Object structure
Title:

Specific features of development of tourism within the areas neighbouring upon the Polish eastern border

Subtitle:

Europa XXI 20 (2010)

Creator:

Więckowski, Marek (1971– ) ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

tourism ; border ; Poland ; Schengen zone

Abstract:

The paper presents selected problems of development of tourism within the areas neighbouring upon the Polish eastern border. Currently the boundaries with Belarus, Ukraine and the Kaliningrad district of Russia constitute the outer boundaries of the European Union and the Schengen zone, with strengthened protection and increased difficulty of crossing them. Borders determine the nature of the tourist space and its elements that will develop in frontier regions. First of all the borders constitute spatial barriers for tourism development and movement. On the other hand they often coincide with valuable natural landscapes and a numerous historical and cultural attractions. They possess, therefore, a high tourist potential. In the paper the influence of the most important elements on tourist attractiveness of a border-adjacent area are presented in the case of eastern border area of Poland. Tourism, in the vicinity of eastern boundaries of Poland, is generally characterised by poor tourism-related development and lack of tourist traditions, as well as low degree of recognition as tourist destination. In the transboundary setting, tourism within the eastern borderland is based almost exclusively on the price differentials. These are both trade and transit, as well as short tourist visits.

References:

1. Boyd, S. (2004), National Parks: Wilderness and culture, in: Lew A., Hall M., and Williams A. (eds.), A Companion to Tourism, , Blackwell, Malden, 473–483.
-
2. Denisiuk, Z., Stoyko, S., and Terray, J. (1997), Experience in cross-border cooperation for national park and protected areas in central Europe, in: Nelson J. G. and Serafin R. (eds.) National parks and protected areas: Keystonses to conservation and sustainable development, Springer, Berlin, 145–150.
-
3. Eberhardt, P. (2004), Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
4. Kałuski, S. (1993), Turystyka kwalifikowana jako czynnik rozwoju regionalnego obszarów przygranicznych Polski, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa.
5. Kałuski, S. (1994), The new eastern Polish border in the face of environmental and socio-political problems, in: Gallusser W. A. (eds.) Political Boundaries and Coexistence, Peter Lang, Bern, 57–64.
6. Krawczyk, B. (1999), Lecznicze i turystyczne zasoby Regionu Karpackiego (Ukraina), Obszary szczególnej troski i nowych możliwości rozwoju na przykładzie Polski i Ukrainy, EUROPA XXI, 3, 25–40.
7. Krok, K. and Smętkowski, M. (2006), Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna, in: Gorzelak G. and Krok K., Nowe granice Unii Europejskiej—współpraca czy wykluczenie?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
8. Leiper, N. (1990), Tourist attraction systems. Annals of Tourism Research, 17, (3), 367–384.
-
9. Lew, A. (1987), A Framework of Tourist Attraction Research. Annals of Tourism Research, 14, (4), 553–575.
-
10. Meyer, B., (2001), Znaczenie turystyki transgranicznej w obszarach przygranicznych. in: Panasiuk A. (ed.) Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym: turystyka, poczta, telekomunikacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
11. Miszczuk, A. (2007), Zewnętrzna granica Unii Europejskiej—Ukraina. Możliwości wykorzystania dla dynamizacji procesów rozwojowych, Ekspertyzy na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, MRR, Warszawa, 13–70.
12. Palmowski, T., (2007), Perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim a północno-wschodnią Polską, in: Fiedorow G. M., (ed.) Uwarunkowania rozwoju rosyjskiej i polskiej części euroregionu Bałtyk", Regiony Nadmorskie, 13, Uniwersytet Gdański, Gdynia-Pelplin, 152–208.
13. Pisarenko, S. (1998), Bariery społeczno-gospodarcze ukraińsko-polskiej współpracy transgranicznej, in: Kitowski J. (ed.) Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej—próba syntezy, Rzeszów.
14. Potocki, J. (2009), Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, Wydawnictwo WTN, Wrocław.
15. Pradeau, Ch. (1994), Jeux et enjeux des frontières, Presses Universitaires de Bordeaux.
16. Timothy, D. J. (2002), Tourism and Political Boundaries, Routledge Advances in Tourism, London-New York.
17. Przecławski, K. (1996), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Alis, Kraków.
18. Rąkowski, G. (2000), Transgraniczne obszary chronione na wschodnim pograniczu Polski. Zakres koncepcji. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 97–140.
19. Richards, G. (2002), Tourism Attraction Systems, Annals of Tourism Research, 29, (4), 1048–1064.
-
20. Rykiel, Z. (1991), Rozwój regionów stykowych w teorii i w badaniach empirycznych, Prace Habilitacyjne, Wydawnictwo PAN i Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
21. Studzieniecki T. (2004), Turystyka transgraniczna—nowa forma turystyki międzynarodowej w Europie, in: Adamowicz M. and Bergier J. (eds.) Rozwój obszarów przygranicznych w kontekście funkcjonowania Euroregionów, PWSZ, Biała Podlaska, 173–182.
22. Young, L., Rabb, M. (1992), New park on the bloc: Hungary, Czechoslovakia and Austria must overcome obstacles to create Eastern Europe's first trilateral park, National Parks, 66 (1), 35–40.
23. Więckowski, M. (1998) Góry podzielone granicą—o ochronie przyrody na pograniczu polsko-słowackim, in: Kuczkowski W. et al. (eds.), Ziemia 98, Rocznik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Warszawa.
24. Więckowski, M. (2004), Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych, Prace Geograficzne, 195, IGiPZ PAN, Warszawa.
25. Więckowski, M. (2009), Development of the New tourist space in the Polish Borderland, in: Kovacs A. D. (ed.) Old and new borderlines/frontiers/margins, Discussion Papers Special, Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies, Pecs, 89–97.

Relation:

Europa XXI

Volume:

20

Start page:

101

End page:

115

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2010.20.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: