Object structure

Title:

Znaczenie funkcji bibliotek w środowisku wiejskim w Polsce = Significance of libraries' functions in rural environment of Poland

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 40

Creator:

Kołodziejczak, Anna

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

biblioteki ; funkcje bibliotek ; Program Rozwoju Bibliotek ; obszary wiejskie ; Polska

Abstract:

Biblioteki publiczne w Polsce są zróżnicowane. Część z nich to skarbnice wiedzy, nastawione głównie na gromadzenie i udostępnianie zbiorów naukowych. Ich zasoby są ogromne i stale aktualizowane. Dla przeciętnego obywatela służy duża liczebnie sieć bibliotek utrzymywanych przez samorządy lokalne. Podstawowym ich zadaniem jest dostarczanie „książek do czytania” oraz działalność edukacyjno-kulturalna. Potrzeba przebudowy i wypracowania nowego wizerunku biblioteki publicznej, rozszerzającej swoją podstawową działalność o funkcje informacyjne, kulturalne i społeczne zwłaszcza na obszarach wiejskich w Polsce jest duża. Celem badawczym było określenie znaczenia, jakie spełniają biblioteki w środowisku wiejskim w Polsce. Rozwój bibliotek wiejskich wspierają dwa komplementarne programy: Rozwoju Bibliotek i Biblioteka+. W artykule przedstawiono działalność biblioteki wiejskiej w Starym Mieście jako centrum funkcji informacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej i społecznej. Model biblioteki wiejskiej jako centrum wszelakiej informacji, w którym można się dowiedzieć praktycznie wszystkiego, preferowany w państwach zachodnich, jest w Polsce jeszcze odległy.

References:

1. Bański J., 2014, Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych, Przegląd Geograficzny 86, 4, s. 441–470. ; 2. Borowski H., 2014, Co się zmieniło w bibliotekach?, Raport Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/Raport_GUS_2014/2014 _09_ 22_Co_sie_zmienilo_w_bibliotekach_raport.pdf. ; 3. Oldenburg R., 2000, Celebrating the Third Place: Inspiring Stories about the "Great Good Places" at the Heart of Our Communities, Marlowe & Company. ; 4. Po co Polakom biblioteki?, 2012, Raport po trzech latach działania Programu Rozwoju Bibliotek. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; http://frsi.org.pl/po-co-polakom-biblioteki [dostęp: 8.01.2015]. ; 5. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r., 2013, Raport Biblioteki Narodowej, Warszawa. ; 6. Trzupek M., 2010, Znaczenie bibliotek w środowisku wiejskim, Biuletyn EBiB [dokument elektroniczny] nr 4 (113); http://www.ebib.info/2010/113/a.php?trzupek [dostęp: 8.01.2015]. ; 7. Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. Dz.U. 1997 Nr 85 poz. 539 z póź. zm. ; 8. Wołosz J., 2004, Problemy rozwoju bibliotek publicznych w Polsce, Bibliotekarz, 3, s. 2–7. ; 9. Wolf K., 2008, Książka w społecznej przestrzeni polskiej wsi, BN, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

40

Start page:

129

End page:

139

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.40.9

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: