RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Stan wiedzy prokrajobrazowej studentów na tle treści kształcenia = Students' landscape-oriented knowledge in comparison to educational program

Creator:

Szczepańska, Magdalena ; Szczepańska, Magdalena

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 40

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Landscape-oriented education taking into consideration regional assets and cultural determinants plays a specialrole in the formation ofrural areas. A survey research conducted among students of Spatial Management, Landscape Architecture as well as Tourism and Recreation revealed differences in their perception of rural cultural landscape depending on the field of study. Students demonstrated gaps in their knowledge of cultural landscape, which could have a detrimental effect on their interpretation and formation of rural space in the future. A comparative analysis of "ideal countryside" essays and credit papers concerning conceptions of land development showed that it was necessary to exchange knowledge and experiences of students representing various fields (e.g. via inter-school workshops, common practices/field classes, project exhibitions). The research conducted and analysis of the syllabuses concerning the three selected fields have proven that landscape formation, especially in rural areas, should be taught as a separate field of study because the relevant knowledge imparted in the present form may become vague.

References:

1. Bogdanowski J., 1999, Zanikający krajobraz, [w:] Patientia et tempu, ROBiDZ, Kraków, s. 23–35.
2. Brzezińska A. W., 2011, Edukacja regionalna jako wyzwanie pedagogiczne dla etnologa, [w:] Z. Kłodnicki, A. Murzyn, A. Drożdż, G. Błahut (red.), Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa. Wspólne obszary badań, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Cieszyn-Katowice, s. 146–156.
3. Drzewiecki M., 1992, Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Instytut Turystyki, Warszawa.
4. Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie, 2009, dostępne na: http://eacea.ec.europa.eu (data dostępu: listopad 2014).
5. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie (Dz.U. z 2002 nr 51 poz. 458).
6. Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98).
7. Józefowicz A., 2013, Region oraz edukacja regionalna w podstawach programowych wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej, Aris Inter Culturas, 2, s. 105–117.
8. Komorowska A., 2008, Krajobraz kulturowy w programach edukacji regionalnej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 10, Komisja Krajobrazu PTG, Sosnowiec, s. 600–607.
9. Konopka M., 2001, Każde miejsce opowiada swoją historię czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim, Fundacja Fundusz Współpracy Program AGROLINIA 2000, Poznań.
10. Kunzmann K. R., 1999, Planning Education in a Globalized World, European Planning Studies 7 (5), s. 549–555.
11. Kupidura A., 2013, Dziedzictwo krajobrazowe w gospodarowaniu przestrzenią, Prace naukowe, Geodezja, 53, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
12. Majewski J., Lane B., 2001, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.
13. Mironowicz I., Zipser T., 2002, Stan nauczania w zakresie gospodarki przestrzennej w Polsce na tle tendencji Europejskich, Referat wygłoszony na posiedzeniu plenarnym KPZK PAN 27 listopada 2002 w Warszawie.
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002 nr 51 poz. 458).
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U z 2009 r., nr 4 poz. 17).
16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U.07.164.1166).
17. Staszewska S., Szczepańska M., 2013, Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna – programy studiów a przyszłość absolwentów, [w:] P. Churski, T. Kudłacz (red.), Gospodarka przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia, Biuletyn KPZK PAN, 251, Warszawa, s. 234–261.
18. Szczepańska M., 2014, Świadomość i aktywność społeczna w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 26, Wydawnictwo Bogucki, Poznań, s. 135–148.
19. Szczepańska M., 2014, Zarządzanie zasobami krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich w procesie kształtowania przestrzeni i kierunków rozwoju, [w:] A. Jezierska-Thole, M. Biczkowski (red.), Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej, t. II, Wielofunkcyjność obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 209–232.
20. Wspólna platforma edukacyjna architektury krajobrazu w Europie, Propozycja na Walne Zebranie EFLA, październik 2007; dostępne na: http://www.sak.org.pl/data/file/akredytacja-wymagania_362.pdf (data dostępu: listopad, 2014).
21. Zaręba D., 2000, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

40

Start page:

141

End page:

157

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:58059 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.40.10

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 1, 2016

Number of object content hits:

309

Number of object content views in PDF format

412

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/78060

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information