Object structure

Title:

Spójność strategii rozwoju gmin wiejskich województwa opolskiego ze strategią regionalną = Consistency of the Opolskie Voivodship municipal development strategies with the regional strategy

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41 ; Rural Studies

Creator:

Solga, Brygida

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Opolskie voivodeship ; local strategies ; regional strategy ; strategic documents cohesion

Abstract:

The aim of this article is to assess the degree of consistency between municipal development strategies concerning the Opolskie Voivodship with the regional strategy. The author analyzed the character and the scope of recognition regarding guidelines resulting from the strategic document elaborated at the regional level in local strategies. It is assumed that pursuing a policy based on coherent and mutually linked strategic documents strengthens developmental effects. The above-mentioned analysis illustrated limited consistency of local strategic documents with the regional strategy. The overview of selected strategic documents at the local level in the context of substantive reference to the regional strategic objectives shows that although this type of convergence occurs, it does not have the direct and broad character. Therefore, there is a need to resolve the dilemma as to the legitimacy (or lack thereof) of establishing an integrated regional policy from the viewpoint of relations concerning strategic documents formed at local self-government level with the documents of senior level. Assuming the existence of significant benefits resulting from a coherent development policy, it would be essential to elaborate the system on a regional level, which would incorporate the principles of this policy. Its aim should be to strengthen developmental effects through clear identification of key directions and concentration of public resources on defined and crucial development goals, taking into account local needs and challenges of the region’s development.

References:

1. Bienias S., Strzęboszewski P., Opałka E. (red.), 2012, Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 7–11.
2. Czarnecki P., Woźniak D., 2011, Formułowanie strategii rozwoju województw – wnioski z badań eksploracyjnych, [w:] E. Kuczmera-Ludwiczyńska (red.), Zarządzanie w regionie: teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 89–100.
3. Gierszewska G., Romanowska M., 2003, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
4. Goranczewski B., Puciato D., 2010, Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych, Turyzm 20/2, s. 47–56.
5. Heffner K., Rauzinski R., Szczygielski K., Solga B., Widera K., Dybowska J., Jaworska J., Maj M., Trzcina A., Zalewska M., 2014, Analiza strategii lokalnych funkcjonujących w województwie opolskim oraz ocena postępów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Raport końcowy, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Openfield Research & Communications, Opole, http://www.osisg.opolskie.pl/b_i_a/raport_2014.pdf
6. Opolski K., Modzelewski P., 2010, Zastosowanie ewaluacji w procesie projektowania strategii, [w:] A. Haber, M. Szałaj (red.), Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym, PARP, Warszawa, s. 23–39.
7. Rzeszutko-Piotrowska M., 2013, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w polskich gminach, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 34, s. 159–178.
8. Solga B., 2013, Miejsce i znaczenie migracji w rozwoju regionalnym, Politechnika Opolska, Opole.
9. Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 r., 2012, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole.
10. Szewczuk A., 2011, Filozofia i praktyka zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, [w:] A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 89–141.
11. Sztando A., 2011, Istota i funkcje samorządowego planowania strategicznego w regionie, [w:] R. Brol, A. Raszkowski (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Wrocław, s. 45–65.
12. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. Nr 227 poz. 1658.
13. Wiatrak A., 2011, Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

41

Start page:

135

End page:

151

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,0 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.9

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: