Object structure
Title:

The influence of road corridors on the social condition of adjacent areas

Subtitle:

Europa XXI 28 (2015)

Creator:

Wiśniewski, Rafał (1977– ) ; Komornicki, Tomasz (geografia)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; Każdy numer posiada własny tytuł.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

inwestycje związane z transportem ; autostrady ; dostępność ; usługi publiczne

Abstract:

Accessibility of public services constitutes an essential element, defining the level of development of a given region and the standard of living of its inhabitants. The present report attempts to shed light on the spatial accessibility to services in the local dimension, with consideration of the important factor, constituted by the development of road infrastructure, which, side by side with economic advantages (enhancement of competitiveness and attractiveness) and improvement of accessibility, should also bring social effects, in particular – increase of spatial mobility and improvement of the overall living standards and the quality of life (Domańska, 2006). The significance of the development of road infrastructure and its influence on the changes in potential accessibility have also been analysed.

References:

1. Ackerman F., Heinzerling L., 2004. Priceless: On Knowing the Price of Everything and the Value of Nothing. New York: New Press.
2. Besley T., Ghatak M., 2001. Government versus Private Ownership of Public Goods. Quarterly Journal of Economics, 116(4), pp. 1343-1372.
http://dx.doi.org/10.1162/003355301753265598 -
3. Breuer I.M., Milbert A., Foss O., Humer A., Palma P., Rosik P., Stępniak M., Velasco X., 2013. European Atlas of Services of General Interest. Bonn: BBSR.
4. Daniels R., Trebilcock M., 1996. Private Provision of Public Infrastructure: An Organizational Analysis of the Next Privatization Frontier. University of Toronto Law Journal, 46, pp. 375–426.
http://dx.doi.org/10.2307/825772 -
5. de Bettignies J.-E., Ross, T.W., 2004. The Economics of Public-Private Partnerships. Canadian Public Policy / Analyse de Politiques, 30(2), pp. 135–154.
6. Domańska A., 2006. Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny. Warszawa: PWN.
7. Guzik R., 2003. Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8. King S., Pitchford R., 2000. Private or Public? A Taxonomy of Optimal Ownership and Management Regimes. Working Paper, Melbourne: University of Melbourne.
9. Komornicki T. (ed.), 2013. Services of General Interest in European Union. EUROPA XXI, Volume 23, Warsaw: IGSO PAS.
10. Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S., 2013. Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
11. Moene K.O., Wallerstein M., 2003. Earnings Inequality and Welfare Spending: A Disaggregated Analysis. World Politics, 55(4), pp. 485–516.
http://dx.doi.org/10.1353/wp.2003.0022 -
12. OECD, 2002. Distributed Public Governance. Agencies, Authorities and Other Government Bodies. Paris: OECD.
13. Rattsø J., 2002. Fiscal controls in Europe. A summary. [in:] B. Dafflon (ed.), Local Public Finance: Balanced Budget and Debt Control in European Countries, Cheltenham: Edward Elgar.
14. Stępniak M., Spiekermann K. (eds.), 2013. Transport accessibility at regional scale in Europe. EUROPA XXI, Volume 24, Warsaw: IGSO PAS.
15. Svallfors S., Taylor-Gooby P. (eds.), 2005. The End of Welfare State? Responses to State Retrenchment. London–New York: Routledge.
16. Taylor Z., 1999. Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. Prace Geograficzne no. 171, Wrocław: IGiPZ PAN, Wydawnictwo Continuo.
17. Vogel J. (ed.), 2003. European Welfare Production. Institutional Configuration and Distributional Outcome. Social Indicators Research Series, Volume 18, New York: Springer Science+Business Media.
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0977-5 -

Relation:

Europa XXI

Volume:

28

Start page:

53

End page:

70

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2015.28.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: