Object structure
Title:

The intensity and the structure of the cross-border traffic at the eastern boundary of Poland on the basis of a field study

Subtitle:

Europa XXI 20 (2010)

Creator:

Wiśniewski, Rafał

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

structure of cross-border traffic ; border crossing points ; field study ; eastern border of Poland

Abstract:

On the basis of data, collected by the Border Guards, it is not possible to determine the detailed geographical structure of vehicle traffic (passenger cars, heavy loads and coaches) crossing the eastern boundary of Poland. The sole source of information on the origin of the vehicles, coming to Poland, is constituted by the field studies. On the basis of such studies, carried out at five border crossing points (with Russia, Kaliningrad district, Belarus and Ukraine) detailed analysis was performed of the traffic of vehicles at the level of counties in Poland and districts in the countries, bordering upon Poland from the East.

References:

1. Komornicki, T. (2008 a), Granica polsko-białoruska jako bariera przestrzenna, in: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej—geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, 55–61.
2. Komornicki, T. (2008 b), Polska granica wschodnia—zmiany w natężeniu, strukturze i kierunkach interakcji w latach 1990–2007, in: Dołzbłasz, S. and Raczyk, A. (eds.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic—nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, Wrocław, 109–119.
3. Palmowski, T. (2008), Wybrane problemy pogranicza polsko-rosyjskiego po wprowadzeniu Układu z Schengen, in: Dołzbłasz, S. and Raczyk, A. (eds.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic—nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, Wrocław, 131–139.
4. Powęska, H. (2002), Przestrzenny wymiar handlu transgranicznego w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku, Geopolitical Studies, 9, IGiPZ PAN, Warszawa.
5. Szejgiec, B., Wiśniewski, R. (2008), Struktura i wielkość ruchu granicznego na granicy polsko-ukraińskiej, in: Dołzbłasz, S. and Raczyk, A. (eds.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic—nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, Wrocław, 121–129.

Relation:

Europa XXI

Volume:

20

Start page:

31

End page:

44

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2010.20.2

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: