Object structure
Title:

Environmental conservation in military training areas—source of spatial conflicts?

Subtitle:

Europa XXI 21 (2010)

Creator:

Seidl, Tomáš ; Chromý, Pavel

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

military area ; environmental values ; decommittment ; core-periphery ; Czechia

Abstract:

The aim of the paper is to provide the overview of the spatial development conflicts linked with the existence of Military training areas (MTA) in the regional system. Only several places in the Central European space can be called new wilderness. Above all these are the MTA. The environmental history of these spaces went through a deep reversion. Changes in their cultural, political as well as social-economic profile can be compared with the specific belt of the former Iron Curtain zones only. Last two decades were essential for the physical existence of the MTAs. Because of the weak local political power, social capital and wide public support, are most of the decommitted MTAs in a deep conceptual crisis. The presented study finds solutions based on a long lasting research.

References:

1. Analýza existence vojenských újezdů z hlediska porovnání potřeb armády a stanovených ekonomických kritérií, aktualizace materiálu k 1. březnu 2007, (2007), Ministerstvo obrany České republiky, Praha.
2. Andreoli, M. (1994), Development and marginalization in Liguria region, in: Chang-Yi, D. Ch. (eds.) Marginality and development issues in marginal regions. Proceedings of Study Group on Development Issues in Marginal Regions, IGU, Taipei, 41–60.
3. Collective declaration of Ministry of Defence, Ministry of the Environment, Local Development Ministry, South Bohemian Region in re of civil use of the Boletice MTA, Prague. 2006 [online]. 2007 [cit. 2007-10-20]. Accessible <http://www.krajjihocesky.cz/>
4. Gazenbeek, A. (2005), LIFE, Natura 2000 and the military, European Commision, Environment DG, Luxembourg.
5. Grulich, V. (2007), Flóra a vegetace Vojenského újezdu Boletice, in: Petříček, V. and Kuchařová, P., Ochrana přírody a krajiny ve vojenských újezdech, AOPK ČR, Praha, 93–114.
6. Grulich, V. and Vydrová, A. (2004), Natura 2000 ve vojenských výcvikových prostorech—příklad VVP Boletice, Ochrana přírody, 59 (7), 195–200.
7. Havlíček, T. and Chromý, P. (2001), Příspěvek k teorii polarizovaného vývoje území se zaměřením na periferní oblasti, Geografie-Sborník ČGS, 106 (1), 1–11.
8. Havlíček, T., Chromý, P., Jančák, V. and Marada, M. (2008), Innere und äußere Peripherie am Beispiel Tschechiens. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 150, 299–316.
9. Hampl, M. (2000), Pohraniční regiony České republiky: současné tendence rozvojové diferenciace, Geografie–Sborník ČGS, 105 (1), 241–252.
10. Chromý, P. (2000), Historickogeografické aspekty vymezování pohraničí a jeho geografické analýzy, Geografie–Sborník ČGS, 105 (1), 63–76.
11. Chromý, P. and Jančák, V. (2005), Periferní oblasti Česka jako jeden z pólů polarizovaného prostoru, Životné prostredie, 34 (2), 106–108.
12. Jančák, V., Havlíček, T., Chromý, P. and Marada, M. (2008), Regional Differentiation of Selected Conditions for the Development of Human and Social Capital in Czechia, Geografie–Sborník ČGS, 113 (3), 269–284.
13. Jussila, H., Leimgruber, W. and Majoral, R. (eds.) (1998), Perceptions of marginality: theoretical issues and regional perceptions of marginality in geographical space, Ashgate, Aldershot.
14. Komár, A. (1993), Vojenský újezd Hradiště, Sborník ČGS, 98 (2), 75–86.
15. Kučera, Z. (2007), Zanikání sídel v pohraničí Čech po roce 1945—základní analýza, Historická geografie, 34, 317–334.
16. Kuldová, S. (2005), Příspěvek ke kulturněgeografickému výzkumu: možnosti hodnocení kulturních aspektů pomocí statistických metod, Geografie–Sborník ČGS, 110 (4), 300–314.
17. Pavlíčko, A. (2000), Vojenský výcvikový prostor Boletice. Ochrana přírody a krajiny v souvislosti s významnými druhy. Zlatá stezka, 7, Sborník Prachatického muzea, Prachatice, 283–323.
18. Petříček, V and Plesník, J. (2007), Tanky a mateřídouška—10 let poté, in: Petříček, V. and Kuchařová, P., Ochrana přírody a krajiny ve vojenských újezdech, AOPK ČR, Praha, 73–84.
19. Seidl, T. (2007), Geografický potenciál regionu Boletice, in: Petříček, V. and Kuchařová, P., Ochrana přírody a krajiny ve vojenských újezdech, AOPK ČR, Praha, 85–92.
20. Seidl, T. (2009), Military Training Area Boletice—The case of marginal region in the Czech regional system, Acta Universitatis Carolinae—Geographica, 2. (in print).
21. Seidl, T. and Chromý, P. (2009), Turismus v alternativních chráněných územích—koncentrovaná exploatace nebo šetrné formy?, in: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu, Gaudeamus, Hradec Králové, 50–57.
22. Sustainable tourism and Natura 2000, Guideline, initiative and best practices in Europe, European Commision, Environment DG, Luxemburg 2001.
23. Vydrová, A. (2007), Botanicky cenné lokality ve Vojenském újezdu Boletice, in: Petříček, V. and Kuchařová, P., Ochrana přírody a krajiny ve vojenských újezdech, AOPK ČR, Praha, 115–126.
24. Zýval, V. et al. (2005), Vojenský újezd Boletice—studie polyfunkčního využití, Geovision s.r.o., Praha.

Relation:

Europa XXI

Volume:

21

Start page:

103

End page:

115

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2010.21.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: