Object structure

Title:

Flows of persons and goods across the Polish segment of the outer boundary of the European Union—results of a research project

Subtitle:

Europa XXI 20 (2010)

Creator:

Komornicki, Tomasz (geografia)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Każdy numer posiada własny tytuł. ; 29 cm

Subject and Keywords:

Polska ; Ukraina ; Białoruś ; zewnętrzna granica Unii Europejskiej ; przepływy osób i dóbr ; kolejowe i drogowe przejścia graniczne

Abstract:

In the paper the results of research project “Flows of persons and goods across the Polish segment of the outer boundary of the European Union” are presented. Primary objective of the project was to determine the influence exerted by the strengthening of the function of the political boundary (which took place after Poland had entered the European Union) on the magnitude and structure of cross-boundary flows, in spatial perspective. The study concerned the flows of persons, vehicles and goods across three segments of the Polish national boundary, constituting, at the same time, the fragments of the boundary of the Union, namely those with Russia (Kaliningrad district), Belarus and Ukraine. Flows were analysed at the border according to the crossing points and the modes of transport (road and railway border crossings).

References:

1. Komornicki, T. (1995), Powiązania transportowe Polski i Białorusi—stan aktualny, wykorzystanie, perspektywy; Biuletyn nr 8 programu Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski" pt. Problemy polsko-białoruskiej współpracy przygranicznej, Warszawa, 53–69. ; 2. Komornicki, T. (1999), Wschodnia strefa aktywności gospodarczej w krajowej i kontynentalnej sieci transportowej (Dynamika układów komunikacyjnych, przejścia graniczne, ruch tranzytowy), in: Horodeński, R. and Rościszewski, M. (eds.) Wschodnia strefa aktywności gospodarczej, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok, 229–252. ; 3. Komornicki, T. (2009), Ocena charakteru, struktury i intensywności polskiego eksportu w kontekście celów polityki regionalnej, na poziomie województw w ujęciu; ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, maszynopis, Warszawa. ; 4. Komornicki, T. and Miros, K. (1997), Polsko-niemieckie transgraniczne powiązania społeczno-gospodarcze wzdłuż drogi europejskiej E-40, Przegląd Geograficzny, 69, 3–4, 285–299. ; 5. Komornicki, T. and Powęska, H. (1996), Przejścia graniczne: Kostrzyn, Słubice, Świecko, Gubin podstawowe funkcje i strefa oddziaływania na terenie Polski i Niemiec, Zeszyty IGiPZ PAN, 37, 5–40. ; 6. Szejgiec, B. (2010), Foreign trade commodity flows across the eastern boundary of Poland, in this volume. ; 7. Warakomska, K. (1987), Intensywność ruchu pojazdów mechanicznych na granicy Lublina i powiązania transportowe miasta z innymi województwami Polski, Przegląd Geograficzny, 59, 1–2, 119–134. ; 8. Wiśniewski, R. (2010), The intensity and the structure of the cross-border traffic at the eastern boundary of Poland on the basis of a field study, in this volume.

Relation:

Europa XXI

Volume:

20

Start page:

9

End page:

29

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2010.20.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Citation

Citation style: