Object structure

Title:

The Polish-Ukrainian border as a methodological, cognitive and applicational Challenge

Subtitle:

Europa XXI 20 (2010)

Creator:

Miszczuk, Andrzej

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Każdy numer posiada własny tytuł. ; 29 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

granica polsko-ukraińska ; pogranicze polsko-ukraińskie ; współpraca transgraniczna ; Polska ; Ukraina

Abstract:

The national border between Poland and Ukraine is a typical subsequent boundary, delimited after World War II as the then border between Poland and the Soviet Union. Since May 1st 2004, it has been the external European Union border, and since December 21st 2007—of the Schengen Area. It constitutes an interesting research object in terms of its methodological, cognitive and applicational characteristics. This paper comprises deliberations pertaining to the three aspects mentioned above.

References:

1. Bałtowski, M. and Miszczuk, A. (1999), Granica polsko-ukraińska w perspektywie nowego europejskiego porządku geopolitycznego, Przegląd Zachodni, 3, 29–40.
2. Bennett, R. J. (1997), Administrative studies and economic space, Regional Studies, 31 (3), 323–336.
-
3. Chmielewski, T. J. (ed.), (1997), Skala przekształceń środowiska i polityka ekologiczna Euroregionu Bug, Euroregion Bug, 15, Norbertinum, Lublin.
4. Ciok, S. (1998), Bariery i ograniczenia współpracy transgranicznej (ze szczególnym uwzględnieniem granicy polsko-niemieckiej, in: Kitowski J. (ed.) Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej—próba syntezy, UMCS-PTG, Rzeszów, 53–67.
5. Dębski, J. (1997), Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego Euroregionu Bug, Euroregion Bug, 10, Norbertinum, Lublin.
6. Gorzelak, G. (2002), Dynamika polskich regionów, in: Heffner K. (ed.) Uwarunkowania rozwoju regionalnego województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem migracji zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Politechnika Opolska, Opole, 38–42.
7. van Houtum, H. (2005), The geopolitics of border and boundaries, Geopolitics, 10, 672–679.
-
8. Leibenath, M. (2008), Exploring the gaps. Sustainability as a challenge for cross-border governance in Central Europe, in: Leibenath M., Korcelli-Olejniczak E., Knippschild R. (eds), Cross-border governance and sustainable spatial development, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 1–11.
-
9. Martinez, O. (1994), The dynamics of border interaction: new approaches to border analysis, in: Schofield C. H. (ed.), Global Boundaries, World Boundaries, 1, Routledge, London, 1–15.
10. Miszczuk, A. (2005), Pogranicze polsko-ukraińskie jako przedmiot zainteresowania statystyki regionalnej, Wiadomości Statystyczne, 6, 63–71.
11. Moraczewska, A. (2008), Transformacja funkcji granic Polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
12. Newman, D., A.Passi, (2001), Rethinking boundaries in political geography, in: Antonisch M., Kolossov V., Pagnini, M. P. (eds.), Europe between political geography and geopolitics, Societa Geografica Italiana, 1, Roma, 301–316.
13. Polski, J. (ed.) (1997), Strategia rozwoju Euroregionu Bug, Euroregion Bug, 16, Norbertinum, Lublin.
14. Ricq, C. (1995), Handbook on transfrontier co-operation for local and regional authorities in Europe, Council of Europe, Strasbourg.
15. Wspólna polsko-ukraińska strategia współpracy transgranicznej, Lubelskie, Podkarpackie, Wołyńskie, Lwowskie 2005–2015, (2005), Europejskie Centrum Integracji Współpracy Samorządowej Dom Europy", Lublin.
16. Żuchowski, W. (2005), Środowisko geograficzne, in: Kawałko B. and Miszczuk A. (eds.), Pogranicze polsko-ukraińskie. Środowisko. Społeczeństwo. Gospodarka, WSZiA, Zamość, 29–49.
17. <http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/rzesz/ASSETS_badanie__obrotow_IIIkw_2009.pdf>

Relation:

Europa XXI

Volume:

20

Start page:

75

End page:

87

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,0 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2010.20.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: