Object structure

Title:

The intensity and the structure of the cross-border traffic at the eastern boundary of Poland on the basis of a field study

Subtitle:

Europa XXI 20 (2010)

Creator:

Wiśniewski, Rafał

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Każdy numer posiada własny tytuł. ; 29 cm

Subject and Keywords:

struktura ruchu transgranicznego ; przejścia graniczne ; badania terenowe ; wschodnia granica Polski

Abstract:

On the basis of data, collected by the Border Guards, it is not possible to determine the detailed geographical structure of vehicle traffic (passenger cars, heavy loads and coaches) crossing the eastern boundary of Poland. The sole source of information on the origin of the vehicles, coming to Poland, is constituted by the field studies. On the basis of such studies, carried out at five border crossing points (with Russia, Kaliningrad district, Belarus and Ukraine) detailed analysis was performed of the traffic of vehicles at the level of counties in Poland and districts in the countries, bordering upon Poland from the East.

References:

1. Komornicki, T. (2008 a), Granica polsko-białoruska jako bariera przestrzenna, in: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej—geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, 55–61. ; 2. Komornicki, T. (2008 b), Polska granica wschodnia—zmiany w natężeniu, strukturze i kierunkach interakcji w latach 1990–2007, in: Dołzbłasz, S. and Raczyk, A. (eds.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic—nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, Wrocław, 109–119. ; 3. Palmowski, T. (2008), Wybrane problemy pogranicza polsko-rosyjskiego po wprowadzeniu Układu z Schengen, in: Dołzbłasz, S. and Raczyk, A. (eds.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic—nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, Wrocław, 131–139. ; 4. Powęska, H. (2002), Przestrzenny wymiar handlu transgranicznego w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku, Geopolitical Studies, 9, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 5. Szejgiec, B., Wiśniewski, R. (2008), Struktura i wielkość ruchu granicznego na granicy polsko-ukraińskiej, in: Dołzbłasz, S. and Raczyk, A. (eds.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic—nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, Wrocław, 121–129.

Relation:

Europa XXI

Volume:

20

Start page:

31

End page:

44

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2010.20.2

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Citation

Citation style: