Object structure
Title:

The influence of metropolitan areas on regional development. Rzeszów as compared to other metropolitan areas in Eastern Poland

Subtitle:

Europa XXI 19 (2009)

Creator:

Makieła, Zbigniew ; Sobala-Gwosdz, Agnieszka ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

metropolisation ; development ; hinterland ; competitiveness

Abstract:

If it is to be argued that concentrating on providing support to largest urban centres is one of the main methods of stimulating the socio-economic development of Eastern Poland, it would seem necessary to first check, if since 1989, in the conditions of market economy, their so far observed development did indeed have an effect on their hinterland. Using the example of Rzeszów, the capital of Podkarpackie region, the authors delimit the strength, character and directions of impact of a capital of a semi-peripheral region. Basing their reasoning on the research of the range of the daily urban system, a zone of strongest influence and metropolitan effects of Rzeszów was delimited. Next, the dynamics of change in the level of life and the level of development of municipalities in the zone as compared to other areas of the Podkarapackie region were measured. Though as demonstrated by research results, within the area of strong spatial influence of Rzeszów positive spread effects dominate, metropolitan functions in the city’s hinterland are weakly developed.

References:

1. Czepczyński, M. (2008), Strategie samorządów polskich metropolii wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, in: Marszał T.(ed.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, Studia KPZK PAN, 120, 125–134.
2. Domański, B. (2008), Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju, in: Marszał T. (ed.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, Studia KPZK PAN, 120, 135–143.
3. Domański, B., Guzik, R., Gwosdz, K. and Micek, G. (2009), The transformation of Małopolska: experiences and prospects for the twenty-first century, in: Jakubowska P., Kukliński A., Żuber P. (eds.), The future of regions in the perspective of global change, Ministry of Regional Development, Warszawa, 4/2, 95–133.
4. Gorzelak, G. and Jałowiecki, B. (2000), Konkurencyjność regionów, Studia regionalne i lokalne, 1, 7–24.
5. Gorzelak, G. and Smętkowski, M. (2005), Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Scholar, Warszawa.
6. Gwosdz, K., Jarczewski, W., Huculak, M. and Wiedermann, K. (2008), Polish special economic zones: idea versus practice, Environment and Planning C: Government and Policy, 26, 824–840.
http://dx.doi.org/10.1068/c0209p -
7. Jałowiecki, B. (2007), Metropolie jako bieguny rozwoju, in: Gorzelak G. (ed.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Scholar, Warszawa, 143–162.
8. Kozak, M.W. (2009), Propozycje ekspertów. in: Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce, Wnioski z analiz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 110–113.
9. Kukliński, A. (2008), Gordian knots and alexandrian solutions. The perspectives of the XXI century, in: Jakubowska P., Kukliński A., Żuber P. (eds.), The Future of regions in the perspective of global change, Ministry of Regional Development, Warszawa, 3, 1, 134–155.
10. Lista 2000. Polskie przedsiębiorstwa, 2004, Rzeczpospolita, 12.10.2004, special addition.
11. Ładysz, I. (2009), Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce, na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego, Cedetu.pl, Rubinum, 19–23.
12. Makieła, Z. (2005), Funkcje infrastruktury techniczno-ekonomicznej w strukturze obszarów metropolitalnych, in: Makieła Z. and Marszał T. (eds.), Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, 222, 7–19.
13. Makieła, Z. (2007), Procesy metropolizacji, obszary metropolitarne, in: Makieła Z. and Fedan R. (eds.), Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów, Biuletyn KPZK PAN, 230, 53–62.
14. Malisiewicz, E. (2007), Małe metropolie siłą napędową rozwoju regionu na przykładzie miasta Rzeszowa, in: Makieła Z. and Fedan R. (eds.), Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów, Biuletyn KPZK PAN, 230, 141–150.
15. Markowski, T. (2005), Zarządzanie obszarem metropolitalnym, in: Bald K. and Markowski T. (eds.), Obszar Metropolitalny Łodzi, Wyzwania i problemy, Biuletyn KPZK PAN, 215, 8–24.
16. Markowski, T. and Marszał, T. (2007), Metropolitan areas of Poland—challenges and policy recommendations, in: Marszał T. and Zmitrowicz W. (eds.), Metropolises and metropolitan areas—structures, functions and role, Studia Regionalia, 20, 9–22.
17. Smętkowski, M. (2007), Nowe relacje metropolia—region w gospodarce informacyjnej na przykładzie Warszawy i Mazowsza, in: Gorzelak G. (ed.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Scholar, Warszawa, 163–187.
18. Sobala-Gwosdz, A. (2005), Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, IGiGP UJ, Kraków.
19. Sobala-Gwosdz, A. (2007), Siła i zasięg przestrzennego oddziaływania Rzeszowa jako głównego ośrodka regionalnego Polski Południowo-Wschodniej, in: Makieła Z. and Fedan R. (eds.), Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów, Biuletyn KPZK PAN, 230, 151–164.
20. Sobala-Gwosdz, A., Działek, J., Gwosdz, K., Huculak, M., Jarczewski W. and Micek, G. (2006), Inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do 2005 roku, Lista największych inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów.
21. Strategy for socio-economic development of Eastern Poland until 2020, 2008, Ministry of Regional Development, Warszawa.

Relation:

Europa XXI

Volume:

19

Start page:

57

End page:

70

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2008.19.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: