Object structure
Title:

Stan i zmiany wykształcenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych w latach 2002–2010 w województwie kujawsko-pomorskim = Status and changes in agricultural education of farm managers in year 2002-2010 in the Kujawso-pomorskie Voivodship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 40

Creator:

Gwiaździńska-Goraj, Marta ; Rudnicki, Roman

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

agricultural education ; Kujawsko-Pomorskie voivodship

Abstract:

Education level of farm managers is an important factor in agricultural development. A multi-functional development of rural areas and implementation of knowledge-based economy contribute to the increase of education level among rural inhabitants. This paper is an attempt of a quantitative presentation of agriculture-related education among farm managers in Poland and identification of trends observed in this matter between 2002 and 2010, with a particular emphasis on the Kujawsko-pomorskie Voivodship. The analysis accounts for the number of farmers in five categories of education level, i.e.: (1) no agriculture-related education; (2) agriculture-related training course; (3) vocational education in agriculture; (4) vocational education in agriculture and post-agricultural education; (5) higher education in agriculture (university/technical university, etc.). With reference to the duration of agriculture-related education, conversion rates were used for the purposes of the analysis, which enabled construction of bonitation index concerning farm managers. The study of spatial differentiation of the observed patterns involved natural, urban and historical determinants.

References:

1. Bórawski P., 2010, Wykształcenie rolników a sytuacja ekonomiczna gospodarstw posiadających alternatywne dochody, Problemy Rolnictwa Światowego, 2, s. 5–11.
2. Charakterystyka gospodarstw rolnych, 2012, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
3. Frenkel I., 2003, Ludność zatrudnienie i bezrobocie na wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
4. Friedmann J., 1974, Ogólna teoria rozwoju spolaryzowanego, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 1–2, PAN, Warszawa, s.18–33.
5. Falkowski J., Kostrowicki J., 2001, Geografia rolnictwa świata, PWN, Warszawa.
6. Gałczyńska B., Kulikowski R., 1986, Poziom wykształcenia zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym a efekty produkcyjne, Przegląd Geograficzny, 58, 4, s. 783–794.
7. Halamska M., 2013, Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
8. Kamińska W., 2014, Przemiany struktury i poziomu wykształcenia ludności wiejskiej w Polsce w latach 2002–2011 w Polityce spójności UE a rozwój obszarów wiejskich, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Stare problemy i nowe wyzwania, Studia KPZK PAN, t. CLVI, Warszawa.
9. Małysz K., 1969, Wpływ wykształcenia użytkowników na wyniki ekonomiczne gospodarstw chłopskich, IER, Warszawa.
10. Marcysiak A., Marcysiak A., 2011, Wpływ cech jakościowych kapitału ludzkiego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych, Problemy Rolnictwa Światowego, 4, s. 129–137.
11. Mickiewicz B., 2013, Tendencje zmian poziomu wykształcenia ludności rolniczej i sposobów kierowania gospodarstwem rolnym, SERiA, 4, s. 273–279.
12. Paszkowski S., 2007, Kwalifikacje rolnicze jako instrument oddziaływania na ustrój rolny w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 1, s. 143–156.
13. Pilarski S., 1988, Wpływ kwalifikacji zawodowych rolników na organizację i ekonomikę gospodarstw indywidualnych, Wieś i Rolnictwo, 4, s. 170–184.
14. Rosner A., Stanny M., 2014, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
15. Rudnicki R., Kluba M., 1993, Przestrzenne zróżnicowanie oraz zmiany poziomu wykształcenia użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych w makroregionie dolnej Wisły w latach 1978–1988, Acta Univ. Nic. Cop., Geografia XXV, Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń, s. 99–107.
16. Rudnicki R., Kluba M., 2014, Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002–2010. Studium statystyczno-przestrzenne, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
17. Rudnicki R., 1997, Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego na przykładzie makroregionu dolnej Wisły, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń.
18. Rudnicki R., 2013, Spatial differences in the number of applications for payments under the UE Common Agricultural Policy submitted byagricultural holdings in Poland over the years 2002–2010, [w:] A. Kołodziejczak (red.), Development of rural areas in European Regions, Quaestiones Geographicae, 32 (4), Poznań, s. 15–31.
19. Rudnicki R., 2014, Analiza absorpcji środków WPR i ich wpływu na zmiany strukturalne w rolnictwie polskim, [w:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Warszawa, s. 441–463.
20. Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
21. Trzciński J., 1984, Następcy i ich gospodarstwa, Wieś Współczesna, 5.
22. Wasąg Z., 2012, Poziom wykształcenia i wiek uczestników wybranych działań inwestycyjnych w ramach programów Unii Europejskiej, SERiA, 1, s. 182–187.
23. Wyderko A., 1980, Poziom wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego rolników, IER, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

40

Start page:

51

End page:

63

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.40.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: