obecność zagranicznej siły roboczej w rolnictwie w Polsce jako konsekwencja zmian następujących na wsi (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego), [w:] K. Heffner (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: Stare problemy i nowe wyzwania ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego, Studia KPZK PAN, 154, Warszawa, s. 138–150.
10. Prognoza ludności na lata 2014–2050, 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
11. Rauziński R., 1990, Ludność na Śląsku 1945–1990, WSI, Opole.
12. Rauziński R., 2012, Śląsk Opolski regionem kryzysu demograficznego, [w:] R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż, Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945–2011–2035 – aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, Rządowa Rada Ludnościowa, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole-Warszawa, s. 27–63.
13. Rauziński R., Szczygielski K., 2008, Śląska ludność rodzima w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego wczoraj i dziś, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Opole.
14. Rauziński R., Szczygielski K., 2015, Prognoza ludności dla województwa opolskiego do 2050 roku. Wnioski w kontekście prowadzenia polityki regionalnej oraz wsparcia odnowy demograficznej województwa opolskiego, Ekspertyza w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Terytorialne. Wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych (maszynopis niepublikowany).
15. Wójcik M. (red.), 2014, Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe, Studia Obszarów Wiejskich, 34, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
16. Rosner A., 2012, Aktualne tendencje zmian zaludnienia obszarów wiejskich, [w:]A. Rosner (red.), Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
17. Solga B., 2002, Migracje polsko-niemieckie i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole.
18. Solga B., 2015, Migracje zagraniczne i ich znaczenie w kontekście prognozowanych przemian demograficznych w Polsce i w województwie opolskim, [w:] M. Mazurkiewicz, A. Franke, T. Siwek (red.), Colloquium Opole. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i szanse, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole, s. 141–153.
19. Szczygielski K., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie ludności województwa opolskiego w kontekście etnicznym jako potencjalne uwarunkowanie rozwoju regionalnego, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole.
20. Szczygielski K., 2010, Struktura przestrzenna ludności województwa opolskiego, [w:] M. Lis, K. Szczygielski, L. Drożdż (red.), Województwo opolskie 1950–2010, Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole, s. 99–119.
21. Szczygielski K., 2012, Społeczno-gospodarcze konsekwencje prognozy demograficznej do 2035 roku – aspekt etniczny, [w:] R. Radziński, T. Sołdra-Gwiżdż (red.), Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945–2011–2035 – aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, Rządowa rada Ludnościowa, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole-Warszawa, s. 64–78.
22. Szczygielski K., 2013, Demograficzne uwarunkowania realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Casus – region opolski, [w:] K. Heffner (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: Stare problemy i nowe wyzwania ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego, Studia KPZK PAN, 154, Warszawa, s. 117–128.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

41

Start page:

245

End page:

262

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.16

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: