Object structure
Title:

Analysis of land use changes of urban ventilation corridors in Warsaw in 1992-2015

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 89 No. 3 (2016)

Creator:

Osińska-Skotak, Katarzyna ; Zawalich, Joanna

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

urban ventilation corridors ; Warsaw ; land use changes ; LANDSAT ; SPOT

Abstract:

One of the most important factors influencing a city’s climate is the ventilation of a given urban unit. The most effective avenue of wind penetration into a built-up area is provided by uninterrupted urban greenery, thoroughfares and railway land radiating from the city centre as well as river valleys cutting through the entire city creating a unified system. These areas are called urban ventilation corridors or urban ventilation wedges. In Warsaw such an air exchange and regeneration system has been under development since the XIX century. The aim of this paper is to illustrate the rate and direction of land use changes in 1992-2015 and indicate the cause of current changes in the development of ventilation corridors in Warsaw. Visual interpretation of SPOT and LANDSAT satellite images and aerial orthophotomaps provided the data source for a database on the state of development of the ventilation corridors in time series. The analysis carried out established that the built-up area mostly spreads at the expense of agricultural land, which can negatively influence the way the parts of ventilation system operate. Moreover, different analyses were conducted in order to discover the cause of the changes, including analysis of the local zoning plans which were in force at the time in question.

References:

1. Arnfield A.J., 2003. Two decades of urban climate research: A review of turbulence, exchanges of energy and water, and the urban heat island. International Journal of Climatology, vol. 23, no. 1, pp. 1-26.
http://dx.doi.org/10.1002/joc.859 -
2. Błażejczyk K., 2002. Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej. Dokumentacja Geograficzna, vol. 26, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
3. Bottema M., 1997. Urban roughness modelling in relation to pollutant dispersion. Atmospheric Environment, vol. 31, no. 18, pp. 3059-3075.
http://dx.doi.org/10.1016/S1352-2310(97)00117-9 -
4. Capeluto I.G., Yezioro A., Shaviv E., 2003. Climatic aspects in urban design – a case study. Building and Environment, vol. 38, no. 6, pp. 827-835.
http://dx.doi.org/10.1016/S0360-1323(02)00063-X -
5. Chmielewski J.M., 2001. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
6. Fortuniak K., Kłysik K., 2008. Osobliwości klimatu miast na przykładzie Łodzi [in:] K. Kłysik, J. Wibig, K. Fortuniak (eds.), Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 477-488.
7. Gaffin S.R., Rosenzweig C., Khanbilvardi R., Parshall L., Mahani S., Glickman H., Goldberg R., Blake R., Slosberg R.B., Hillel D., 2008. Variations in New York city's urban heat island strength over time and space. Theoretical and Applied Climatology, vol. 94, no. 1-2, pp. 1-11.
http://dx.doi.org/10.1007/s00704-007-0368-3 -
8. General Zoning Development Plan of the Capital City of Warsaw, 1992. Warsaw Development Planning Office J.S.C.
9. Haeger-Eugensson M., Holmer B., 1999. Advection caused by the urban heat island circulation as a regulating factor on the nocturnal urban heat island. International Journal of Climatology, vol. 19, no. 9, pp. 975-988.
http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0088(199907)19:9<975::AID-JOC399>3.3.CO;2-A -
http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0088(199907)19:9<975::AID-JOC399>3.0.CO;2-J -
10. Howard E., 1898. To-morrow: a peaceful path to real reform. London: Swan Sonnenschein & Co.
11. HOWARD L., 1818-1820. The Climate of London, deduced from meteorological observations, made at different places in the neighbourhood of the metropolis, vol. 1, 2. London: W. Phillips, G. Yard.
12. Jankiewicz A., Porębska-Srebrna J., 2005. Tradycje urbanistyczne Warszawy [in:] W. Fałkowski (ed.), Straty Warszawy 1939-1945. Raport. Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, pp. 34-59.
13. Kicińska B., Wawer J., 2010. Wpływ urbanizacji na warunki klimatyczne w Warszawie [in:] M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka, J. Wawer, M. Dobrowolska, M. Osowiec, E. Błażek, J. Skrzypczuk (eds.), Klimat Warszawy i miejscowości strefy podmiejskiej, ser. Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce, vol. 24, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 279-298.
14. Kossowska-Cezak U., 1998. Wpływ rozwoju terytorialnego Warszawy na warunki termiczne. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, vol. 3, pp. 51-57.
15. Kossowska-Cezak U., Bareja P., 1998. Wpływ zabudowy miejskiej Warszawy na kierunek i prędkość wiatru. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, vol. 3, pp. 463-465.
16. Kotaszewicz T., 1994. Koncepcje przestrzennego rozwoju Warszawy w pracach Tadeusza Tołwińskiego 1916-1946, ser. Krajobraz Warszawski, 3, Warszawa: Urząd Gminy Warszawa-Centrum.
17. Królikowski L., Ostrowski M., 2009. Rozwój przestrzenny Warszawy. Warszawa: Agencja Wydawnicza EGROS.
18. Landsberg H.E., 1981. The urban climate. International Geophysics Series, vol. 28, New York: Academic Press.
19. Lewińska J. (ed.), 1991. Klimat miasta. Vademecum urbanisty. Kraków: Wydawnictwo Secesja.
20. Li Q., Kobayashi M., Wakayama Y., Inagaki H., Katsumata M., Hirata Y., Hirata K., Shimizu T., Kawada T., Park B.J., Ohira T., Kagawa T., Miyazaki Y., 2009. Effect of phytoncide from trees on human natural killer cell function. International Journal of Immunopathology and Pharmacology, vol. 22, no. 4, pp. 951-959.
21. Li Q., Nakadai A., Matsushima H., Miyazaki Y., Krensky A.M., Kawada T., Morimoto K., 2006. Phytoncides (wood essential oils) induce human natural killer cell activity. Immunopharmacology and Immunotoxicology, vol. 28, no. 2, pp. 319-333.
http://dx.doi.org/10.1080/08923970600809439 -
22. Lorenc H., Mazur A., 2003. Współczesne problemy klimatu Warszawy, ser. Atlasy i Monografie, Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
23. Malisz B., 1981. Zarys teorii kształtowania układów osadniczych. Warszawa: Arkady.
24. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens Iii W.W., 1972. The Limits to Growth. New York: Universe Books.
25. NAFTPROJBUD, 2001. Ocena funkcjonowania systemu przewietrzania i regeneracji powietrza [in:] Biuro Naczelnego Architekta Miasta, Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, http://architektura.um.warszawa.pl/sites/default/files/files/Zal_Nr_III.12.pdf [7 March 2016]
26. OKE T.R., 1981. Canyon geometry and the nocturnal urban heat island: Comparison of scale model and field observations. International Journal of Climatology, vol. 1, no. 3, pp. 237-254.
http://dx.doi.org/10.1002/joc.3370010304 -
27. OKE T.R., 1982. The energetic basis of the urban heat island. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol. 108, no. 455, pp. 1-24.
http://dx.doi.org/10.1002/qj.49710845502 -
28. OKE T.R., 1987. Boundary layer climates. London: Methuen.
29. Skorupski J., 2000. Rozwój Warszawy i powiększanie się "warszawskiego" odcinka Wisły [in:] J. Lickiewicz, J. Pawlak, W. Pietrusiewicz (eds.), Wisła w Warszawie. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, pp. 139-153.
30. Suder A., Szymanowski M., 2014. Determination of ventilation channels in urban area: A case study of Wrocław (Poland). Pure and Applied Geophysics, vol. 171, no. 6, pp. 965-975.
http://dx.doi.org/10.1007/s00024-013-0659-9 -
31. Voogt J.A., 2002. Urban Heat Island [in:] T. Munn, I. Douglas (eds.), Encyclopedia of Global Environmental Change, vol. 3, Chichester: Wiley, pp. 660-666.
32. WARSAW CITY COUNCIL, 2006. Strategic Concepts of Conditions and Directions of Spatial Development in Warsaw. Legal act No LXXX/2746/2006 October 10, 2006, http://www.architektura. um.warszawa.pl/tekst-studium [7 March 2016].
33. Wong M.S., Nichol J.E., To P.H., Wang J., 2010. A simple method for designation of urban ventilation corridors and its application to urban heat island analysis. Building and Environment, vol. 45, no. 8, pp. 1880-1889.
http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.02.019 -

Relation:

Geographia Polonica ; Geographia Polonica

Volume:

89

Issue:

3

Start page:

345

End page:

358

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.0057

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: