Object structure

Title:

The role of business education in the development of entrepreneurship in the Member States of the European Union

Subtitle:

Europa XXI 19 (2009)

Creator:

Kurek, Sławomir ; Rachwał, Tomasz

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

29 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

przedsiębiorczość ; edukacja biznesowa ; strategia edukacyjna ; rozwój oparty na przedsiębiorczości ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; Unia Europejska

Abstract:

The paper aims at analysing the role of entrepreneurship in the educational strategy of European Union as well as the position of business education in the systems of national education in selected European states in relation to the level of entrepreneurial development in these countries, measured by the indexes of the number of firms per person according to various size classes. An attempt will be made to determine to what degree the guidelines and objectives of business education in particular countries create favourable conditions for growing new firms, especially in the SME sector.

References:

1. Audretsch, D. B. and Keilbach, M. (2004), Does entrepreneurship capital matter? Entrepreneurship Theory and Practice, 28, 419–430.
-
2. Baldaasarii, S. and Sivala, T. (2006) Towards more entrepreneurial generations, Enterprise Europe Online, <http://ec.europa.eu/enterprise/library/ee_online/art04_en.htm
3. Business—Leaving Certifi cate Syllabus (1996), Government of Ireland, Dublin.
4. Citizenship. A scheme of work for key stage 4. Teacher's guide (2002), Qualifications and Curriculum Authority, London.
5. Colombelli, A. and Casia, L. (2006), Entrepreneurship as Regional Development Catalyst, ERSA conference papers, 46th Congress of the European Regional Science Association, ersa06p627, 1–21.
6. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: "Implementing the Community Lisbon Programme: Fostering entrepreneurial mindsets through education and learning", Brussels, 13.2.2006.
7. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: "Implementing the Community Lisbon Programme: Modern SME Policy for Growth and Employment", Brussels, 10.11.2005.
8. Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training 'ET 2020' (2009/C 119/02), Official Journal of the European Union, C 119/2, 28.5.2009.
9. Key Competencies. A developing concept in general compulsory education (2002), Eurydice, Brussels.
10. Najda, M. and Wach, K. (2007), Impact of integrated European business environment on SMEs cooperation strategies, Ekonomia journal, 17, 123–139.
11. National core curriculum for basic education (2004), Finnish National Board of Education, Vammalla.
12. Rachwał, T. (2009), Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji) in: Zioło, Z. and Rachwał, T. (eds.), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Przedsiębiorczość-Edukacja, 5, Nowa Era, Warszawa-Kraków, 351–380.
13. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competencies for lifelong learning (2006/962/EC), Official Journal of the European Union, L 394, 30.12.2006.
14. Surdej, A. (2003), SME Development in Poland: Policy and sustainability, in: McIntyre, R.J. and Dallago, B. (eds.), Small and Medium Enterprises in Transitional Economies, Palgrave Macmillan, London, 98–113.
15. Tracz, M. and Rachwał, T. (2007), Przedmiot podstawy przedsiębiorczości—założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli, in: Zioło, Z. and Rachwał, T. (eds.), Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Przedsiębiorczość-Edukacja, 3, Nowa Era, Warszawa-Kraków, 286–296.
16. Wach, K. (2008), Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
17. Zioło, Z. (2005), Światowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, in: Zioło, Z. and Rachwał, T. (eds.), Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Przedsiębiorczość-Edukacja, 1, Wydawnictwo MiWa", Kraków, 9–15.
18. Zioło, Z. (2006), Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, in: Zioło, Z. and Rachwał, T. (eds), Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Przedsiębiorczość-Edukacja, 1, Wydawnictwo MiWa", Kraków, 10–17.
19. Zioło, Z. (2007), Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej—zarys modelu, in: Zioło, Z. and Rachwał, T. (eds.), Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Przedsiębiorczość-Edukacja, 3, Nowa Era, Warszawa-Kraków, 10–17.

Relation:

Europa XXI

Volume:

19

Start page:

127

End page:

142

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2008.19.10

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: