Object structure
Title:

River valleys as elements of the system of protected areas in the Lublin Administrative District

Subtitle:

Europa XXI 21 (2010)

Creator:

Kałamucka, Wioletta

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

protected area system ; river valleys ; Lublin Administrative District

Abstract:

This article presents results of the research on the protection of the river valleys of Lublin Voivodeship. To determine the degree of protection of the river valleys cartometric methods based on the available maps and the Ministry of Environment and Offi ce of Spatial Planning in Lublin data are used. The results of researches made that the protected landscape areas are element of the system of protected areas, which includes the highest percentage of river length in region (over 13%). Outside the protected areas, there are 70% of the length of the river. In this system of protection, fragmentation of the valleys is signifi cant. None of the major rivers of the region, including the Vistula and the Bug, is not protected throughout in their length.

References:

1. Cebrykow, P., Grzechnik, L., Kałamucki, K., Krukowski, M. (2005), Województwo lubelskie. Mapa turystyczna, 1: 300 000, Kartpol, Lublin.
2. Gacka-Grzesikiewicz, E. and Cichocki, Z. (2001), Program ochrony dolin rzecznych w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
3. German, K. (1998), Konflikt funkcji przyrodniczych i antropogenicznych w dnach dolin, Materiały archiwalne Biura Planowania Przestrzennego, Lublin.
4. Michalczyk, Z. and Wilgat T. (1998), Stosunki wodne Lubelszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
5. Ochrona środowiska (2006), GUS, Warszawa.
6. Olaczek, R. (2000), Antropogeniczne czynniki przekształcania dolin rzecznych, in: Kołtuniak, J. (ed.) Rzeki—kultura, cywilizacja, historia, 9, Śląsk" Spółka z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 119–142.
7. Polska. Mapa ochrony przyrody, 1: 750 000, (2001), PPWK, Warszawa.
8. Polska. Natura 2000 na tle innych form ochrony przyrody, 1: 750 000, (2004), Ministerstwo Środowiska, PPWK, Warszawa.
9. Program gospodarki wodnej województwa lubelskiego (2003), Fundacja Ekspertyz Wodnych, Lublin.
10. Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego, (2008, 2009), Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin.
11. Rezerwaty przyrody w Polsce, (1977), Czubiński, Z., Gawłowska, J., Zabierowski, K., (eds.), Studia Naturae, series B, 27, PWN, Warszawa-Kraków.
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2009 nr 81 poz. 685).
13. Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA (1998), Liro, A. (ed.), IUCN, Warszawa.
14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1991 r. o ochronie przyrody, (Dz. U. 1991 nr 114, poz. 492).
15. Weigle, A. (2002), Konferencje i porozumienia przyrodnicze ratyfikowane przez Polskę, IUCN, Warszawa.
16. Wilgat, T. (ed.), (1992), System obszarów chronionych województwa lubelskiego, UMCS, TWWP, Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska, Lublin.
17. Wiśniewski, R.J. (1998), Aktualny stan ochrony przyrody rzek i środowisk przyrzecznych, in: Dobrowolski, K.A. and Lewandowski, K. (eds.), Ochrona środowisk wodnych i błotnych, Ofi cyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, Dziekanów Leśny, 72–75.
18. Wojciechowski, H.K. (2000), Człowiek i rzeka w układzie przyrodniczym i gospodarczym, in: Kołtuniak, T. (ed.) Rzeki— kultura, cywilizacja, historia, tom 9, Katowice, 187–198.

Relation:

Europa XXI

Volume:

21

Start page:

91

End page:

101

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2010.21.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: