Object structure

Title:

Modelling of the social, economic and spatial transformations in the Province of Masovia

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 89 No. 2 (2016)

Creator:

Owsiński, Jan W. ; Śleszyński, Przemysław

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Geography

References:

1. Czapiewski K., 2010. Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim. Studia Obszarów Wiejskich, 22, Warszawa: IGiPZ PAN, PTG.
2. Gadomski J., Owsiński J.W., 2008. Ekonometryczny model do badania wpływu unijnej i krajowej polityki rolnej na wyniki polskiego rolnictwa [in:] A. Kowalski, M. Wigier (eds.), Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, pp. 101-124.
3. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., Stępniak M., Siłka P., 2009. Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biuletyn KPZK, 241, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
4. Owsiński J.W., Kałuszko A., 1998. The demography and its model [in:] J.W. Owsiński (ed.), A dynamic model of Polish economy in transition, Warszawa: Polish Operational and Systems Research Society, pp. 182-213.
5. Owsiński J.W., Andrzejewski M., 2010. Rural municipalities in Poland: Development types, paths and perspectives. Preliminary results – the spatial aspect [in:] A. Fieldsend (ed.), Linking competitiveness with equity and sustainability: New ideas for the socio-economic development of rural areas, Rural Areas and Development, vol. 7, Warsaw-Debrecen: Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Debrecen Centre of Agricultural Sciences and Engineering, pp. 177-196.
6. Owsiński J.W., 2009. How can we read out life quality assessments from the official socio-economic data on Polish municipalities? [in:] W. Ostasiewicz (ed.), Quality of life improvement through social cohesion, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 73, Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics, pp. 50-63.
7. Solon J., 2008. Kierunki standaryzacji metod badań krajobrazu do celów praktycznych. Przegląd Geograficzny, vol. 80, no. 1, pp. 39-54.
8. Solon J., 2008. Łąki, bociany i ludzie – powiązania między systemem przyrodniczym i systemem społeczno-ekonomicznym w województwie podlaskim. Czasopismo Geograficzne, vol. 79, no. 3, pp. 244-255.
9. Śleszyński P., 2007. Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w dużym mieście na przykładzie Warszawy. Przegląd Geograficzny, vol. 79, no. 3-4, pp. 533-566.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

89

Issue:

2

Start page:

251

End page:

257

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: