Object structure
Title:

Protection of ecological corridors in spatial planning documents in Poland implementation problems

Subtitle:

Europa XXI 21 (2010)

Creator:

Kozieł, Marcin ; Michalczuk, Wiaczesław ; Jędrzejewski, Włodzimierz ; Górny, Marcin

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

spatial policy ; spatial development plan ; ecological corridor ; ecological network ; Lublin voivodship ; Poland

Abstract:

The paper discusses main theoretical and methodological assumptions regarding designation of ecological corridors and determination of their boundaries. It presents a review of concepts of ecological corridors prepared in Poland and draws attention to the lack of legal instruments which would ensure ecological network continuity. The paper discusses the state and scope of works on the implementation of the concept of the Lublin Ecological Network in updated spatial development plan of the Lublin Voivodship.

References:

1. Bloemmen, M. and van der Slusis, T. (2004), European corridors—example studies for the Pan-European Ecological Network, Alterra—report 1087, Wageningen. <http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport1087.pdf>
2. Cielma-Miłosz, M. Jędrzejewski, W. Ławreszczuk, D. (2009), Korytarze ekologiczne w planach zagospodarowania przestrzennego województw—przegląd koncepcji, metod i stanu zaawansowania prac, Międzynarodowa konferencja Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 21–22 listopada 2008.
3. Forman, R. T. T. and Gordon, M. (1986), Landscape Ecology, J. Wiley & Sons, New York.
4. Gacka-Grzesikiewicz, E. and Cichocki, Z. (2001), Program ochrony dolin rzecznych w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
5. Gacka-Grzesikiewicz, E. (eds.) (1995), Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan—funkcjonowanie—zagrożenia, Fundacja IUCN Poland, Warszawa.
6. Hanski, I. and Gilpin, M. E. (eds.) (1997), Metapopulation biology, Academic Press, San Diego.
7. Jędrzejewska, B. and Jędrzejewski, W. (2009), Wpływ fragmentacji środowiska na populacje zwierząt, Międzynarodowa konferencja Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 21–22 listopada 2008.
8. Jędrzejewski, W. Nowak, S. Kurek, R. Mysłajek, R. W. Stachura, K. (2004), Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
9. Jędrzejewski, W. Nowak, S. Stachura, K. Skierczyński, M. Mysłajek, R. W. Niedziałkowski, K. Jędrzejewska, B. Wójcik, J. M. Zalewska, H. Pilot, M. (2005), Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską sieć Natura 2000 w Polsce, Opracowanie wykonane dla Ministerstwa Środowiska w ramach realizacji programu PHARE PL0105.02, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
10. Kiczyńska, A. and Weigle, A. (2003), Jak zapewnić spójność sieci Natura 2000, czyli o korytarzach ekologicznych, in: Makomaska-Juchiewicz, M. and Tworek, S. (eds.) Ekologiczna sieć Natura 2000: Problem czy szansa, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 169–182.
11. Kozłowski, S. (1980), Ochrona krajobrazu, LOP, Warszawa.
12. Liro, A. (eds.) (1995), Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA, Fundacja IUCN Poland, Warszawa.
13. Liro, A. (eds.) (1998), Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA, Fundacja IUCN Poland, Warszawa.
14. Mac Arthur, R. H. and Wilson, E. O. (1967), The theory of island biogeography, Princeton University Press, Priceton.
15. Michalczuk, W. (2009), Sieć korytarzy ekologicznych województwa lubelskiego, Międzynarodowa konferencja Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 21–22 listopada 2008.
16. Pietrzak, M. (1998), Syntezy krajobrazowe—założenia, problemy, zastosowania, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
17. Richling, A. and Solon, J. (1998) Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa.
18. Solon, J. (2009) Korytarze ekologiczne—podobieństwa i różnice w skali wewnątrz krajobrazowej i ponadregionalnej. Międzynarodowa konferencja Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 21–22 listopada 2008.
19. Szulczewska, B. (2001), Sieci ekologiczne a planowanie przestrzenne, Człowiek i Środowisko 25, 2, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, 185–203.
20. Szulczewska, B. (2004), Planowanie przestrzenne jako instrument realizacji sieci ekologicznych: między teorią a praktyką, in: Cieszewska A. (eds.) Problemy ekologii krajobrazu, 14, Warszawa, 54–62.
21. van Lier, H. N. and Cook, E. A. (1994), Ecological network—a conspectus, in: Cook, E. A. and van Lier, H. N. (eds.) Landscape planning and ecological network, Elsevier.
22. Spatial Development Plan of the Lublin Voivodship 2002. Spatial Planning Office in Lublin. <http://www.plan.lubelskie.pl/>
23. Act on planning and spatial development of 27 March 2003 (Journal of Laws Dz.U. of 2003, No. 80, item 717).
24. Nature Conservation Act 16 April 2004 (Journal of Laws Dz.U. of 2004, No. 92, item 880).
25. Nature Conservation Act 16 October 1991 (amended) (Journal of Laws Dz.U. of 2001, No. 3, item 21).
26. Environmental Law (Journal of Laws Dz.U. of 2001, No. 62, item 627).
27. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (Official Journal L 206 of 22 July 1992).

Relation:

Europa XXI

Volume:

21

Start page:

77

End page:

89

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2010.21.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: