Object structure
Title:

Flows of persons and goods across the Polish segment of the outer boundary of the European Union—results of a research project

Subtitle:

Europa XXI 20 (2010)

Creator:

Komornicki, Tomasz (geografia)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Poland ; Ukraine ; Belarus ; outer boudary of European Union ; flows of persons and goods ; road and railway border crossing

Abstract:

In the paper the results of research project “Flows of persons and goods across the Polish segment of the outer boundary of the European Union” are presented. Primary objective of the project was to determine the influence exerted by the strengthening of the function of the political boundary (which took place after Poland had entered the European Union) on the magnitude and structure of cross-boundary flows, in spatial perspective. The study concerned the flows of persons, vehicles and goods across three segments of the Polish national boundary, constituting, at the same time, the fragments of the boundary of the Union, namely those with Russia (Kaliningrad district), Belarus and Ukraine. Flows were analysed at the border according to the crossing points and the modes of transport (road and railway border crossings).

References:

1. Komornicki, T. (1995), Powiązania transportowe Polski i Białorusi—stan aktualny, wykorzystanie, perspektywy; Biuletyn nr 8 programu Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski" pt. Problemy polsko-białoruskiej współpracy przygranicznej, Warszawa, 53–69.
2. Komornicki, T. (1999), Wschodnia strefa aktywności gospodarczej w krajowej i kontynentalnej sieci transportowej (Dynamika układów komunikacyjnych, przejścia graniczne, ruch tranzytowy), in: Horodeński, R. and Rościszewski, M. (eds.) Wschodnia strefa aktywności gospodarczej, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok, 229–252.
3. Komornicki, T. (2009), Ocena charakteru, struktury i intensywności polskiego eksportu w kontekście celów polityki regionalnej, na poziomie województw w ujęciu; ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, maszynopis, Warszawa.
4. Komornicki, T. and Miros, K. (1997), Polsko-niemieckie transgraniczne powiązania społeczno-gospodarcze wzdłuż drogi europejskiej E-40, Przegląd Geograficzny, 69, 3–4, 285–299.
5. Komornicki, T. and Powęska, H. (1996), Przejścia graniczne: Kostrzyn, Słubice, Świecko, Gubin podstawowe funkcje i strefa oddziaływania na terenie Polski i Niemiec, Zeszyty IGiPZ PAN, 37, 5–40.
6. Szejgiec, B. (2010), Foreign trade commodity flows across the eastern boundary of Poland, in this volume.
7. Warakomska, K. (1987), Intensywność ruchu pojazdów mechanicznych na granicy Lublina i powiązania transportowe miasta z innymi województwami Polski, Przegląd Geograficzny, 59, 1–2, 119–134.
8. Wiśniewski, R. (2010), The intensity and the structure of the cross-border traffic at the eastern boundary of Poland on the basis of a field study, in this volume.

Relation:

Europa XXI

Volume:

20

Start page:

9

End page:

29

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2010.20.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: