Object

Title: Koncepcja „potęgi powietrznej” Aleksandra de Seversky’ego = Alexander de Seversky’s concept of „air power”

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935- )

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 4 (2015)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

Przedstawiono dokonania twórcze Aleksandra de Seversky’ego, znanego amerykańskiego geostratega i geopolityka pochodzenia rosyjskiego. Zajmował się on taktycznym i strategicznym wykorzystaniem lotnictwa wojskowego. Według jego założeń opanowanie powietrza i kosmosu zadecyduje o dominacji militarnej i politycznej wielkich mocarstw. W latach 1950. przewidywał on, że ewentualna konfrontacja zbrojna między ZSRR i Stanami Zjednoczonymi odbędzie się nad Arktyką. Starał się określić przyczyny i skutki rywalizacji między supermocarstwami w epoce istnienia broni atomowej.

References:

1. Abżółtowski S., 1932, Operacyjne użycie lotnictwa, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa. ; 2. Baylis J., Wirtz J., Gray C.S., Cohen E. (red.), 2009, Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. ; 3. Beaufre A., 1968, Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, Wydawnictwo MON, Warszawa. ; 4. Blackeett P.M.S., 1956, Atomic Weapons and East-West Relations, Cambridge University Press, Cambridge. ; 5. Brodie B. (red.), 1946, The Absolute Weapon. Atomic Power and World Order, Harcourt Brace, New York. ; 6. Clausewitz C., 1832, Vom Kriege, Ferdinand Dümmler, Berlin. ; 7. Clausewitz C., 2009, O wojnie, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa. ; 8. Curanowić A., 2010, Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji mocarstw, Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin. ; 9. Czmur S., 1988, Walka o panowanie w powietrzu, Wydawnictwo MON, Warszawa. ; 10. Douhet G., 1965, Panowanie w powietrzu, Wydawnictwo MON, Warszawa. ; 11. Eberhardt P., 2009, Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 527-549. ; 12. Eberhardt P., 2011, Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera, Przegląd Geograficzny, 83, 2, s. 251-266. ; 13. Eberhardt P., 2013, Koncepcja nawalizmu Alfreda Mahana, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 624-653. ; 14. Graczyk P., 2010, Arktyka i geopolityka. Obszar Arktyki w perspektywie wybranych koncepcji geopolitycznych i geostrategicznych, Przegląd Geopolityczny, 2, s. 121-142. ; 15. Gray C., 1977, The Geopolitics of Nuclear Era: Heartland, Rimland and the Technical Revolution, Crane and Russak, New York. ; 16. Hucker R., 1984, Seversky: Innovator and Prophet, Air Classic, 20th Anniversary Special Edition 1964-1984. ; 17. Jasiński S., 1921, Najpilniejsze postulaty polskiego lotnictwa, (b.w.), Warszawa. ; 18. Kubiak K., 2009, Interesy i spory państw w Arktyce, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław. ; 19. Mała Encyklopedia Wojskowa, 1970, T. 2, Wydawnictwo MON, Warszawa. ; 20. Miller D.H., 1925, Political rights in the Arctic, Foreign Affairs, 4, 1, s. 47-60. ; 21. Potulski J., 2010, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Instytut Geopolityki, Częstochowa. ; 22. Renner G.T., 1942, Human Geography in the Air Age, The Macmillan Company, New York. ; 23. Renner G.T., 1944, Peace by the map, Colliers, 113, s. 44-47. ; 24. Schelling T.C., 1960, The Strategy of Conflict, Harvard Univesity Press, Cambridge. ; 25. Seversky de A., 1942, Victory Through Air Power, Simon & Schuster, New York. ; 26. Seversky A., 1943, W potędze powietrznej zwycięstwo, Nakładem Wydziału Kultury i Oświaty Inspektoratu Lotnictwa, Edinburgh, London. ; 27. Seversky de A., 1950, Air Power Key to Survival, Simon & Schuster, New York. ; 28. Seversky de A., 1961, America: Too Young to Die, McGraw-Hill, New York. ; 29. Sherman S., 2003, Alexander de Seversky. Russian Aircraft, Designer & Founder of Republic Aviation, http:/acepilots com/wwi/pio.seversky htlm (14.12.2014). ; 30. Supron M.N. (red.), 2009, Cholodnaja vojna v Arktike, Agenstvo SIR Archangielskoj ONB, Archangielsk. ; 31. Sykulski L., 2009, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 32. Wyszczelski L., 2009, Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni dziejów, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

87

Issue:

4

Start page:

705

End page:

722

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57353 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.4.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information