RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Zmiany w zasobach i jakości kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Polski i wschodnich Niemiec = Changes in resources and quality of human capital in rural areas of Poland and East Germany

Creator:

Jezierska-Thöle, Aleksandra

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41 ; Rural Studies

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The purpose of this article is to present changes in capability and quality of human capital and to assess the impact of implementing ESF co-financed interventions in improving the quality of human resources. An important element of the work was the genesis of research in the subject of human capital as one of the most important economic resources. For this purpose, a review of economic theories regarding the importance and role of human capital in socio-economic development of the country and region was conducted. The areas of study comprised Northern and Western Poland and East Germany. To evaluate the quality of human capital demographic (population growth, migration) and social elements (employment, economic dependency ratio, unemployment) were considered. Conducted research allowed for identification of rural human capital growth areas and potential problem areas.

References:

1. Bański J., Czapiewski K., 2008, Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, Zespół Badań Obszarów Wiejskich, IGiPZ PAN, Warszawa.
2. Becker G., 1962, Investm in Human Capitl: A Theortical Analysi, Journal of Political Economy, 70, s. 9.
3. Becker G.S., 1975, Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education, University of Chicago Press, Chicago.
4. Becker G.S., Murphy K.M., Tamura R., 1990, Human capital, fertility, and economic growth, Journal of Political Economy, 98, 5, 2, s. 12–16.
5. Cahuc P., Zylberberg A., 2004, Labor economics, The Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge and London.
7. Cichy K., Malaga K., 2009, Human Capital, Technological Progress and Economic Growth in Selected Countries of the European Union, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 112, s. 34–50.
8. Domański S.R., 1998, Kapitał ludzki, Stan i perspektywy, RSSG, Warszawa.
9. Domański S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
10. Dudek M., 2008, Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie indywidualnym na przykładzie gospodarstw emerytów i młodych rolników, IERiGŻ – PIB, Warszawa.
11. Dudek M., Chmieliński P., 2011, Znaczenie kapitału ludzkiego – uwagi teoretyczne, [w:] A. Sikorska (red.), Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, IERiGŻ, Warszawa, s. 11–58.
12. Ekins P., Dresner S., Dahlstrom K., 2007, The four-capital method of sustainable development evaluation, European Environment, 18, Willey Inter Science, s. 63–80.
13. Fitz-Enz J., 2001, Rentowność Inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
14. Galor O., Moav O., 2004, From physical to human capital accumulation: inequality and the process of development, Review of Economic Studies, 71, 249, s. 1001–1026.
15. Grundmann S., 1998, Bevölkersungsentwicklung In Ostdeutschland, Demographische Strukturen und räumliche Wandlungsprozesse auf dem Gebiet der neuen Bundesländer, Leske, Budrich, Opladen.
16. Grzywacz W., Jaźwiński I., 2007, Współczesne uwarunkowania i tendencje polityki ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
17. Heffner K., Gibas P., 2013, Delimitacja przestrzenna obszarów wiejskich o słabym dostępie do usług publicznych w województwie lubuskim, Ekspertyza, Zielona Góra, 16 grudnia 2013.
18. Jabłoński Ł., 2010, Kapitał ludzki czynnikiem wzrostu gospodarczego w krajach OECD, Wiadomości Statystyczne, 8, s. 51–67.
19. Jezierska-Thöle A., Gwiaździnska-Goraj M., 2013, Zasoby pracy w gospodarstwach rolnych oraz problemy bezrobocia ukrytego w Północnej Polsce, Rocz. Nauk. Ekon. Agrobiz., Warszawa-Poznań-Kraków, 15, 5, s. 103–109.
20. Jezierska-Thöle A., Gwiaździńska-Goraj M., 2011, Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy małych miast na podstawie endogenicznego potencjału regionu województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, [w:] K. Heffner, T. Marszal (red.), Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, Studia KPZK PAN, 86, Warszawa, s. 167–187.
21. Jezierska-Thöle A., Kluba M., 2012, Einfluss der EU-Mitgliedschaft Polens auf die demographischen Veränderungen in der polnischen Landwirtschaft, [w:] E. Bojenko-Izdebska (red.), Gemeinsame Wege? Transformation in Deutschland und Polen, OEZ-Verlag, Berlin, s. 121–134.
22. Keeley B., 2007, Human capital. How what you know shapes your life, OECD Insights, Paryż.
23. Kozioł W., 2011, Human capital dynamics: essence and determinants, The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, ISSUE 1/2011.
24. Krzyżanowska K. (red.), 2012, Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
25. Kunasz M., 2003, Znaczenie kapitału ludzkiego jako składnika kapitału intelektualnego, [w:] K. Piech, M. Kulikowski (red.), Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa, s. 285–298.
26. Kwon D.B., 2009, Human capital and its measurement, referat wygłoszony na Trzecim Forum OECD "Statistics, knowledge and policy. Charting progress, building visions, improving life", Busan, Republika Korei, październik 2009, [http://oecd.org, 26.08.2011].
27. Lucas R.E., 1988, On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics, 22, s. 3-42.
28. Mincer J., 1958, Investment in human capital and personal income distribution, Journal of Political Economy, 66, 4, The University of Chicago Press, Chicago.
-
29. Nelson R., Phelps E., 1966, Investm in Humans, Technolgia Difuson, and Econmi Grwth, American Economic Review, 56, s. 69–75.
30. Nelson R., Winter S., 2009, An evolutionary theory of economic change, Harvard University Press.
31. Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z EFS na podniesienie jakości zasobów ludzkich, 2010, Instytut Badań Strukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
32. OECD, 2005, Policy Issues and Recent Policy Developments Concerning SMEs and Entrepreneurshi, W OECD SME and Entrepreneurship Outlook.
33. Poczta W., Pawlak K., Kiryluk-Dryjska E., Siemiski P., 2007, Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w Europejskim Modelu Rolnictwa, Rocz. Nauk. Ekon. Agrobiz. Warszawa-Poznań-Kraków.
34. Romer P., 1986, Increasing returns and long run growth, Journal of Political Economy, 94, s. 1002–1037.
35. Romer P., 1990, Endogenous technological change, Journal of Political Economy, 98, s. 71–102.
36. Schultz T., 1961, Investm in Human Capitl, American Economic Review, 51, s. 1–17.
37. Sikorska A., (red.), 2011, Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, IERiGŻ, Warszawa.
38. Sprawozdanie z wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Warszawa, czerwiec 2014 r.
39. Stanny M., 2011, Typologia wiejskich obszarów peryferyjnych pod względem anatomii struktury społeczno-gospodarczej, Wieś i Rolnictwo, 2 (151), s. 60–75.
40. Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR, PAN, Warszawa.
41. Tkaczyński J., Willa R., Świstak M., 2008, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele, działania, środki, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków.
42. Uzawa H., 1965, Optimu Technial Cgein Agreativ Modelf Econmi Growth, International Economic Review, 6, s. 18–31.
43. Weisbrod B., 1962, Education and Investment in Human Capital, Journal of Political Economy, 70, s. 106–123.
44. Wilkin J., 2012, Polska wieś 2012 – główne tendencje, zjawiska i problemy, Synteza raportu, [w:] J. Wilkin i I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012, Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, s. 9–30.
45. Wilkin J., 1998, Bariery edukacyjne i informatyczne, [w:] M. Kłodziński, J. Wilkin, (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, FAPA, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

41

Start page:

167

End page:

183

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59963 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.11

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 28, 2016

Number of object content hits:

1 029

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/79448

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information