Object structure
Title:

Futbolizacja obszarów wiejskich w Polsce – perspektywa badań geograficznych = Footbalisation of rural areas in Poland. The perspective of geographical research

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 40

Creator:

Burdyka, Konrad ; Burdyka, Krzysztof

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

sports facillities ; function of place ; supporting ; countries ; sport ; football ; local community

Abstract:

The openness of rural areas in Poland to sport, observed in the second half of the last century, constituted a derivative of the dynamic transformation process in rural culture. The appearance of the new socio-cultural phenomena of mainly urban provenance, which came alongside the physical culture in rural communities, significantly affected and changed the lifestyle of rural population. Nowadays, when sport is deeply rooted in rural areas, similar phenomena may be observed. A good example is the expansion of the ‘football culture' which takes place due to extensive presence of sport clubs, most of which promote football in rural areas. The article serves as an explication of the footbalisation phenomena in rural areas in Poland in geographical categories and attempts to go beyond predominant sociological perspective regarding that matter. The aim of this article is to point out the relations between the spatial organization related to sport event and fans' activity. The authors, taking into account the spatial aspect as inherent in football competition, make an attempt to analyze the location and the function of football pitches and stadiums in local systems using the concept of place's function in morphological, spatial, economic and social perspective. By the application of an interdisciplinary approach the course of further research on this matter has been identified and justified.

References:

1. Bale J., 1993, Sport, space and the city, Routledge, London.
2. Bale J., 1994, Landscape of modern sport, Leicester University Press, Leicester.
3. Bale J., 2000, Sport as power: running and resistance, [w:] J. Sharp, P. Routledge, Ch. Philo, R. Paddison (red.), Entanglements of power: geographies of domination/resistance, Routledge, London, s. 148–163.
4. Bukraba-Rylska I., 2012, Kultura nawsi: folklor, uczestnictwo czy praktyki kulturowe, [w:] A. Rosner (red.), Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na polskiej wsi, IRWiR PAN, Warszawa, s. 119–145.
5. Burdyka K., 2011, Między klubem a wspólnotą lokalną – specyfika i znaczenie zjawiska kibicowania w środowiskach wiejskich, [w:] A. Pilichowski, H. Podedworna (red.), Obszary wiejskie w Polsce: różnorodność i procesy różnicowania, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 197–215.
6. Burdyka K., Burdyka K., 2014. Wpływ zjawiska futbolizacji na kulturę współczesnej wsi polskiej, Wieś i rolnictwo, 4 (165), s. 131–144.
7. Chałasiński J., 1938, Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce, t. I. Społeczne podłoże ruchów młodzieży wiejskiej w Polsce, Państwowy Instytut Kultury Wsi, Warszawa.
8. Giulianotti R., 2005, Sport. A Critical Sociology, Polity Press, Cambridge UK.
9. Gołdys A., Stec M., Wiśnicka M., Włoch R., 2013, Orliki i Animatorzy. Raport z badań prowadzonych w ramach Akademii Animatora, Projekt Społeczny 2012, Warszawa, źródło: http://frkf.pl/wp-content/uploads/2014/02/Orlik-i-animatorzy-Raport-2013.pdf [dostęp: 01–03–2014].
10. GUS, 2011, Kultura fizyczna w Polsce w latach 2008–2010, Warszawa-Rzeszów, źródło: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_kultura_fizyczna_w_polsce_2008–2010.pdf [dostęp: 12–12–2014]
11. GUS, 2013, Kultura fizyczna w Polsce w latach 2011–2012, Warszawa-Rzeszów, źródło: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5495/1/2/2/kts_kultura_fizyczna_w_polsce_2011–2012.pdf [dostęp: 12–12–2014]
12. GUS 2013, Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku, Warszawa, źródło: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_uczestnictwo_polakow_w_sporcie_2012.pdf [dostęp: 12–02–2014]
13. Krawczyk B., 1962, O specyfice sportu wiejskiego, [w:] Roczniki Naukowe AWF w Warszawie, t. 1, s. 277–293.
14. Krawczyk Z., 2002, Sport, hasło [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 112–114.
15. Małolepszy E., 2004, Kultura fizyczna w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa.
16. Matusewicz Cz., 1990, Widowisko sportowe. Analiza psychospołeczna, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa.
17. Mosz J., 2008, Treści społeczne opraw" meczów piłkarskich, [w:] Z. Dziubiński (red.), Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, AWF, SALOS RP, Warszawa, s. 81–112.
18. Oldenburg R., 1999, The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons and Other Hangouts at the Heart of a Community, Marlowe and Company, New York.
19. Rembowska K., 2005, Zapomniany wymiar czasoprzestrzeni, [w:] E. Klima (red.), Religion in the Time of Changes, Space – Society – Economy, 7, University of Łódź, Department of Space Economy and Spatial Planning, Łódź, s. 196–203.
20. Styk J., 1995, Chłopskie wzory zachowań publicznych i prywatnych, [w:] I. Machaj, J. Styk (red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 21–27.
21. Styk J., 1999, Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
22. Suliborski A.,2003, Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne, Komentarz do zbioru monotematycznych publikacji stanowiących rozprawę habilitacyjną, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
23. Suliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
24. Szubert R., 2010, Kultura fizyczna w przemianach wsi polskiej w latach 1944–1956, Wydawnictwo AWF Wrocław, Wrocław.
25. Tuan Y.-F., 1987, Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa.
26. Tyszka A., 1967, Kultura fizyczna jako składnik kultury współczesnej wsi w Polsce, [w:] Wychowanie Fizyczne i Sport, t. XI, 3, s. 113–127.
27. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414.
28. Wieruszewska M., 2012, Lokalne, globalne, ponowoczesne wymiary kultury wsi, [w:] A. Rosner (red.), Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na polskiej wsi, IRWiR PAN , Warszawa, s. 189–145.
29. Wohl A., 1966, Social Aspects of the Development of Rural Sport in Poland, According to Research, International Review for the Sociology of Sport, 1, s. 109–135.
30. Wohl A., 1977, Sport wiejski a przeobrażenia wsi polskiej, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa.
31. Wójcik M., 2008, Miejsce człowieka na Ziemi – refleksje odnoszące się do geograficznego namysłu nad czasem, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 4, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 41–56.
32. Wójcik M., 2013, Obszary versus miejsca, czyli o przestrzennych formach interpretacji przemian polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 9–22.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

40

Start page:

115

End page:

128

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.40.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: