Object structure

Title:

Problemy nieformalnych opiekunów seniorów w rodzinie – kwestia ważna czy mało ważna? Rozważania niearbitralne = Problems of informal seniors' caregivers in the family - an important or negligible issue? Non-arbitrary reflections

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41 ; Rural Studies

Creator:

Musialik, Wanda

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

informal seniors' caregivers in rural areas ; unpaid women labor ; Caregiver Stress Syndrome ; social exclusion

Abstract:

The aim of this research was to present selected problems of informal caregivers, who take care of elderly family members. The economic aspect of caregivers’ unpaid labor was estimated. The study considered structure of seniors’ care assistants in terms of age, education level, marital status and employment sector of workers and activity type of the unemployed. Data concerning rural areas was confronted with figures characterizing urban areas. Based on literature review in the field of gerontology, nursing and public health the author identified health and social risks related to the role of caregiver for people, who are “in the twilight” of their lives. It was found that theoretical knowledge concerning Caregiver Stress Syndrome (CSS) present in Polish scientific publications for the last five years does not reflect the actual needs of informal caregivers, who look after elderly family members. Public attention mainly focuses on seniors without recognizing the needs of caregivers.

References:

1. 100 razy wigor. Powstaną domy dziennego pobytu seniora – obiecuje minister_www.samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/148894/100-_ 25.06.2015.
2. Bednarska M., 1976, Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1, Ossolinem, Wrocław.
3. Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., 2012, Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
4. Bochnia: Zostawiła ojca i wyjechała na wakacje. Ten zmarł, www.wiadomosci.onet.pl/krakow/bochnia-zostawila-ojca-i-wyjechala-na-wakacje-ten-zmarl/s1edv_2.04.14
5. Brzostek A., 2015, Od 2015 roku zmiany wspecjalnym zasiłku opiekuńczym, www.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/842192,specjalny-zasilek-opiekunczy-2015-zmiana-kryetum-dochodowego.html_27.03.15
6. Czekanowski P., 2006, Family carers of elderly people, [w:] B. Bień (red.), Family caregiving of the elderly in Poland, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
7. Dzienio K. Lach M., 1983, Polityka ludnościowa europejskich krajów socjalistycznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
8. Eile S., 1973, Światopogląd powieści, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław.
9. Fauve-Chamoux A., 1991, Starość i starzenie się w rodach pirenejskich w XVIII-XIX w. Przeszłość demograficzna Polski, 18, s. 225–244.
10. Godlewska J., 1984, Urlop i zasiłek macierzyński, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
11. Gorlach K. (red.), 2000, Raport o Rozwoju Społecznym 2000, https://books.google.pl/books? id=iTDFSECe0e8C&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22UNDP+Polska%22&hl=pl&sa=X&ei=cePBVMmiKcP0aMXZgqgL&ved=0CDMQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false_22.01.15
12. Graniewska D., Balcerzak-Paradowska B., Staszewska D., 1991, Okresowa dezaktywizacja kobiet wychowujących dzieci jako element polityki rodzinnej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
13. Grzelak Z., 1981, Inteligencja w społeczności wiejskiej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
14. Inglot S. (red.), 1980, Historia chłopów polskich. Okres II Rzeczypospolitej i okupacji hitlerowskiej, Muzeum Historii Ruchu Ludowego, Warszawa.
15. Janowicz A., 2014, Rola opiekunów nieformalnych w opiece ukresu życia. Przyczynek do badań w ramach projektu European Palliative Care Academy (EUPCA), Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 4, 2, s. 161–167.
16. Jurek Ł., 2007, Sektory opieki długoterminowej – analiza kosztów. Long term-care sectors – costs analysis, Gerontologia Polska, 15, 4, s. 111–115.
17. Karczewska B., Bień B., Ołdak E., Jamiołkowski J., 2012, Opiekunowie rodzinni osób starszych z otępieniem lub zaburzeniami poznawczymi w Polsce — czynniki ryzyka obciążenia opieką. Family caregivers of older people with dementia or cognitive disorders in Poland — risk factors of care burden, Gerontologia Polska, 20, 2, s. 59–67.
18. Kawczyńska-Butrym Z., 2008, Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Wydawnictwo Makmed, Lublin.
19. Kołaczek B., 1990, Rola pośrednictwa pracy w aktywizacji zawodowej kobiet na urlopach wychowawczych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
20. Lee H., Song R., Shin H., 2007, Caregiver burnout, [w:] E.L. Siegler, E. Capezuti, M. Mezey (red.), The Encyclopedia of Elder Care. The Comprehensive Resource on Geriatric, New York, s. 113–121.
21. Łoch E., Kruk S., Flis-Czerniak E., 2006, Dojrzewanie do pełni życia. Starość w polskiej literaturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
22. Łukowska B., 2013, Zespół stresu opiekuna, MEDI 1/2013_http://dps.pl/domy/index.php?rob=radar&dzial=10&art=1617_24.03.15
23. Mazur G. (red.), 2009, Urlopy macierzyńskie – z uwzględnieniem zmian przepisów wchodzących w życie w latach 2009–2014, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa.
24. Michalkiewicz S. (red.), 1985, Historia Śląska, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław.
25. Musialik W., 2015, Upodmiotowienie nieformalnych opiekunów rodzinnych w perspektywie społeczeństwa biznesu, [w:] L. Karczewski, H. Kretek (red.), Społeczne i kulturowe determinanty biznesu, gospodarki i zarządzania, Seria: Studia i Materiały, 421, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Opole, s. 73–80.
26. Nysa zapowiada wprowadzenie bonu opiekuńczo-wychowawczego, www.wiadomosci.onet.pl/opole/nysa-zapowiada-wprowadzenie-bonu-opiekunczo-wychowawczego/2z86eh_21.03.2015.
27. O cenach usług opiekunek, 2012, www.cennik-uslug.pl/aktualnosci/190-o-cenach-uslug-opiekunek_31.03.2015.
28. Omyła-Rudzka M., 2012, Komunikat z badań, BS/83/2012, Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku, CBOS, Warszawa.
29. Racław M., 2012, Opiekunowie nieformalni. Krótkookresowa funkcjonalność nieopłacanej pracy [w:] J. Hryniewicz (red.), O sytuacji ludzi starych, Warszawa, s. 71–82.
30. Sadowska-Snarska C., Tchon L., 2008, Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
31. Simonides D., 1989, Folklor Górnego Śląska, Wydawnictwo Śląsk", Katowice.
32. Skorupka T., 1974, Kto przy Obrze, temu dobrze. Wspomnienia rolnika wielkopolskiego 1862–1935,Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
33. Smrokowska-Reichmann A., 2013, Toksyczny senior" w perspektywie praktyki opiekuńczej, MEDI 1/2013_ www. dps.pl/domy/index.php? rob=recenzje&id=2&recenzje=93_19.11.2014.
34. Synowie zagłodzili 80-letnią matkę, 2009, www.wiadomosci.wp.pl/kat, 83914,wid, 10777214_prasa.html_31.03.2015
35. Szczerbińska K., Pietryka A., 2008, Rozwój geriatrii w krajach europejskich — historia i zasoby, cz. 1, Gerontologia Polska 16, 2, s. 61–72.
36. Świętek J., 1896 [?], Zwyczaje i pojęcia prawne ludu nadrabskiego, Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, Akademia Umiejętności, Kraków, s. 266–284, 298–362.
37. Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B., 2004, Nieodpłatna praca kobiet: mity, realia, perspektywy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
38. Warchoł-Biedermann K., 2010, Wybrane czynniki wpływające na poczucie straty u opiekunów rodzinnych osób z chorobą Alzheimera, Promotor: prof. dr hab. M. D. Głowacka, Zakład Psychologii Klinicznej Katedry Nauk o Zdrowiu, UM w Poznaniu, Poznań (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa; dostęp 6.06.2013).
39. Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny_www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/emeryt/285185,html_25.03.2015.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

41

Start page:

153

End page:

164

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.10

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: