Object structure

Title:

Ocena krajobrazu na potrzeby planowania przestrzennego w Aglomeracji Poznańskiej = Landscape evaluation for spatial planning in Poznań Agglomeration

Subtitle:

Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology, t. 38

Creator:

Łowicki, Damian

Publisher:

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego.

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Bibliogr. przy pracach ; 244 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm ; Streszcz. prac w jęz. ang. ; Wstęp, spis treści i tyt. rozdz. również w jęz. ang.

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

ocena krajobrazu ; widoczność z dróg ; planowanie przestrzenne ; aglomeracja poznańska

Abstract:

This paper presents new methodology for landscape evaluation at the subregional level. The gap between the provincial and municipal levels is indicated as the most important shortcoming of the current system of spatial planning in Poland. This is an issue of particular importance for the preparation of landscape plans, especially for more than one municipality. The solution for this problem may lay in preparation of plans for functional areas e.g. metropolitan areas or catchments. Metropolitan Research Centre as a part of Adam Mickiewicz University in Poznań has attempted to create a planning document for the Poznań Metropolitan Area, which consists of 22 municipalities. During the work on the Study of the Conditions of Spatial Development of Poznań Agglomeration, a series of scientific elaborations were created. Among them, an important role was played by studies in the field of nature and landscape protection. The main aim of those studies was to identify visual landscape values. For the purposes of planning in very urbanized areas, it was assumed that the most important is the landscape viewed from the frequently used roads. The primary result of the study is the map presenting spatial distribution of areas which should be protected because of landscape openness. The Topographic Objects Database, scale of 1:10 000 and GIS tools were used in analysis.

References:

1. Appleyard D., Lynch K., Myer J.R., 1964. The View from the Road. Joint Center for Urban Studies of the Massachusetts Institute of Technology and Harvard University, Cambridge.
2. Forczek-Brataniec U., 2008. Widok z drogi. Krajobraz w percepcji dynamicznej. Wydawnictwo ELAMED, Katowice.
3. Hornbeck P.L., Okerlund G.A., 1973. Visual Values for the Highway User: An Engineer's Workbook. U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration.
4. Kondracki J., 1974. Regiony fizycznogeograficzne. [w:] Narodowy Atlas Polski, pl. 41. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa.
5. Łowicki D., Mizgajski A., 2013. Typology of physical-geographical regions in Poland in line with landcover structure and its changes in the years 1990-2006, Geographia Polonica 86 (3), s. 137-152.
6. Nita J., Myga-Piątek U., 2014. Scenic values of the Katowice-Częstochowa section of national road no. 1. Geographia Polonica 87 (1), s. 113-125.
7. Ozimek P., Tarko J., Łabędź P., 2010. Cyfrowe modele analizy krajobrazu bazujące na cyfrowych modelach terenu systemów informacji przestrzennej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 342-351.
8. Wojciechowski K., 1986. Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu. Rozprawy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Rozprawy Habilitacyjne, Lublin.

Relation:

Problemy Ekologii Krajobrazu

Volume:

38

Start page:

125

End page:

134

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

9788361590552

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. 151.035 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: